• Eesti

Riigikohus: taastuvenergia tasude toetussüsteem on asjakohane ja legaalne

Tuuleenergia blogi - Tuul December 16, 2015

748356t81hffe9Riigikohtu üldkogu leidis oma 15. detsembri otsuses, et tarbija kohustus maksta taastuvenergia tasu läbi võrguettevõtja, on põhiseadusega kooskõlas. Riigikohus märkis ka, et eesmärk toota elektrit keskkonnahoidlikult tuleneb põhiseadusest.

Kohustusliku taastuvenergia tasu maksmise eesmärk on taastuvenergia tootmise edendamine. Sellega täidetakse nii Euroopa Liidu õigusega Eestile pandud kohustust, eesmärki edendada keskkonnasäästlikumat elektrienergia tootmist kui ka eesmärki tagada energiajulgeolekut. Taastuvenergia tasu suurust kujundavad kriteeriumid on kehtestatud Riigikogu poolt vastuvõetud õigusaktiga ehk elektrituruseadusega ning kuigi tasu kogub ning maksab toetustena välja põhivõrguettevõtja on taastuvenergia tasu põhiseaduse mõttes avalik-õiguslik tasu.

Riigikohus märkis, et ehkki kohustus edendada taastuvenergia tootmist tuleneb Euroopa Liidu direktiivist, jätab Euroopa Liidu õigus liikmesriikidele ulatusliku otsustusõiguse selle üle, kuidas seda eesmärki saavutada. Oluline on, et taastuvenergia tasu kasutataks keskkonnasäästlikuma elektrienergia tootmise rahastamiseks ehk rangelt sellel eesmärgil, milleks seadusandja on selle kehtestanud. Samuti ei tohi tasu määr olla põhjendamatult kõrge.

Riigikohus möönis, et taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmine on üldjuhul kulukam kui elektrienergia tootmine fossiilsetest allikatest. Seetõttu ei ole taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmist tõenäoliselt võimalik alustada ilma toetussüsteemi või soodustusteta. Riigikohus tugines taastuvenergia toetuste suuruste ülemäärasuse välistamisel Euroopa Komisjoni seisukohale. Kuna neid ei peetud ülemäärasteks, toetussüsteem on asjakohane ja taastuvenergia tasu suurus ei riivanud ülemääraselt isiku omandipõhiõigust, oli regulatsioon põhiseadusega kooskõlas.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes