• Eesti

Eesti pistab energiasektori pikaajalises plaanis pea liiva alla

Tuuleenergia blogi - Tuul November 21, 2014

Austraallased pistmas "pead liiva alla", et tõmmata tähelepanu maailma kliimaotusele...

Austraallased pistmas pead liiva alla, et tõmmata tähelepanu riigi kliimapoliitikale (nov 2013)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava 2030+ (ENMAK) eelnõu, millest peegeldub riigi soov pista taastuvenergia vajalikkuse küsimuses järgmised kümnendid pea liiva alla.

Arengukava peamine eesmärk peaks olema näidata, kuhu Eesti soovib energiamajanduses 2030. aastaks jõuda ja kaardistada selleks vajalikud sammud, vaadeldes seejuures ka 2050. aasta perspektiivi. ENMAK-i eelnõus antakse põhjalik ülevaade elektritootmise minevikust ja hetkeolukorrast, kuid oluliselt vähem pööratakse tähelepanu tulevikuvisioonidele ja –lahendustele.

Samal ajal on Euroopa Liit kindla suundumusega, et 2050. aastaks tuleb liikuda madala süsinikusisaldusega majanduse suunas ning ühe verstapostina võeti hiljuti vastu eesmärk suurendada 2030. aastaks taastuvenergia osakaalu Euroopa Liidus 27%-ni. Eesti pikaajalistes plaanides on aga vaid üks stsenaarium – põlevkiviõli tootmisel vabanevast uttegaasist elektri tootmine, mis jäi arengukava keskkonna strateegilises hindamise 15 stsenaariumi võrdluses konkurentsivõimelisuselt 13.ndale kohale.

Arengukavas loeb ridade vahelt välja, et Eestis pole elektritootmisvõimsust vaja üldse suurendada. Käsitletud pole aga projekte, mis ei ole otseselt vajalikud kodumaise elektrivajaduse katmiseks, kuid võimaldavad Eestil osaleda rahvusvahelistes koostööprojektides. Nendeks on nii EL taastuvenergia direktiiviga lubatud riikidevahelised ühisprojektid ja statistikakaubandus kui ka 2017. aastast algavad üleeuroopalised taastuvenergia oksjonid, kus Eestil on reaalne võimalus osaleda nii oma suure tuule kui ka puidu ressurssi kasutamise näol.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon on teinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku rahvusvaheliste koostööprojektide teemat arengukavas käsitleda ning viia arengukava vastavusse Euroopa Liidu energia teekaardiga 2050.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes