• Eesti

Emmaste vald nõuab ala PT7 väljajätmist

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul April 1, 2014

Hiiu Leht, 01.04.2014

Emmaste vallavalitsus saatis Hiiu maavanem Riho Rahuojale järelpärimise, millistel asjaoludel on Hiiu maakonnaplaneeringu eelnõus meretuuleparkidele planeeritavat ala oluliselt suurendatud võrreldes planeeringu mulluse eskiislahendusega ning nõuab ühe ala, PT7 planeeringust väljajätmist.

Märtsi algul saadetud kirjas tegi vallavalitsus ettepaneku korrigeerida mereala maakonnaplaneeringu eelnõu ja jätta välja Mardihansu lahe lähistel asuv tuulepargi arendamiseks mõeldud ala PT7.

Planeeringualale PT7 saaks rajada kuni 1000 MW tootmisvõimsusega tuulepargi ja vald on arvutanud, et juhul, kui kasutakse 7MW generaatorid, paigaldatakse sinna 143 generaatorit.

Kirjas öeldakse, et selline planeeritav võimsus tähendab ka ülemaailmses mõistes ülekaalukalt suurimat tuulegeneraatoriparki, mis asub Emmaste valla rannikule häirivalt lähedal.

Viidates kodanikualgatuslikule petsitsioonile “Mina hiigeltuuleparki Hiiumaale ja rannikumerre ei taha”, millele koguti ligi 8000 allkirja, teatab vallavalitsus, et “sellega on Hiiumaa elanike ja Hiiumaaga seotud inimeste ülekaalukas enamus oma seisukohta selgelt väljendanud”.

Emmaste vallavolikogu esimehe Ülo Kikase allkirja kandvas arupärimises leiab vald, et kuna planeering ei võta arvesse petsitsioonile allkirju andnud inimeste arvamust, on see vastuolus ka planeerimisseadusega. Selle seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ja ehitamiseks.

Argumendiks tuuakse, et Sõru sadama reidilt on nähtav 30 km kaugusel ja u 100 m kõrgusel merepinnast asuv Kõpu tuletorn ning planeeringualal PT7 asuv üle kahe korra kõrgem ja enam kui kaks korda lähemal asuv tuulepark oleks oluline visuaalne reostus ja ühtlasi tekitaks ka mitmesuguseid ebasoovitavaid keskkonnamõjusid.

Emmaste vallavolikogu leiab, et “Seega on Emmaste vallale vastuvõetamatu, et planeeringu eskiislahenduses on tuulepargi rajamiseks tähistatud sobivaks ala PT7. Näeme lahendusena ala PT7 planeeringu eelnõust eemaldamist.”

Hiiu maavanem Riho Rahuoja ütles, et vastus vallale on koostamisel ja selle sisu ta veel ei tea.

Tema sõnul lisati ala PT7 mereala planeeringu koostaja AS Artes Terra soovitusel ning planeeringu juhtrühm kiitis selle konsensuslikult heaks.

Mullu jaanuaris moodustatud juhtrühma kuuluvad Hiiu maavalitsusest Aivi Telvik, Eestimaa Looduse fondist Aleksei Lotman, keskkonnaametist Kai Vahtra, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist Tarmo Ots, MTÜst Hiiukala Heino Kalmus, politsei- ja piirivalveametist Tõnu Sisask, MTÜst Hiidlaste Koostöökogu Jaanus Berkmann, Tuuleenergia assotsiatsioonist Tuuliki Kasonen, SAst Tuuru Ilmi Aksli ja Hiiumaa omavalitsuste liidust Jaanus Valk. Siseministeeriumi esindaja Maila Kuusik arvati juhtrühma kosseisust välja mullu veebruaris.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes