• Eesti

Nööbist kinni

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul April 4, 2014

Hiiu Leht, 04.04.2014

Miks tekkis Hiiu maakonnaga piirneva mereala teemaplaneeringusse täiendav mereala PT7, kuhu saab paigaldada kuni 1000 MW tuulegeneraatoreid? Kas kellelgi on huvi sinna tuuleparki ehitada? Mida vastasite Emmaste valla ettepanekule PT7 planeeringust välja jätta?

Vastab Hiiu maavalitsuse peaspetsialist planeeringute alal Urve Pill: “Ala PT7 tekkis sobivast kaugusest rannikust (12 km), sobivast mere sügavusest (kuni 35 m), alal pole konflikti traalpüügiga ega linnustiku rändekoridoriga, tuuleomadused on võrreldavad ala PT1 omadustega. PT7 tuuleomadused on mõnevõrra kehvemad, kui nt PT5, kuid looduslikud tingimused võivad olla paremad. Samas pole ala PT7 varasema huvi puudumise tõttu uuritud, erinevalt Nelja Energia poolt uuritud aladest ja täiendavad konfliktid võivad välja tulla detailsemate uuringute käigus. Maakonnaplaneeringus, mille ajaline eesmärk on 2030. a, peaks olema välja pakkuda sobivad alad, kus saab teha edasisi uuringuid ja selgitada välja võimalikud täpsed tuuleenergia tootmise alad. Maakonnaplaneering ei peaks käima konkreetsete arendajate huvide järgi. BalticBlueEnergy taotles umbes aasta tagasi PT7 ligidal ning ka osaliselt kattuvaid alasid uuringualadeks, kuid meile teadaoleva info kohaselt ei saanud luba. Täpsemat infot peaks küsima neilt endalt. Emmaste vallale me ei ole veel vastanud, koostame vastust. Ettepanek on küll Emmaste vallavolikogu blanketil, kuid merealade planeeringut ei ole käsitletud mitte ühelgi Emmaste valla volikogu istungil, vaatasin üle volikogu protokollid. Kuigi Ülo Kikasel on võimalik kasutada vallavolikogu blankette, on tegemist Ülo Kikase ettepanekuga ja mitte Emmaste vallavolikogu ettepanekuga. Igal kodanikul on muidugi õigus teha planeeringule ettepanekuid.”

Vastulause

Emmaste vallavolikogu esimees Ülo Kikas: “Emmaste vallavolikogu ettepanek Hiiu maakonna merealade maakonnaplaneeringu eelnõu kohta on volikogu liikmete enamuse kooskõlastusega, olles sisuliselt volikogu tahteavaldus. Ettepanekut pole volikogu istungil tänaseni kooskõlastatud, sest kahjuks polnud see eelnõu 3. aprilli volikogu istungiks valminud, kuid merealade planeeringu kohta ettepanekute esitamise tähtaeg oli juba 6. märts. Vallavolikogul on kavas järgmisel volikogu istungil kõnealune dokument volikogu protokollilise otsustusega kinnitada ja protokolli väljavõte maavalitsusele kinnituseks saata: “Protokolliline otsustus: Kinnitada, et Emmaste vallavolikogu ühtne seisukoht on formuleeritud Emmaste vallavolikogu esimehe poolt Hiiu Maavalitsusele 6.03.2014 saadetud kirjas nr 1-4/100 pealkirjaga “Ettepanek Hiiu maakonna merealade maakonnaplaneeringu eelnõu”.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes