• Eesti

Koda: Eesti soojusmajanduses tuleb vene gaasi osa viia absoluutse miinimumini

Eesti uudised - Tuul March 18, 2014

E24.ee, 18.03.2014

Eesti Taastuvenergia Koda (ETEK) pöördus president Toomas Hendrik Ilvese poole, et kutsuda riigijuhte ja riigikaitse planeerijaid üles leidma reaalseid lahendusi võimalikele riskidele, mis võivad ohustada Eesti energiajulgeolekut.

ETEKi juhi Rene Tammiste sõnul on oluline, et Eesti riigijuhid ja riigikaitse planeerijad võtaksid reaalsed seisukohad ja astuksid reaalseid samme Eesti ja Euroopa energiapoliitika osas, mis suurendaksid Eesti iseseisvust ning energiajulgeolekut.

Väljavõtted ETEKi poolt presidendile saadetud kirjast:

«Tehes energeetikaalast koostööd Venemaaga, kelle invasioon on juba kahjustanud, ja kahjustab tõenäoliselt veelgi enam, meie kunagiste saatusekaaslaste, ukrainlaste, olukorda, toetame agressoreid ning halvendame enda julgeolekuolukorda.»

«Peame oluliseks, et Eesti soojusmajanduses võetaks selge suund vene gaasi absoluutse miinimumini viimiseks. Taastuvenergia 100% stsenaarium tõestas, et riigi soojusvarustus on võimalik ainult biokütustel, alandades sellega ka ühtlasi soojuse hinda tarbijale. Kõrge aktsiis vene gaasile, piirangud uutele gaasijaamadele, soodustused neile kaugkütteettevõtjatele, kes taastuvkütuste kasuks otsustavad ning taastuvenergia lokaalküttelahenduste edendamise meetmed, annaksid mõne aastaga soovitud tulemuse.»

«Meie elektrivõrgud peavad olema võimelised moodustama iseseisvaid energiasaari, koos autonoomsete tootmise ja reguleerimisseadmetega – vaid nii saame suurendada enda riigi energeetilist iseseisvust, vabadust ja julgeolekut.»

***

«Olles täieõiguslik Euroopa Liidu liikmesriik, on Eestil võimalik mõjutada Euroopa energia- ja kliimapoliitikat, mille eesmärk on tervem ühiskond selle erinevates tähendustes.»

«Euroopa Liit võiks võtta ühemõttelise suuna vene gaasi ja naftasõltuvuse vähendamiseks. Selle eesmärk on rahu ja stabiilsus Euroopas ja energiajulgeoleku paranemine kõigis liikmesriikides, mistõttu ei tohiks me kahelda, vaid peaksime astuma reaalseid samme selle suunas.»

«Nii Eesti kui ka Euroopa Liit peab võtma enda energiapoliitika eesmärgiks kodumaiste puhaste kütuste edendamise, ambitsioonikama energiasäästupoliitika, võrguinfrastruktuuride arendamise ning arendustöö just energiasalvestuse ning uute energiatehnoloogiate valdkonnas. Need tegevused on reaalselt võimalikud – Euroopa Komisjoni hinnangul on taastuvenergial tuginev EL energiamajandus tehniliselt teostatav ning mitte kallim kui fossiilkütustel põhinevad stsenaariumid.»

***

«Tuginedes Teie uusaasta kõnele, kus sõnasite: «Valitsuse, riigikogu, ka presidendi ülesanne on luua võimalused elamisväärseks eluks, kaitsta õigusi, hoida elukeskkonda turvalisena,» palume nüüd, mil Euroopa-Venemaa suhted komplitseeritumad ja Eesti julgeolek ohus, teadvustada vajadust muudatusteks Eesti ja Euroopa energiapoliitikas.»

 

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes