• Eesti

Võrumaa väikekülla tuleb taastuvenergia keskus

Eesti uudised - Tuul November 12, 2015

Maaleht, 12.11.2015

Kurenurme päikese­pargi eestvedaja Viido Polikarpus rajab koos teadlastega oma päikeseelektrijaama juurde katsebaasi, kus uuritakse päikese- ja tuuleenergia kasutamise võimalusi.

Sõmerpalu vallas Keema külas asuv 100kW võimsusega Kurenurme päikeseelektrijaam hakkas elektrit tootma tänavu kevadel. Kuna trafo-alajaama sisendvõimsusest ei piisa kogu voolu vastuvõtmiseks, siis 11 tornist, kus päikesepaneelid küljes, on kolm süsteemist välja lülitatud.

“Kuna kogu vool ei mahu alajaama ära, tegid teadlased mulle ettepaneku hakata siin tootma ka vesinikku, mida peetakse tulevikukütuseks ja mis on välismaal suur uurimisala,” selgitab Viido Polikarpus, Kurenurme Taastuvenergia Keskuse initsiatiivgrupi juht.

Päikesepargist saadavat energiat salvestataks vesinikuna, mida saadaks vee elektrolüüsil ja mida on võimalik kasutada ka siis, kui päike ei paista. Vesinikku saab kasutada ka auto- või bussikütusena, võrguühenduseta majade elektriga varustamisel jne.

“Elektrolüüsiga tekib üsna palju soojust, kuuma vett, siia saaks siis kas või aasta ringi toimiva kasvuhoone püsti panna,” jätkab Polikarpus. “Vesinikku tehes eraldub hapnik, mida saaks kasutada reostunud vee puhastamiseks või pakkuda puhast hapnikku haiglatele.”

Päikesepargi juurde on kavas püstitada ka 30–50kW võimsusega tuuletorn, sellegi energiast saab vesiniku tootmist uurida.

“Selle abil saame ka teadmisi väikeste tuuletornide kohta, suuri ei saa ju külades igale poole püsti panna, ja samas tekib võrdlusvõimalus saadava päikeseenergiaga eri aastaaegadel,” märkis Polikarpus.

Kuna ka Kurenurme päikesepark on rajatud näidisprojektina, selle ehitamist toetas riik KIKi ja Kredexi kaudu 70% ulatuses, näeb ta loogilise jätkuna teadlaste edasist kaasamist taastuvenergia kasutamise eri võimaluste uurimisse, kus saaksid osaleda ka tudengid. Kavas on ehitada konverentsisaal, laboripinnad ja paar elamistuba uurijatele.

Seni on huvi koostööks üles näidanud Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Säästva Eesti Instituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Keskuse loomisele on lubanud igati kaasa aidata ka Võru maavalitsus ja Sõmerpalu vallavalitsus.

“Meil on lootus, et ehk ka Eesti Energia meile partneriks tuleb, nad võiksid ju põlevkivi kõrval ka päikeseenergiaga tegelda,” lisab Polikarpus.

Täna toimub Eesti Maaülikoolis XVII taastuvenergia aastakonverents “Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine”, kus osaleb ka KurenurmeTaastuvenergia Keskuse initsiatiivgrupp.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes