• Eesti

Mereala planeeringu teine katse on avalikkuse ees

Eesti uudised - Tuul April 16, 2014

Pärnu Postimees, 16.04.2014

Pärnu maavalitsus teatas, et valminud on Pärnumaa mereplaneeringu teine eskiislahendus.

“Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk on avaliku protsessi käigus määrata mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid,” selgitas Pärnu maavalitsuse planeeringunõunik Raine Viitas. “Planeering koostatakse koostöös Pärnumaa kohalike omavalitsuste, merega seotud riigiametite ja kõikide merd kasutavate huvirühmade esindajatega.”

Planeeringuga määratakse vastavalt kasutusviisidele kõigile kasutamiseks vaba mereala, mida teises eskiislahenduses on nimetatud kui “valdavat osa merealast”. Samal ajal on pakutud üksikutele kasutusviisidele eeliskasutusega alad, nagu laevandus, veesport, purjetamine ning loodus- ja riigikaitselised tegevused.

Pakutakse soovituslikke kasutuspiirkondi, mis on määratud jettidele, ja perspektiivseid merealasid tuulikuparkidele.

“Eskiislahenduse seletuskirjas antakse alade kohta selgitused ja huvide konflikti korral võimalikud lahendused,” märkis Viitas.

Lahenduses on esitatud eri tegevuste koostoimimise välistamise võimalused, aga samuti sobivad koostöövaldkonnad ja üksteist mõõdukalt segavad tegevused.

Näiteks tõrjuvad oma huvide kaitsel teisi tegevusi peaaegu kõik riigikaitselised ettevõtmised. Küll aga sobivad koostööks ja teineteise täiendamiseks näiteks kalandus ja väikesadamad.

Planeeringus üritatakse vaadata tulevikku kuni aastani 2030, arvestades järgmise viieteist aasta võimalikke arenguid mereala kasutamisel.

Täpsustatud eskiislahendus valmib 2014. aasta sügiseks.

Pärnumaa mereala esimene eskiislahendus, mis esitati mullu detsembris, sai terava kriitika osaliseks kutseliste kalurite esindajatelt, kelle arvates ei olnud Pärnuga piirneval rannikumere alal nendega arvestatud ning eelistati selgelt puhkemajandust ja sporti ning harrastuspüüki.

Samuti kostis esimese eskiislahenduse kohta ettepanekuid mitmest riigiametist ja märkusi kalanduse spetsialistidelt.

Teravalt kriitiline oli eelmise eskiislahenduse suhtes Liivi lahe kalanduskogu, arvustades selles sisaldunud uute püügikeeldude ja piirangute ettepanekuid.

Teises planeeringu eskiislahenduses lubati kriitikat arvestada. Mõlemad eskiislahendused on Pärnu maavalitsuse tellimisel koostanud Hendrikson ja Ko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes