• Eesti

Mida annab koostöö vallale?

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul April 25, 2014

Hiiu Elu, 25.04.2014 (Jaanus Valk, Hiiu vallavolikogu esimees)

Tähtis on nimelt koostöö valla ja tuulepargi arendaja vahel ja kokkuleppimine edasistes tegevuse põhieesmärkides siis, kui arendus saab reaalsuseks. Selleks pidasime tuuleenergia ettevõttega Nelja Energia pikalt läbirääkimisi, et fikseerida Loode-Eesti meretuulepargi võimaliku rajamisega tekkivad vastastikused huvid ja koostöö vorm.

Nüüdseks on valminud Eestis unikaalne ühiste kavatsuste protokolli projekt, milles on täpselt ära toodud nii hiidlaste soodustingimustel investeerimisvõimalused meretuuleparki kui ka mittetulundusühingu asutamine, et edendada majanduslikku ja kultuurilist arengut Hiiumaal. Protokoll on läbinud volikogus esimese lugemise, seda on täiendatud, parendatud, selle teksti on korrigeerinud ka juristid ning nii aprilli kui mai koosolekul tuleb see Hiiu vallavolikogus taaskord arutlusele.

Maikuus toimuvad avalikud arutelud Kõrgessaares ja Kärdlas, kus soovime veelkord vaagida nii plusse kui miinuseid ja kerkinud küsimustele vastuseid anda. Tegemist ei ole kindlasti reklaamüritustega, vaid meretuuleparki ja Hiiumaad puudutavate asjaolude ning kavandatava ühiste kavatsuste protokolli tutvustamise ja selgitamisega.

Kokkulepe annab kindlust, et võimalik meretuulepark ei tule meie rannikule lähemale kui 12 km, seega ka mitte hiidlasetele tuttavale Neupokojevi madalikule. Samuti saab Hiiumaa selle suure projekti käigus endale vajaliku elektrisüsteemi ringtoite. Siis ei istu me ainult enam Saaremaalt tuleva kaabli otsas ja on loodud ka suur eeldus sagedaste elektrikatkestuste likvideerimiseks. Tuulepargi liitumist elektrivõrguga rahastab arendaja ise, hiidlased seda kinni maksma ei pea.

Hiiumaale luuakse meretuulepargi hooldustööde baas, mis annab meile juurde ligi 30 kvaliteetset töökohta ja hooldustööde spetsialistide väljaõpe toimub Hiiumaal. Lisaks loob projekt meie valda 20 kaudset töökohta – näiteks abitöölised, majutusasutuste ja sadamate töötajad. Hiiu vald saab loodava ettevõtte nõukogus vähemalt kaks kohta ning otsuste osas, mis puudutavad otseselt Hiiu valda ja elanikkonda, lepitakse ettevõtte põhikirjas eraldi kokku.

Tuulepargi keskkonnamõjude hindamise aruande kohaselt on vähetõenäoline, et pargi ehitamisel või käitamisel kalakoelmute potentsiaal väheneb, kuid täieliku kindluse saavutamiseks lepiti protokollis kokku, et kui see siiski juhtub, peab arendaja tekitatud kahju korvama. Samuti lepiti kokku, et vald ja arendaja loovad ühise MTÜ valla majandusliku ja kultuurilise, sh spordi- ja noorsootööalase arengu edendamise projektide väljatöötamiseks ja elluviimiseks. Näiteks plaanitakse stipendiume Hiiu valla noortele keskkonna, merenduse ja taastuvenergeetikaga seotud hariduse omandamiseks, samuti Hiiu valla tänavavalgustuse projektide arendamist.

MTÜd rahastatakse tuulepargi tuludest – iga müüdud megavatt-tunni eest laekub MTÜ-le vähemalt 0,32 eurot. See summa võib esmapilgul tunduda väike, ent kui tuu-lepark täismahus käivitub, saab Hiiumaa iga-aastaselt oma arenguks täiendavaid vahendeid 600 000 kuni 800 000 eurot. See on raha, mida saaksime kasutada meile oluliste asjade jaoks. Summa on samas suurusjärgus kui MTÜ-d Hiidlaste Koostöökogu ja Hiiukala kokku aastas Hiiumaad arendavatele projektidele raha saavad suunata ehk meretuulepargist tulev suudaks duubeldada nende võimekust saare ellu panustada.

Veel leppisid pooled kokku, et arendaja toetab vallas energiaühistute loomist ja “targa elektrivõrgu” arendamist, mille tulemusena hoitakse kokku kulusid ning saavutatakse suurem varustuskindlus. Väga oluline kokkuleppe osa on see, et Hiiu valla elanikel ja vallas tegutsevatel energiaühistutel on õigus kuue kuu jooksul pärast meretuulepargi esimese arenguetapi käivitamisest omandada loodud ettevõtte eelisaktsiaid või võlakirju, mille fikseeritud aastatulusus on 15%.

See täna Eestis unikaalne õigus on just meie valla elanikel ja energiaühistutel ning juhul kui nende eelisaktsiate ostusoove on väga palju, saavad omakorda eelise valla elanikeregistris kauem olnud isikud ja energiaühis-tud. Need eelisaktsiad on meie inimestele kui täiendav pensionisammas. Sarnast mudelit kohaliku omavalitsuse elanikele eelisõiguse andmisel on kasutatud ka mitmel pool Taanis ja Rootsis.

Kokkuvõtvalt – selline ühiste kavatsuste protokoll on Eestis unikaalne. Kunagi varem ei ole kohaliku omavalitsuse ja arendaja ühised huvid nii laiaulatuslikult ja põhjalikult läbi räägitud ja kokku lepitud. Ma usun kogu südamest, et see koostöö on valla arengule kasulik ja kogu Hiiumaa arengut toetav. Loomulikult on oodatud ka kõik Hiiumaa omavalitsused kaasa rääkima ja koostööle. Samuti on unikaalne Hiiumaa merealade planeering, mida koostatakse Eestis esmakordselt. Kindlasti ei ole siin võitja ainult maavalitsus, vaid kogu Hiiumaa, sest niikaua kui mereplaneering kehtestamata, ei pea merel toimetamiseks hiidlase nõusolekut keegi küsima.

Aktiivset osalemist ja rahulikku kaasamõtlemist!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes