• Eesti

Aleksei Lotman | Väike võit taastuvenergiale

Eesti uudised - Tuul December 15, 2015

Õhtuleht, 15.12.2015

Pariisi kliimaleppes kokkulepitu paistab olevat parim, mida reaalselt võinuks loota. Kui veel mõni aeg tagasi räägiti vajadusest piirata inimtekkelist soojenemist 2 kraadiga, võrreldes tööstusrevolutsioonieelse ajaga, siis nüüd on eesmärgiks “tunduvalt alla 2 kraadi ja võimalusel 1,5 kraadi”. Eks ta selline veidi ebamäärane lahendus jäi, aga siiski väike samm paremuse poole.

Peamine nõrkus on leppe juures see, et konkreetsed kasvuhoonegaasiheitmete vähendamise kohustused, mis osalised endale ise on võtnud, on liiga väikesed selle eesmärgi saavutamiseks. Samas ka nende täitmine leevendab olukorda, võrreldes variandiga business as usual (vanaviisi jätkates – toim). Samas on lõppdokumendis selge suund vähendamiskohustuste edasisele ülevaatamisele, mis peab lähitulevikus tagama heitmete vähendamise kliimaeesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses.

Eesmärgid on kahtlemata realistlikud – veelgi enam, need on tõsiste riskide ärahoidmiseks hädavajalikud arengumuutused.

Lähiajal on ilmselt oodata investeeringute vähenemist fossiilkütuste põletamisega seotud energiatootmisesse ja uusi investeeringuid energiasäästu ningtaastuvenergeetikasse. Ilmselt vaatab ka EL oma suundumused veel kord üle. Selleks, et mitte jääda maailma arengutest maha, tuleb Eestil võtta suund põlevkivienergeetika järkjärguliseks vähendamiseks ning senisest enam investeerida energiasäästu ja taastuvatest allikatest energia tootmisse.

Edasi tuleb liikuda suurte tuuleelektrijaamadega, valides selleks nii meres kui ka maismaal võimalikult väikese negatiivse mõjuga kohad, arendada kiiremini päikeseenergaatikat ja tõhusat energia tootmist biomassist loodussõbralikel viisidel, mis ei konkureeri toidutootmisega. Viimase üheks heaks näiteks on Lihula kütmine loomasöödast üle jääva luhaheinaga, mis oluliselt aitab kaasa Matsalu märgala kaitsekorraldusele.

Erinevate energiaallikate osa säästvas ja kliimasõbralikus tulevikumajanduses selgub teatud määral töö käigus, kuid üsna hästi on see läbi mõeldudTaastuvenergia Koja ja Keskkonnaühenduste Koja eestvõttel valminud visioonis „Taastuvenergia 100″.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes