• Eesti

Hiiumaal soovitakse luua meretuule kompetentsikeskus

Tuuleenergia blogi - eteap September 23, 2016

tuuru-logo-sin-rohHiiumaa arenduskeskus Sihtasutus Tuuru on alustanud läbirääkimisi meretuule kompetentsikeskuse loomiseks Hiiumaale. Meretuuleenergia areng võimaldab tekitada majanduskasvu, mis omakorda loob uusi töökohti nii elektrituulikute hooldussektoris kui ka tehnoloogia arenduses ja hilisemas tuuleparkide seires. Soovides, et see oskusteave tekiks just Eestisse tuleb meil endal juba täna panustada teadus- ning arendustegevusesse.

Hiiu maakonna arengudokumentides on saare ühe peamise taastuvenergia allikana nimetatud tuult ja alates 12 km kaugusele Hiiumaa rannajoonest on planeeritud võimalikud tuuleparkide arendusalad. „Hiiumaale tähendab see saare majandusaktiivsuse ja konkurentsivõime märkimisväärset kasvu,” põhjendas Hiiu maavanem Riho Rahuoja, miks kompetentsikeskus just Hiiumaale luua soovitakse.

Eeldatavasti tekib lähiaastate perspektiivis Hiiumaale mitmeid uusi ettevõtteid, kes haridus- ja teadusasutuste koostööst sündinud tooteid ja teenuseid turustavad nii Eestis kui mujal maailmas ning annavad tööd vähemalt 150 inimesele.

„Täna on nii Hiiumaa kui Eesti võimekus tuuleparkidesse väljaõppinud töötajaid leida piiratud, kompetentsikeskuse eesmärk koostöös Hiiumaa Ametikooliga on see tühimik katta,” kirjeldas SA Tuuru juht Katrin Sarapuu ühte kompetentsikeskuse tegevussuunda. Meretuulikute operaatorite, inseneride, tootmisjuhtide ja tehnikute ehk enamike uute töötajate õpe võiks toimuda Hiiumaa Ametikoolis ja täienduskoolitus meretuule kompetentsikeskuses.

Hiiu valla ja tuuleenergia tootja Nelja Energiavahel on sõlmitud ühiste kavatsuste kokkulepe, mille kohaselt hakkab meretuulepargi rajamisel tekkiv tuulikute hoolduskeskus asuma Hiiu vallas. “Kuigi ühiste kavatsuste kokkulepe on hetkel sõlmitud ainult Hiiu vallaga, siis taastuvenergeetika teema puudutab kogu Hiiumaad. Lisaks omavalitsusjuhtide ühtsele tegutsemisele, on oluline tegeleda elanikkonna teadlikkuse tõstmisega,” lisas Hiiu vallavanem Reili Rand.

Meretuulikute tipptasemel hooldustehnikute koolitamise kõrval on kompetentsikeskuse fookuses tugev teadus- ja arendustegevus, mis loob Eestile võimaluse meretuulikute vundamentide tehnoloogia arendamiseks ning meretuulikute seireks. Läbiviidatavate uuringute tulemused on avalikult kasutatavad ja annavad sisendi ka teistele sinimajanduse valdkonna ettevõtjatele.

Kõrvalteemana toimub kompetentsikeskuses muude taastuvenergialiikide (päike, biomass, vesi jt) kompetentsi kogumine ja infovahendus. Kompetentsikeskus toetab taastuvenergia laialdast kasutusele võttu. Hiiumaa meretuule kompetentsikeskuse ideekavand esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse „Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine” ideekavandite vooru.

SA Tuuru peab hetkel läbirääkimisi kompetentsikeskuse loomiseks Hiiumaa Ametikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Norra Stavangeri Offshore tehnika kolledži, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi, Hiiu valla ja Hiiumaa maavalitsuse ning ettevõtetega Nelja Energia ja Empower 4 Wind. Lisaks on kõnelustesse kaasatud Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon. Meretuuleenergia ja Hiiumaa majandusarengu vastu huvi tundvaid organisatsioone oodatakse läbirääkimistega liituma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes