• Eesti

Saaremaa rannikumerre plaanitakse tuuleparki

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul June 9, 2014

Meie Maa, 07.06.2014

Neljapäeval toimus Hiiumaal merealade planeerimist puudutav seminar. Vaatluse all oli ka Hiiu-Saare vaheline ala, kuhu suurärimees Endel Siff plaanib ehitada sadu tuulikuid.

Siffi ettevõte Baltic Blue Energy esitas eelmisel aastal majandus- ja kommunikatsiooni-ministeeriumile hoonestusloa taotluse, ehitamaks Hiiumaa ja Saaremaa vahele Soela väina ja Pihlalaiu piirkonda tuulepark, mis vähemalt hetkeseisuga kuuluks maailma suuremate hulka.

Selle aasta aprillis täpsustas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium asjaolusid seoses antud hoonestusloa taotluse alaga. Planeerimise seminaril Hiiumaal kinnitati, et mereruumi majanduslikku kasutamist puudutavate otsuste puhul kaalutakse nende keskkonnakaitselisi mõjusid.

Kalade ja hüljeste pesitsusalade kõrval on tuuleparkide ehitamisel otsene mõju ka lindudele. Ornitoloog Aivar Leito ütles Meie Maale, et ühelt poolt on tuulikute alla planeeritav mereala spetsiifiline, teine problemaatika seisneb aga lindude rände ja käitumise seaduspärasustes ja reaktsioonis tuulikutele.

Keskkonnaspetsialistid kategooriliselt vastu

“Sellises mahus ja kohas on see planeering nonsence ning pole mingil juhul lubatud,“ on Leito eksperthinnang.

Ta selgitas, et sealt läheb läbi väga elav veelindude ja saarte vahet liikuvate maismaalindude massrändekoridor. Paar miljonit lindu lendab ühe hooaja vältel üle lahe – sealt lähevad aulid, lagled ja paljud teised liigid. Teatud määral linnud küll harjuvad, kuid kohanemisvõime on liigiti väga erinev. Rolli mängib ka ilmastik: “Kui linnud teevad madalrännet ja ilmastikuolud pole soosivad, siis umbkaudu sajad isendid võivad tuulikutesse sisse sõita, ja ikka täiega,“ nentis Leito.

Linnuvaatleja Mati Martinson kinnitas samuti, et enamik ornitolooge, tema kaasa arvatud, on tuulepargi rajamisele kategooriliselt vastu: “Senine kogemus on tõestanud, et suured parved satuvad tuugenitest segadusse ja hukkuvad.“

Planeering ei garanteeri ehitusluba

Eesti ornitoloogide ühing rõhub faktile, et planeering ei määra lõplikult, kuhu ja mis mahus tuulikuid ehitama hakatakse. Sellistes küsimustes on alati kaasatud suur hulk keskkonnateadlasi, kelle uuringutulemustega ka arvestatakse.

Spetsialistides tekitab muret aga asjaolu, et erinevalt Pärnust, on Hiiumaal tehtud uuringud väga algelised.

Arendajatele on seatud mitmeid keskkonnakaitsest tulenevaid piiranguid ning edasine planeerimine sõltub paljuski ka tuulepargi lõplikust maksumusest.

“Tänapäeva hetkeökonoomika ja energiaturg ei soosi massiivseid investeeringuid tuuleenergeetikasse, kuid tulevik on siiski selles suunas,“ usub Siff. Baltic Blue Energy on taotlenud tuulikutele arvestatavat mahtu. Üks ärimehe poolt taotletud ala langeb aga kokku kaitseväe laskeharjutuste alaga, kuid need merealad ei saa kattuda, kinnitati Hiiumaa seminaril.

On teada, et nii nagu paistab ilusa selge ilmaga Pangale ära Kõpu tuletorn Hiiumaal, eristab silm ka kuni 30 km kaugusel paiknevaid tuulikuid. Kui tulevikuvaade naabersaare suunas koosneb tuulikute jadast, on sellel ilmselgelt ka negatiivne mõju Saaremaa turismile.

Fakt on see, et meresaarte, nagu Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi, ainus jätkusuutlik majandusharu on turism.

Menetlemine ooterežiimil

Praegu on taotluse menetlemine teiste taotluste järel peatunud, sest taotluses kajastatud ja kavandatud hoonestusloa ala jääb mereala maakon-naplaneeringu alale. “Baltic Blue Energy OÜ hoonestusloa taotluse täpset kulgemist ei oska hetkel ennustada,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldus-osakonna juhataja asetäitja Taivo Linnamägi.

Arendaja sõnul pole keskkonnamõjude hinnangutega samuti mõistlik alustada enne, kui lubatud alad on lõplikult teada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes