• Eesti

Hiiu vald ja arendaja plaanivad koostööd

Uncategorized - Tuul March 14, 2014

Hiiu Leht, 14.03.2014

Hiiu vald ja Baltikumi suurim tuuleenergia ettevõte Nelja Energia AS on alustanud abirääkimisi, et fikseerida Loode-Eesti meretuulepargi rajamisega tekkivad vastastikused huvid ja koostöövorm.

Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk teatas, et kolmepoolses ühiste kavatsuste protokollis, mille osapoolteks on AS Nelja Energia ja OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark, on plaan lahti kirjutada planeeritava tuulepargi asukohavalikud, Hiiumaa elektrivarustuse ringtoite ja energiaühistute teema, hiidlaste soodustingimustel investeerimisvõimalused meretuuleparki, mittetulundusühingu asutamine majandusliku ja kultuurilise arengu edendamiseks Hiiumaal, teiste Hiiumaa omavalitsuste kaasamine ja lisaks mitmed muud võtme-küsimused.

Valk ütles, et tuuleenergia tootja AS Nelja Energia tegi mullu detsembris talle ettepaneku kaardistada Hiiumaa ja Loode-Eesti meretuulepargi rajamisel tekkivad vastastikused huvid.

Ühiste kavatsuste protokoll

Tänavu veebruariks valmistati alusdokumendina ette ühiste kavatsuste protokolli projekt, mille põhjal alustati läbirääkimisi, mis nüüd on jõudmas Hiiu vallavolikogu lauale.

Valk teatas kavatsusest arutada dokumenti Hiiu vallavolikogus 20. märtsi istungil.

Nii näiteks on pooled kokku leppinud, et kui protokollis sätestatud tingimustest kinni peetakse, ei raja arendaja me-retuuleparki lähemale kui 12 km Hiiumaa rannikujoonest ning Neupokojevi (Kuivalõuka kuiv) madalikule ega ka mujale Hiiumaa rannikule.

Samuti on kirjas, et pooled toetavad igati ega sea takistusi vähemalt 700 MW võimsusega meretuulepargi planeerimiseks ja rajamiseks Apollo, Vinkovi ja nende lähi-madalikele.

Kirjas on, et rajatava tuu-lepargi liitumine elektrivõrguga toimub läbi Hiiumaa (Kanapeeksi alajaam), mille tulemusena tekib Hiiumaale elektrienergia ringtoide.

Protokollis on, et meretuulepargi hooldustööde baas saab olema Hiiu valla Lehtma sadamas, mille tulemusena tekib vallas ligikaudu 30 uut töökohta. Lisaks Hiiumaale hinnanguliselt 20 kaudset töökohta – abitöölised, majutusasutuste töölised, sadama töötajad jne.

Ka meretuulepargi hooldustööde spetsialistide väljaõpet kavandatakse Hiiumaale.

Annetused ühisele MTÜle

Arendaja ja vald asutataks koostööks mittetulundusühingu, millele arendaja teeb iga MWh elektrienergia müügist saadavast tulust 0,2protsendise annetuse, kuid mitte vähem kui 0,3 eurot toodetud elektri MWh kohta. Lisatud on, et tuulepark, mille toodangu pealt annetusi makstakse, peab kuuluma arendajale või olema arendaja poolt opereeritud.

Arendajale kuuluva tuulepargi võõrandamise korral kohustub arendaja tagama, et protokollist tulenevad õigused ja kohustused lähevad üle meretuulepargi uuele omanikule.

Võimalus osta aktsiaid

Hiiu valla elanikel ja valla osalusega energiaühistutel on õigus pärast tuulepargi esimese arenguetapi käivitamisest, tootmise ja müügiprotsessi alustamisest omandada eelisaktsiaid ja/või võlakirju kuni 17 miljoni euroses nimiväärtuses fikseeritud aastatulususega 15 protsenti.

Hiiu valla elanikel ja Hiiu valla juriidilistel isikutel on õigus kuue kuu jooksul tuu-lepargi esimese arenguetapi käivitamisest, tootmise ja müügiprotsessi alustamisest omandada lihtaktsiaid maksimaalselt 20 protsendi ulatuses.

 

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes