• Eesti

Tuulepealne maa

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul April 29, 2014

Hiiu Leht, 29.04.2014 (Haimar Sokk, energeetikapäeva moderaator)

Sellise alapealkirjaga energeetikapäeval, mis toimus Kärdla kultuurikeskuses nädalapäevad tagasi, räägiti avatult ning kõigile Hiiumaa ja maailma energeetikast. Einari Kisel Maailma Energeetikanõukogust tutvustas erinevaid tulevikustsenaariume ja rääkis energeetika olukorrast tänapäeva maailmas.

Energeetika trilemmas on Eestil keskkonnasäästliku energiatootmise osas võrreldes teistega arenguruumi.

Toomas Vaimann Tallinna tehnikaülikoolist tutvustas Eesti elektritootmise ajalugu, et aru saada, miks me oleme sellises seisus, nagu praegu oleme. Juba 1929 alustas Muhu saarelt pärit Artur Naaber esimesi katseid tuuleenergia kasutamiseks, 1938 alustati tema patendi järgi elektrotehnikatehases Aglo tuulegeneraatorite tootmist. Akupatareisse laeti varuvoolu umbes nädalaks, seega voolu katkemise oht tekkis alles kauem kui nädala kestva tuulevaikuse korral. Arendati ka hüdro- ja soojusenergeetikat ning elektrivõrke, kuid olukord muutus, kui 1941 ja 1944 lasti õhku Tallinna, Ulila, Ellamaa ja Püssi elektrijaam. Pärast sõda hakati arendama Nõukogude Liidule omaselt suurtööstuslikku põlevkivienergeetikat.

Tõusvate energiahindade juures on võimalus oma kodu ehitada nii, et sisuliselt ei ole vaja lisaenergiat sisse osta. Kuldar Leisi passiivmaja ja Tõnis Kasemägi kuppelmaja näitel sai iga osaleja ise otsustada, kas panustada päikeseenergia kinnipüüdmisesse ja tulevikus pensionirahade eest reisima minna.

Huvilised saavad kõigi ettekannetega tutvuda Hiiu maavalitsuse kodulehel.

Energeetikapäeva tuuleosas saime teada, et Hiiumaa lähistel on Eesti parimad tuulealad, millesarnaseid on Läänemeres vaid vähestes kohtades. Tuuliki Kasonen Tuuleenergia assotsiatsioonist esitles piirkonna tuulte kaarti ja igaüks sai oma silmaga veenduda Hiiumaa soodsas asendis. See on võimalus, mida teistel Eestis ei ole. Nüüd on hiidlaste asi mõelda, kas ja kuidas see neile kasulik on.

Heiki Kalberg tutvustas merealade ruumilise planeeringuga meretuuleparkide jaoks valitud sobivaid alasid, mis peamiselt jäävad Hiiumaast lääne- ja põhjakaarde. Alade planeerimisel on lähtutud kaugusest vähemalt 12 km rannikust.

Arvutisimulatsioonides oli võimalik ekraanil jälgida, kuidas paistavad erineva suurusega tuulikud silmapiiril, kuigi nende nooljate objektide kuvandumisel jäi arvutiekraan pikslite laotamisel hätta, sest objekt on horisondil liiga peenike.

Mõtlemapanev oli Toomas Saali ettekanne, mis põhines nädal varem toimunud Hiiu vallavolikogu mõttetalgutel. Sai teadmist, et volikogu on vaaginud ohte ja võimalusi tuuleparkide rajamise korral. Jäi kõlama, et otsus, kas tuuleparke lubada või mitte, ei ole kerge ja lihtne. See võib olla oluline mitmeti. Võib-olla meie lapsed kiruvad meid, kui me ei võta vastu otsust tuulepark rajada, et miks te küll õigel ajal võimalust ära ei kasutanud. Aga võib-olla kiruvad, et näed, mis te küll tegite.

Hanila vallavanem Arno Peksar rääkis kogemustest 11 aasta jooksul tuugenitega. Tema sõnul on kogukond üldiselt rahul – omamoodi näitab seda ka tema igakordne tagasivalimine esimese tuugeni püstitamisele järgnenud kolmel valimisperioodil. Ühe õppetunnina tõi vallavanem esile, et majapidamisest 250 m kaugusel olev tuulik on siiski liiga lähedal. Kilomeetri kaugusel olev tuugen (olenevalt küll tuulikust) ei tekita igapäevaelus probleeme. Ja tema soovitus hiidlastele: kui suudate, omandage tuugen või paar. Tuugenid on kallid ja nendega tegelemise äri koosneb nii kasudest kui riskidest, samas magavale kassile hiir suhu ei jookse.

Tuulepargid on üks võimalus. Nüüd on Hiiumaa asi otsustada ja kaalukausile panna, kas võtta või jätta. Selleks on vaja teadmisi. Neljas Europe Direct teabekeskuse korraldatud energeetikapäev aitas silmaringi laiendamisele kaasa. Nende nelja aasta jooksul on saanud ring teemadele peale: räägitud on nii säästust, valgusest, soojusest kui tuugenitest. Kohaletulnud on saanud alati ise otsustada, mis kuuldust on rohkem või vähem asjalik. Korraldajate kiituseks saab öelda, et ettekanded on olnud inforohked ning mandrilt tulnud publik ohkab, miks meil ei saa nii sisukaid päevi korraldada.

Energeetika on tore ala; kui kõik sujub, ei pane me seda tähele. Muutused selles valdkonnas on aegavõtvad, sestap peab täna mõtlema, kuidas ka homme oleks hea olla. Kindlasti on meie elus teisigi olulisi eluvaldkondi ning korraldajate jaoks on mõtlemise koht, kas avalikkusele suunatud infopäevi jätkata energeetika või mõnel muul teemal. Igal juhul taibukust meile otsuste tegemisel nii tuugenite kui infopäevade osas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes