• Eesti

Otsus, mis muudab Hiiumaa näo

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul March 18, 2014

Hiiu Leht, 18.03.2014 (Inge Talts, Hiiu Vallavolikogu liige)

Hiiu vallavolikogu fraktsioon Üks Hiiumaa on esitanud volikogule eelnõu kiita heaks valla ja tuulepargiarendajate vaheline “Ühiste kavatsuste protokoll”.

Protokollis lubab Hiiu vald igati toetada tuulepargi rajamist Apollo, Vinkovi ja nende lähimadalikele võimsusega vähemalt 700 MW. Kogukonnale lubatakse tuulepargi ühendamist Hiiumaa elektrisüsteemiga Kanapeeksi alajaamas, 30 töökohta tuuleparkide hooldajatele, vähemalt 0,3 eurot toodetud MWh eest ja eelisaktsiate ostuvõimalust Hiiu valla elanikele.

Rajatav tuulepark saab olema maailma kõige suurem meretuulepark. Praegu on maailma suurim London Array tuulepark nimivõimsusega 630 MW See asub rohkem kui 20 km kaugusel Kenti rannikust. Meie meretuulepark, maailma suurim, tuleks 12 km kaugusele Hiiumaast. Maailma suuremad (London Array, Greater Gabbar ja Anholt) asuvad kõik rannikust rohkem kui 20 km kaugusel. Maailma suuruselt neljas meretuulepark asub rannikust 100 km kaugusel.

Suurte generaatoritega tuulepark tehakse kaugele merre, et vähendada hiigelsuurte ehitiste häirivat ja kahjustavat mõju. Kaasaegsed avameretuulikud on olulised vaate mõjutajad kuni 16 km kaugusel rannikust, tavavaatlejale märgatavad kuni 29 km kaugusel. Kohati on sellised tuulepargid palja silmaga nähtavad ka 42 km kauguselt ning tuulikute labade liikumist oli võimalik näha kuni 39 km kauguselt.

Mul on tunne, et ka projekti tegijad ei saa aru ürituse mastaapsusest. Ega muidu oleks KSHs (keskkonnamõjude strateegilise hindamise) aruandes müra mõju hindamisel kasutatud Rootsis Utgrundeni tuulepargi (7 elektrituulikut, igaüks võimsusega 1,5 MW) ja Taanis Lillgrundi tuulepargi (48 elektrituulikut koguvõimsusega 110 MW) kogemust. See on olukord, kus tanki häirivat mõju hinnataks muruniiduki müra järgi.

Võimsus vähemalt 700 MW viib Hiiumaa meretuulepargi kohe maailma tippu. Põhjendus lepingust: “ilma sellise võimsuseta ei oleks tuulepark majanduslikult teostatav”. Minupoolne küsimus: kuidas on olnud majanduslikult teostatavad kõik teised, avamerel asuvad ja oluliselt väiksemad tuulepargid?

Elektri ringtoide on saanud Hiiumaal võlusõnaks. Mitmed süüdistavad Hiiumaa majanduse madalseisus elektri ringtoite puudumist. Jaanus Valk raporteerib rõõmsalt, et tuulepark ühendatakse Hiiumaa Kanapeeksi alajaama kaudu Eesti energiasüsteemi ja tekib ringtoide. Tutvudes Eleringi poolt arendajale väljastatud liitumise eeltingimustega saame teada, et võimalik on Kanapeeksi alajaamast ühendus Mandri-Eestiga teha ka üle Saaremaa. Siis ringtoidet ei teki. Tekib vaid Kanapeeksist Muhumaani kaheahelaline 330 kV-ne elektriliin. Koos 80meetrise kaitsevööndiga. Ringtoidet tagavat lahendust, elektriühendust üle Aulepa, ei ole protokolli kirjutatud.

Veelgi olulisem on küsida: kas ringtoide on hädavajalik ja kui kulukas see on?

30 püsitöökohta + 20 arvatavat teenindajat, mida pakub arendaja, on väga veenev argument. Samas on Hiiumaa Aasta Tegija 2012 Hiiu Kalur murelik. Traalitav kala, eelkõige räim, on väga müra-tundlik. Tuulepargiehitajad lubavad, et traalimisalad jäävad alles, kalamehed on mures, et kaob kala, mida püüda. Hiiu Kaluriga on seotud üle 50 töökoha keskmise palgaga üle 1500 euro.

Arvestama peab, et hiiglasuure tuulepargi tulek võib kaotada ka turistidega seotud töökohti.

Protokoll lubab rohket sissetulekut Hiiu valla aktsiaomanikele ja valla MTÜ-le vähemalt 0,3 eurot iga tuulepargis toodetud MWh kohta. Aktsiaid saab omandada või märkida kuue kuu jooksul pärast Tuulepargi esimese arenguetapi käivitamist, tootmise ja müügiprotsessi alustamisest. Aktsiate tulusust arvestatakse ja MTÜ-le eraldatakse raha siis, kui on saavutatud 80% nimivõimsusest.

Kopsaka tulu eest peab vaid igati toetama ja mitte seadma takistusi tuulepargi planeerimiseks ja rajamiseks Apollo, Vinkovi ja nende lähimadalikele võimsusega vähemalt 700 MW.

Mis mõtet on enam uuringutel ja keskkonnamõjude hindamisel, kui vald on lubanud “igati toetada”? Kas 80% saavutamine nimivõimsusest on võimalik, tõenäoline? Kas minu isikliku arvamuse väljendust võib tõlgendada kui lepingu olulist rikkumist ja selle alusel protokolli kehtivus lõpetada ilma hiidlaste hüvitisprogrammita? Kas ma tahan vahetada oma ainulaadse elukeskkonna raha vastu?

Hiiu valla juhid naudivad head tulemaksulaekumist. Tõusva tulumaksu taga on kindlasti ka mandrihiidlased, kes naudivad Hiiumaa vaikust ja ürgset loodust. Kas see jätkub ka maailma suurima meretuulepargi naabruses? Kas minul on motivatsiooni elada ja töötada mere taga, kui Hiiumaa on samasugune tööstuspiirkond nagu iga muu paik?

Hiiu maakonna merealade planeering on viimane võimalus kaasa rääkida, milline saab olema meie rannikumeri. Kui suuri tuuleparke meie lähistele lubav planeering on kehtestatud, siis edasine protsess läheb hiidlastest mööda. Hoonestusloa menteleja on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, ehitus- ja kasutusloa annab tehnilise järelvalve amet. Hiidlasel ega hiidlaste omavalitsusel ei ole enam võimalust kaasa rääkida.

Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk on teinud tõhusat koostööd tuuleparkide arendajatega ja seetõttu on volikogu lauale jõudnud ühiste kavatsuste protokoll. Paraku ei ole jäänud volikogu esimehel aega sel teemal kohtuda teiste omavalitsuse esindajatega. Nagu me ei ajakski ühte asja! Apollo madalikule planeeritav tuulepark on Pühalepa vallale lähemal kui Hiiu vallale! Kas on küsitud kutselistelt kaluritelt ja Hiiumaa turismiliidult, kuidas nad suhtuvad maailma suurima meretuulepargi rajamisse meie ranniku lähedale?

2009. aastal andsid hiidlased maavalitsusele üle rohkem kui 8000 allkirja, väljendades oma tahet: “Mina hiigeltuuleparki Hiiumaale ja rannikumerre ei taha”. Hiidlaste võimaliku lepingupartneri üks dokument kannab pealkirja “Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude hindamine”.

Neljapäeval, 20. märtsil on volikogu istung. Kas arutusel on ka “Ühiste kavatsuste protokoll”, ma ei tea. Võib-olla on, võib-olla mitte. Otsustamine jääb tõenäoliselt aprillikuusse. Kindlasti on Hiiu valla otsus see, mis määrab, milline saab olema Hiiumaa tulevik. Peale “Ühiste kavatsuste protokolli” heakskiitmist ei ole enam mitte kellelgi võimalust küsimusi esitada.

Otsustajate ring on kitsas, 19 Hiiu vallavolikogu liiget. Rääkige nendega!

Lisan: volikogu istung on avalik, kuigi külalistele sõna ei anta. Kohtumiseni!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes