• Eesti

MEREMAJANDUSE OLULISE OSA MOODUSTAB TULEVIKUS MERETUULEENERGIA

Tuuleenergia blogi - Tuul November 7, 2014

Rootsi kroonprintsess Victoria. Autor: Jarek Jõepera

Euroopa Komisjon on käivitanud meremajanduse kasvu (ingl blue growth) teemalise arutelu ja algatused, millega soovitakse kaasa aidata aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduse saavutamisele 2020. aastaks. Säästva Eesti Instituut (SEI Tallinn) korraldas 28.oktoobril Tallinnas koos partneritega foorumi “Meremajandus tundlikus Läänemere keskkonnas”, millest võttis osa ka Rootsi kroonprintsess Victoria.

Taastuvenergia, eeskätt tuuleenergia, osatähtsus, nii tootmisvõimsusena kui lõppenergia tarbimises, on Eestis teinud hüppelise kasvu.

Autor: Jarek Jõepera

Tuuliki Kasonen, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht, rääkis foorumil tuuleenergia tootmisest Läänemerel. Tema sõnul on Eesti tuuleressurss väga suur, nii maismaal kui merel, kuid seda on väga vähe kasutusele võetud, merel üldse mitte.

Meretuuleenergia hinda mõjutavad kolm tegurit: kui palju on tuult, kui kaugel rannikust ja kui sügaval on asukohad, kuhu tuulikuid panna. Soome, Taani ja Eesti on esikolmikus võimalike asukohtadena Läänemeres. Pikka aega arvati, et Põhjamerel on palju parem tuul. Kuid toodangu vahe on ainult 10% Põhjamere kasuks, kuigi teooria järgi peaks see olema 40%. See tähendab, et meie tuulel pole siin midagi viga. Võrreldes Põhjamerega annavad Läänemerele eelise madalamad lained, tõusu-mõõna puudumine, vee madal soolasus. Tuuleenergia arendamisel Läänemeres peab tegelema aga merepõhja (vundamendid ühe tuulepargi piires ei pruugi olla ühesugused) ja jääga (avaldab tuulikule lisakoormust), mis on aga lahendatavad küsimused.

Et taastuvenergiat saaks toota seal, kus on selleks ressurssi, on Euroopa Liidu direktiiviga ette nähtud mitmeid koostöövõimalusi. Eesti jaoks võiks see tähendada, et meie toodame teiste riikide raha eest ehitatud tuulikutega tuuleenergiat, mille rohesus läheb nende riikide bilanssi ja mis meile loob töökohad.

Meretuuleenergia arendamise planeerimine liigub üldisemast käsitlusest täpsema suunas: üleriiklik planeering on valmis, mis näitab ära kohad, kus võiks tuuleenergia kasutamist kaaluda. Järgmine samm on käimas – merealade maakonnaplaneeringud Hiiumaa ümbruses ja Liivi lahes peaksid järgmisel aastal valmis saama. Sellele järgnevad kaks tuuleenergia projekti: Eesti Energia arendatav Liivi lahe meretuulepark ja Nelja Energia arendatav Loode-Eesti meretuulepark.

Sõnavõtt toimus 28. oktoobril 2014 Radisson Blue Hotel Olümpia Konverentsikeskuses, Säästva arengu foorumil 20014 “Läänemere tundlikkus meremajanduse keskkonnas”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes