• Eesti

Hiiu maavanem kehtestas merealade maakonnaplaneeringu

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap June 22, 2016

BNS, 22.06.2016

Hiiu maavanem kehtestas 20. juunil Hiiu maakonnaga piirnevate merealade maakonnaplaneeringu.

Planeeringu eesmärk on tagada Hiiu maakonna mereala ressursside väärtustamine, säilitamine ja jätkusuutlikkus ning Hiiumaa tasakaalustatud areng. Planeeringu koostamise käigus arutleti peamiselt tuuleparkide rajamise üle, teatas maavalitsus.

Hiiu maavanema Riho Rahuoja sõnul on kehtestatud planeering Hiiumaale parim merealade kasutamise lahendus: “Meretuuleparkide rajamise tulemusel muutuks Eesti energiatootmine keskkonnasõbralikumaks, elavneks majandus ja suureneks ka energia eksport,” sõnas ta.

“Eestis kasutatakse merd võrreldes muu Euroopaga vähem ja ka konflikte kasutajagruppide vahel on seetõttu vähem. Maakonnaplaneeringus määrasime ühelt poolt ära loodus- ja kultuuriväärtuste kaitsealad ning teisalt leidsime alad, mida saaks kasutada majandustegevuseks ning riigikaitseks,” ütles planeeringu koostamise konsultant Heiki Kalberg maastikuarhitektuuribüroost Artes Terrae.

“Lindude rändeteid, kalurite traalpüügialasid, laevade liikumisteid ning Hiiumaa elanike soove arvestades määrasime ka võimalikud tuuleenergia tootmise alad,” lisas ta.

Hiiu maakonna merealade maakonnaplaneering on esimene kehtestatud merealade planeering Eestis. Praegu koostatakse sarnast planeeringut ka Pärnu maakonna merealadele. Riigi merepoliitikaga on seatud eesmärgiks koostada Eesti mereala planeering 2020. aastaks.

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostas Hiiu Maavalitsus maastikuarhitektuuribüroo Artes Terrae, konsultatsiooniettevõtte Alkranel ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi konsultantide abiga.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes