• Eesti

Jaanus Valk: Kas saame loota ainult riigi rahale?

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul May 8, 2014

Hiiuelu.ee, 08.05.2014 (Jaanus Valk, Hiiu vallavolikogu esimees)

Hiljutises Hiiu Lehes lubas riigikoguliige Tarmo Mänd, et Hiiumaa elektrivarustuse ringtoite kindlustab riik ning väitis, et meretuulepargi tulek ei mängi siin rolli, kirjutab Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk.

Olles tegelenud Hiiumaa elektrivarustuse probleemidega aastaid tean, et kahjuks ei lahenda ükski riiklik dokument meie nokk kinni – saba lahti olukorda, kus ühelt poolt on elektritarbimine nii väike, et selle jaoks ei tasu Eesti põhivõrguliine saarele tuua, teisalt aga ei saa tarbimine ega kohalik energia tootmine vaatamata meie ettevõtete huvile just sel samal põhjusel areneda ega suureneda.

On kahetsusväärne, et meie enda esindaja Riigikogus soovib blokeerida projekti, mis antud olukorra lahendada saaks.

Veelgi kummalisem on, et tegemist on Eleringi nõukoja liikmega, kes töötab vastu riikliku võrguettevõtte põhitegevusele – liita elektrisüsteemiga uusi liitujaid, mis on ühelt poolt tema kohustus, aga teisalt ka äriline võimalus. Seejuures mitte selline võimalus, mida peab Konkurentsiametis kooskõlastamas käima, vaid võrgu ehitamise maksab kinni tuulepargi arendaja. Võrk ise jääb aga suures osas Eleringile.

Hiiu maavanem korraldas märtsi lõpus elektrimajanduse ümarlaua, kus osalesid ka nii Eleringi kui Elektrilevi esindajad ning ühiselt leiti, et planeeritav meretuulepark on võimalik liita üldise elektrivõrguga Hiiumaa kaudu, mis tähendab ühtlasi ka tehnilist võimalust jaotusvõrgule liituda Kanapeeksi alajaama külge ja et see oleks Hiiumaa võimalusi oluliselt laiendav tegur. Eleringi nõukogu liige, kes väidab vastupidist tegeleb desinfo levitamisega.

Ma ei saa kuidagi nõustuda härra Männi väitega, et Loode-Eesti meretuulepargi arendaja on ajab asju tagurpidi tulles hiidlaste juurde küsima, mis tingimustel meile üldse sobiks see meretuulepark.

Keskkonna uurimistööd ja tehniliste lahenduste leidmine koos asjakohaste teadus – ja riigiasutustega toimuvad aastast 2006.Teostatud tööde tulemusi on ka hiidlastele tutvustatud , kahjuks on huvi olnud üsna leige.

Tõsi on, et kõik vajalikud load saaks arendaja välja ajada ka ilma Hiiumaa omavalitsusi kaasamata, sest kõik merel toimuv on Vabariigi valitsuse pädevuses, kuid kas see on ikka meie huvides?

Olenemata kas meretuulepark Hiiumaa lähistele kord tuleb või mitte on meile oluline olla protsessi kaasatud ning et paremini kaasa rääkida oleme arendajaga välja töötanud Ühiste kavatsuste protokolli, millega saab Hiiu valla kodulehel ja ka hiiumaa.ee lehel tutvuda. Meretuulepargi arendaja näol on tegemist Baltikumi suurima tuuleenergia tootjaga, kes on tänaseks investeerinud juba 400 miljonit eurot taastuvenergia projektidesse. Seega oleme partneri valikul olnud üsna hoolikad.

Oma artiklis toob Tarmo Mänd välja rida dokumente, mida planeeritaval meretuulepargil veel pole. Ja saagi olla enne planeeringu kehtestamist. Küll aga on nii kehtivas üleriigilises planeeringus 2030+, elektrimajanduse arengukavas ning taastuvenergia arengukavas meretuuleparkide tulek riikliku signaalina sees, samuti on eesmärgid püstitatud meie oma saare Arengustrateegias 2020+ ja Taastuvenergia tegevuskavas 2020.

Ka taastuvenergia arengukavas on kirjas, et meretuuleparke ei rahastata Eesti elektritarbija või maksumaksja rahakotist, kuid välisfinantseerimise eelduseks ei ole kindlasti üle-Euroopalises PCI projektinimekirjas olemine. PCI nimekiri on loodud unikaalsete ja piirideüleste energiataristu projektide jaoks. Tuuleparkide rajamine antud kontekstis on igapäevane tegevus, mis nimekirja panemist ei vaja. Ilma PCI nimekirja kuulumata rajatakse Euroopas aastas ca 10 000 MW tuuleparke, seega on antud nimekirjale viitamine lihtsalt asjatundmatu.

Meie lähedale planeeritav meretuulepark on Eestile ja Hiiumaale suur projekt, millega peabki tuline arutelu kaasnema. Hiiumaa areng on saare elanikele oluline ning seetõttu arutatakse ka meie korraldatud avalikel aruteludel põhjalikult meretuuleparkidega seonduvaid võimalusi ja ohte.

Siinjuures ei tohiks aga unustada, et inimeste hirmutamisega ei liigu me aga ühiste eesmärkide poole, milleks on ju nii Hiiumaa kui Eesti heaolu. Kahjuks näitasid mullu toimunud Hiiumaa arengustrateegia 2020+ arutelud, et ideid, kuidas peatada rahvastiku vähenemine, luua Hiiumaale uusi ettevõtteid ja töökohti ning seeläbi kasvatada meie kõigi jõukust , on leida üpris keeruline.

Pahatihti lõppevad head ideed ka raha puudusega. Soovitaksin kõigile, kes meretuulepargi kontekstis sõna võtavad, mõelda lisaks kriitikale ka lahendustele. Hiiumaa meretuulepark on kindlasti üks võimalustest kuidas saare elu hüppeliselt edasi viia – kapitali sissevoolu ja töökohtade ning mittevähem tähtsana, rahvusvahelise huvi kasvu on raske üle hinnata. Meie töö on tagada, et projekt realiseeritaks Hiiumaa huvides ja ka hiidlasele kasumlikult.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes