• Eesti

Soodustused oleksid lisakulu kodutarbijale

Eesti uudised, Energiakaubandus - Tuul April 15, 2014

Ärileht.ee, 15.04.2014

Ministeerium: suurtarbijatele erisusi tehes peaksid ülejäänud tarbijad puudujäägi kinni maksma.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Rasmus Ruuda sõnul on igasugused erandid ja suurtarbijate vabastused (võrgutasudest ja taastuvenergia tasudest) tõenäoliselt vastuolus Euroopa Liidu siseturu reeglitega ja vajavad riigiabi luba. „Näiteks on Euroopa Komisjon vaidlustanud Saksamaa suurtööstuseid taastuvenergia tasude maksmisest vabastava reegli kui siseturuga mitte kokku sobiva,” ütles Ruuda.

Ruuda sõnul on võrgutasu ja taastuvenergia tasu sisuliselt kulupõhised. See tähendab, et kui suurtarbijatele erisusi rakendada, peaksid ülejäänud tarbijad nendest eranditest tekkinud puudujäägi kinni maksma. „Tasuta lõunaid ei ole,” nentis Ruuda.

Ministeeriumil ei ole midagi aga aktsiisi vähendamise vastu äritarbijate konkurentsiolukorra parandamiseks. „Vastupidi, me toetame seda. See on rahandusministeeriumi teema ja nemad vaatavad asja eelkõige riigieelarve tasakaalu seisukohalt,” selgitas Ruuda.

Rahandusministeerium mõistab, et elektrienergia lõpphind mõjutab oluliselt energiamahukate tööstusettevõtete valikuid ja on sellist tüüpi ettevõtete üheks suureks kulukomponendiks. „Praeguses majandusolukorras ja fiskaalsituatsioonis peab riik kindlasti jälgima, et kõik muudatused elektrienergia maksustamisel oleksid riigieelarve mõju aspektist neutraalsed. See tähendab, et muude tingimuste samaks jäädes peaks näiteks tööstustarbijate maksukoormuse vähenemise korral mõnel teisel isikul maksukoormus suurenema,” ütles ministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist Lauri Lelumees.

Kardetakse skeemitamist

Lelumehe sõnul ei pruugi suurtarbijate eelistamine teistele äritarbijatele olla põhjendatud. Seda seetõttu, et kui energia säästmise võimalusi hinnates kalkuleerib suurettevõtja investeeringu tasuvust, võib suhteliselt madal elektrienergia hind motiveerida investeeringut edasi lükkama. „Arvestades, et suurtarbijaks loetakse ettevõtja alates teatud elektrienergia tarbimismahust, võib teatud skeemide korral elektrienergia aktsiisivabastus motiveerida napilt alla künnise jäävat ettevõtjat ka elektrienergiat rohkem kulutama, et maksta elektri eest aktsiisi võrra madalamat hinda.”

Rahandusministeeriumi hinnangul peaksid Eesti suurettevõtjad enda konkurentsivõimet hindama eelkõige võrdluses Läti ja Leedu vastava ettevõtjaga. „Praegu on Põhjamaade ettevõtluskeskkond veel meie omast erinev nii maksude, tööjõukulude kui ka keskkonnanõuete ja tasude poolest,” nentis Lelumees.

Läti on aga valinud Eestiga võrreldes teise tee. Nad on lubatud aktsiisivabastusi maksimaalselt ära kasutanud ja nõnda on maksustatud ainult väike osa Lätis tarbitavast elektrienergiast. „Samal ajal kulutavad nad ebaproportsionaalselt palju aktsiisivabastuse administreerimisele,” ütles Lelumees. EL-i liikmesriigid on küsimuse lahendanud erinevalt. Levinum on aga selline viis, kus kodutarbija elekter on maksustatud äritarbijaga võrreldes kaks korda kõrgema tariifiga. „Suurtarbijate täiendav soodustamine on pigem poliitilistel kaalutlustel tehtud erand, mille administreerimine on kulukam. Näiteks ka seoses võimaliku riigiabi loa menetlemisega,” sõnas Lelumees.

Majandusministeeriumi hinnangul on üheks lahenduseks oma tööstuse tarbeks ise elektri tootmine. Peale selle paneb riik üha suuremat rõhku energiasäästule. „Järgmisel EL-i rahastusperioodil planeerime suunata 131 miljonit eurot ressursitõhususe parandamise meetmeteks,” rääkis Ruuda.

EAS-i kommunikatsioonijuht Karina Loi kinnitas, et energiamahukate investeeringute puhul on probleemiks olnud kõrged võrgutasud. „Soome ja Põhjamaadega võrreldes oleme kahtlemata kehvas positsioonis,” ütles Loi.

Euroopa Komisjon töötas välja uued riigiabi suunised

„Uued suunised annavad raamistiku tõhusamatele riiklikele toetusmeetmetele, mis peegeldaksid paremini turu olukorda. Euroopa peaks täitma oma ambitsioonikad energia- ja kliimapoliitika eesmärgid vähimate võimalike kuludega maksumaksjatele. Peale selle peab ühisel turul vältima võimalikke konkurentsimoonutusi. See aitab muuta energia taskukohasemaks nii Euroopa kodanikele kui ka ettevõtetele,” ütles komisjoni aseesimees Joaquín Almunia.

Muudatused puudutavad suuri elektritarbijaid. Mil määral, seda näeb lähitulevikus.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes