• Eesti

Euroopa Komisjon esitas uue energiajulgeoleku strateegia

Maailma uudised - Tuul May 28, 2014

BNS, 28.05.2014

Euroopa Komisjon esitas kolmapäeval Euroopa uue energiajulgeoleku strateegia, et võtta arvesse muutunud geopoliitilist olukorda ja vähendada Euroopa Liidu (EL) sõltuvust imporditavast energiast.

Strateegia põhieesmärkideks on väliste energiaallikate mitmekesistamine, energiataristu täiustamine, EL-i energia siseturu väljakujundamine ja energia säästmine, teatas komisjon.

Strateegias rõhutatakse, et vaja on koordineerida liikmesriikide otsuseid energiapoliitika alal ning kõneleda välispartneritega peetavatel läbirääkimistel ühel häälel. Strateegia tugineb pärast 2009. aasta gaasikriisi tehtud edusammudele. Komisjoni ettepanekuid, sealgulgas meetmeid tarnepidevuse tagamiseks järgmisel talvel, arutavad EL-i riigipead ja valitsusjuhid Euroopa Ülemkogu 26.—27. juunil toimuval kohtumisel.

“EL on pärast 2009. aasta gaasikriisi teinud suuri jõupingutusi energiajulgeoleku suurendamiseks. Siiski oleme endiselt haavatavad. Ukrainaga seotud pinged tõid selle tõsiasja taas teravalt esile,” ütles Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. “Kuna EL-i energiavarustus sõltub enam kui 50 protsendi ulatuses imporditavast energiast, esitas komisjon täna põhjaliku strateegia, mida arutavad juunis EL-i riigijuhid. Loodan nende tugevale toetusele, sest energiajulgeoleku suurendamine on meie kõigi huvides. Euroopa peab selles küsimuses rääkima ja tegutsema üksmeelselt.”

Tarnepidevuse tagamiseks järgmisel talvel soovitab komisjon teha põhjalikud riskihindamised, mida saab ellu viia piirkondlikul või EL-i tasandil gaasitarnete katkemise matkimise teel. Katsete eesmärk on kontrollida, kuidas suudab energiasüsteem toime tulla ohtudega varustuskindlusele. Tulemuste põhjal töötatakse välja hädaolukordade lahendamise kavad ja luuakse tagavaramehhanismid.

Sellised mehhanismid võiksid hõlmata gaasivarude suurendamist ja gaasinõudluse vähendamist muule kütusele ülemineku teel, eelkõige kütmise puhul. Samuti tuleb kaaluda hädaolukorras rakendatava taristu väljaarendamist, mis võiks tähendada vastassuunalise gaasivoo võimaluste loomist ning olemasolevate julgeolekuvarude osalist ühendamist.

“Me tahame oluliste tarnijatega säilitada tugevaid ja stabiilseid partnerlussuhteid, kuid peame tegema kõik võimaliku poliitilise ja majandusliku šantaaži ärahoidmiseks. Peame üheskoos kinnitama, et oleme solidaarsed ka kõige haavatavamate liikmesriikidega. Samuti tuleb meil eelkõige gaasi puhul kiirendada väliste energiatarnijate mitmekesistamise protsessi. Abi on ainult konkreetsest tegevusest,” sõnas Euroopa Komisjoni energiavolinik Günther Oettinger.

Ülemaailmne energianõudlus on kasvuteel ja suureneb eeldatavasti 2030. aastaks 27 protsendi võrra. EL-i liikmesriikide toodetava energia maht vähenes aga ajavahemikul 1995–2012 peaaegu viiendiku võrra. Praegu katab EL enam kui poole oma energiavajadusest imporditava energiaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes