• Eesti

Taastuvenergiat ootab turupõhine tulevik

Eesti uudised - Tuul April 15, 2014

Äripäev.ee, 15.04.2014

Taastuvenergia tasud on tõstnud elektri hinda ning taastuvenergia tehnoloogiate areng jõudnud sellise küpsuse astmeni, et need on valmis konkureerima turupõhiselt teiste tootmisviisidega. Euroopa Komisjoni hinnangul peavad uued toetusskeemid neid asjaolusid arvestama, kirjutab Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Euroopa Komisjoni asepresident Joaquin Almunia pidas eelmisel kolmapäeval programmilise kõne, tutvustamaks kehtimahakkavaid riigiabi suuniseid keskkonna- ja energeetikasektoris. Peamine fookus oli suunatud vajadusele vaadata üle olemasolevad taastuvenergia toetuste skeemid, et vältida ülekompenseerimist ja tagada Euroopa Liidu energiamahukate sektorite konkurentsivõime globaalsel turul.

Tulevikus tuleb taastuvenergia tootjatele toodetud elektrienergia eest makstav toetus üle viia turuhinnast sõltuvatele subsiidiumitele ning loobuda fikseeritud ostukohustusest. Lisatingimusena peavad taastuvenergia tootjad müüma oma elektrienergia elektriturul. Aastad 2015─2016 kujunevad üleminekuperioodiks, mil jaotatakse võistlevate pakkumiste alusel väike osa toetustest. Alates 2017. aastast tuleks aga kogu süsteemi lisanduvale taastuvenergia tootmisvõimsusele makstav riiklik toetus eraldada turupõhiselt.

Uued reeglid hakkavad kehtima uutele projektidele. Töötavate taastuvenergia elektrijaamade omanikud saavad toetust edasi seniste riigiabireeglite alusel. Ka väikesed tootmisüksused (alla 6 MW või alla kuue seadme) pääsevad võistlevatel pakkumistel osalemisest ning päris pisikesi tootmisüksusi võib edaspidigi toetada fikseeritud tariifiga.

Energiamahukad tööstusharud, näiteks keemia-, paberi-, keraamika- ja metallitööstus võivad saada taastuvenergia tasude osas soodustusi, et säilitada konkurentsivõimet ELi väliste konkurentidega võrreldes.

Riigiabi suunised sätestavad ühtlasi tingimused, mille täitmise korral võivad liikmesriigid anda toetusi piisava koguse tootmisvõimsuste olemasolu kindlustamiseks (võimsusturg). Sellised toetused tulevad kõne alla üksnes juhul, kui kõik muud vahendid tootmisvõimsuste kindlustamiseks on ammendunud. Esmalt tuleb ära kasutada ühendused ning elektri salvestamise ja tarbimise juhtimise võimalused. Samas ei tohiks selle riigiabi meetme raames toetada fossiilkütuseid kasutavaid elektrijaamu, välja arvatud juhul, kui pole neile keskkonnasõbralikumat alternatiivi.

Samuti on fikseeritud juhised energia infrastruktuuri, eriti riikidevahelisi energiavooge parandavate ning Euroopa vähemarenenud piirkondade projektide toetamiseks.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes