• Eesti

Tuulikute tekitatud infraheli ei ole tervisele ohtlik

Tuuleenergia blogi - Tuul March 26, 2014

Ikka ja jälle tõusetub tuuleparkidest rääkides nende heli teema. Ja tõsi ta on – nii nagu iga teist masinat võib ka tuulikut kuulda olla. Tuuliku poolt tekitatud heli liigitatakse kas mehhaaniliseks, mis on seotud peamiselt käigukasti või generaatoriga, ja aerodünaamiliseks, mille tekitavad ringi käivad tuuliku labad. Seetõttu ei saa tuuleparkide planeerimisel sellest teemast kindlasti mööda vaadata.Küll aga tuleb vahet teada teaduslikel uuringutel ja inimeste arvamustel põhinevatel küsitlustel.

Peamiseks allikaks infraheli ohule on Austraalia arst dr Nina Pierponti ja tema tuulegeneraatori sündroomi teooria. Nii levivad ka täna Pärnumaal ühe uue tuulepargi lähistel lendlehed, mis väidavad, et töötavate tuulikute poolt tekitatud infraheli põhjustab läheduses elavatel inimestel tervisehäireid.

Infraheliks kutsutakse heli, mis jääb alla 20HZ ehk teisisõnu inimese kõrvadele reeglina kuuldamatu. Infraheli on keskkonnas üldlevinud ja pärineb kas looduslikest allikatest (nagu nt tuul ja jõgi) või tehislikest, näiteks maanteeliiklus, ventilatsioonisüsteemid, õhusõidukid või muud masinad. Selleni aga, et tuulikute poolt tekitatud infraheli võiks olla inimestele kahjulik jõudis Dr Pierpont läbi intervjuude inimestega, kes elavad tuulikute lähedal. Uuringusse pole kaasatud aga sõltumatuid kontrollgruppe ning kogutud andmete alusel ei saa teaduslikult väita, et tuulegeneraatori sündroom ka tegelikult eksisteerib.

Mitmed teadlaste grupid, sh Austraalia Akustiliste Konsultantide Assotsiatsioon ja nüüd ka Austraalia Arstide Liit on seisukohal, et tuulikute poolt tekitatud infraheli on nii väike, et see ei kujuta endast inimeste tervisele ohtu.ud peamiselt käigukasti või generaatoriga, ja aerodünaamiliseks, mille tekitavad ringi käivad tuuliku labad. Seetõttu ei saa tuuleparkide planeerimisel sellest teemast kindlasti mööda vaadata. Küll aga tuleb vahet teada teaduslikel uuringutel ja inimeste arvamustel põhinevatel küsitlustel.

Austraalia Arstide Liidu poolt 2014 aasta märtsis avaldatud teates (Wind Farms and Health 2014) seisab, et tuuleparkide läheduses on infraheli tasemeid mõõdetud ning võrredud mitmete teiste linnade ja maapiirkondadega, kus tuulikuid pole. Tulemused näitavad, et nii tuulikute lähedal kui kaugemal asuvate majade sees ja väljas jääb infraheli tase tunduvalt madalamale heli tajumise piirmäärast. Samuti ei ole infraheli neis paikades suurem kui teistes piirkondades. Teisisõnu on tuuleparkide tekitatud infra- ja madalsageduslik heli tunduvalt madalam tasemest, mil need helid hakkaksid inimesele mõjuma tervistkahjustavalt.

Samuti väidavad austraalia arstid sarnaselt kolleegidega teistest riikidest, et tuuleparkide läheduses elavad inimesed võivad tajuda terviseprobleeme seetõttu, et nad on juba eos kõrgendatud ärevuses ja negatiivse suhtumisega tuuleparkide suhtes. Sellele aitab kaasa nii tuuleenergia põhimõtteliste vastaste äge kihutustöö, kus tihti levitatakse tuulikute kohta müüte ja valeinformatsiooni, ning ka kohalike omavalitsuste liigkarmid regulatsioonid tuuleparkide planeerimisel. Austraalia Arstide Liit tuletab ka meelde, et tuulikute elektri tootmisega ei kaasne jäätmeid, kasvuhoonegaase ega teisi saasteaineid, mis tegelikkuses võivad olla otsesed või kaudsed tervisekahjustajad.

Loe lisaks siit

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes