• Eesti

Hiiumaa ja osaliselt Läänemaa rannikule planeeritakse üht maailma suurimat meretuuleparki

Eesti uudised - Tuul March 31, 2014

Läänlane.ee, 31.03.2014

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu raames pannakse paika need paigad, kuhu saab tulevikus ehitada meretuuleparke. Aktsiaselts Nelja Energia, üks võimalikest meretuuleparkide arendajaist, sooviks Hiiumaa põhjarannikule ehitada kuni 200 tuuliku ja kuni 1100-megavatise võimsusega tuulepargi, mis oleks praegu maailmas tegutsevaist meretuuleparkidest suurim. Osaliselt jääks tuulepark ka Läänemaa rannikuala piiresse.

Täna Lääne maavalitsuses Hiiu maakonna merealade maakonnaplaneeringut tutvustanud projektijuht, maastikuarhitetuuri ettevõtte Artes Terrae maastikuarhitekt Heiki Kalberg selgitas, et aastaks 2020 tuleb planeerida kogu Eesti mereala. Nendest põhimõtetest, mis Hiiumaa planeeringuga kokku lepitakse, lähtutakse ka hiljem Läänemaa merealade planeerimisel.

Hiiumaa mereala maakonnaplaneeringu juures on kõige konfliktsem tuuleparkide asukoht, märkis Kalberg. Praegu on planeeritud Hiiumaa rannikule seitse piirkonda, kuhu tohiks tulevikus tuulikuid püstitada. Üks tuulikutegrupp on planeeritud nii, et osaliselt oleks tuulepark Läänemaa, täpsemalt Vormsi rannikul. Läänemaa jaoks on Hiiu planeeringu puhul oluline, kust hakkavad kulgema elektriülekandeliinid. Üks võimalik variant on, et liin ületaks Vormsi saare ja suunduks edasi mandrile, kus liin jookseks edasi Harjumaa sõlmpunkti.

AS Nelja Energia on pakkunud, et Hiiumaa rannikule võiks ehitada 700–1100-megavatise võimsusega tuulepargid, kus oleks kokku 100–200 tuulikut. Tuulegeneraatori masti kõrgus oleks 105 meetrit.

Kui tuulepargi võimsus oleks 700-1100 megavatti, oleks see praegu maailma suurim meretuulepark. Hetkel on maailma võimsaim meretuulepark London Array, mille võimsus on 630 megavatti. Kuna tuuleparkide planeerimine ja ehitamine on aeganõudev protsess, siis Nelja Energia pargi valmides poleks see ilmselt enam maailma suurim. Rootsis ja Koreas on planeerimisjärgus meretuulepargid, mille võimsus on 2500 megavatti. Suurbritannias plaanitakse ehitada seitse meretuuleparki, mille võimsused on 1200-1300 megavatti.

Lähimad tuulikud tuleks rannikust 12 km kaugusele. Hiiu merealale tuulikute ehitamisel on palju piiranguid ja teha tuleb hulk uuringuid. Nendega saab tutvuda Hiiu maakonna veebilehel avaldatud eelnõust. Praegu eelnõus olevaid alasid veel täpsustatakse. Kaartidel on märgitud oranžiga esialgsed piirkonnad, kuhu võiksid tuulikud kerkida. Mujale oleks tuulikute ehitamine välistatud.

Heiki Kalbergi sõnul ei saa ainuüksi piirivalve vajadustest lähtuvalt kogu mereala tuulikuid täis planeerida. Kui teha täiendavaid uuringuid, siis lõplik tuuleparkide ala ilmselt väheneb. Piiranguid seavad lindude rändealad, taimestik, mere sügavus ja elustik ning muu.

Tuulikute kõrgus ja megavattide arv ei ole Hiiu mereala maakonnaplaneeringus sätestatud. Praeguse planeeringu koostamise käigus ei ole tehtud täiendavaid uuringuid. Kalbergi sõnul on planeerija seisukohal, et kõigepealt tuleks kehtestada maakonnaplaneering ja järgmistes etappides tuleks teha uuringuid. Näiteks Apollo madaliku linnualal on seni tehtud kaks uuringut, mis andsid aga eri tulemuse. “Uuringud ei anna vastust, kas saab või ei saa tuuleparki teha,” ütles Kalberg. “Järgmiste uuringutega on vaja see selgeks teha. Kui uuringud on tehtud, siis saab mõelda, kuhu tulevad elektriliinid, kas üle Vormsi või mujalt.”

Hiiumaa põhjarannik on tiheda laevaliiklusega. Meretuuleparkidest põhjapoole jäävas piirkonnas on rahvusvaheline laevaliiklus. Osa riigisisesest laevaliiklusest ristub praegu planeeritud tuulikute asukohaga. Kuidas niisugune probleem lahendada, see sõltub Veeteedeametist, millel on selles küsimuses otsustusõigus. Traallaevad tuulikute vahel traalida ei tohiks, kui piirkonnast läbi sõita tohiks.

Huvitava nüansina märkis Kalberg, et Kõpu poolsaare ligiduses oli hea tuuleala, kuhu aga sellepärast tuulikuid ei planeerita, et see on populaarne ja väga hea paik surfamiseks. Võimaliku tuulepargi asukoht nihutati seepärast lõunasse.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes