• Eesti

Heakskiidu on saanud olulised energeetika kavad

Tuuleenergia blogi - eteap October 7, 2016

Allikas: Euroopa Parlament

Foto: Euroopa Parlament

See nädal kiideti heaks mitmed olulised dokumendid, mis hakkavad energeetikat lähikümnenditel nii Eestis kui rahvusvaheliselt suunama.

Euroopa Parlament andis 4. oktoobril heakskiidu Pariisi kliimaleppe ratifitseerimisele ja ülejärgmisel päeval tegi seda ka Eesti Valitsus, saates ratifitseerimise eelnõu riigikokku. Leppe ratifitseerimist arutab järgmisel teisipäeval riigikogu keskkonnakomisjon, pärast mida läheb see täiskogus hääletamisele.

Lisaks kiitis Vabariigi Valitsus 06.oktoobril heaks ja otsustas saata riigikogule arutamiseks energiamajanduse arengukava aastani 2030. Dokumendis on eesmärgiks seatud saavutada aastaks 2030 taastuvenergia osakaaluks elektri lõpptarbimisel 50 ja kaugküttemajanduses 80 protsenti.

Taastuvenergia arendamisel on Eestil kavas jätkata seniseid tegevusi eesmärgiga saavutada aastaks 2030 taastuvenergia osakaaluks 50 protsenti võrreldes tänase 26 protsendiga, selline tõus saavutatakse biokütuste kasutamisega kaugküttemajanduses ja transpordikütustena, samuti taastuvelektri tootmise kasvuga tänaselt 16 protsendilt 50 protsendini aastal 2030.

Pariisi kliimapaketi on praeguseks ratifitseerinud 72 riiki, kelle arvele langeb üle 56 protsendi globaalsetest süsinikuemissioonidest. Leping jõustub kui sellele on kinnituse andnud vähemalt 55 maailma riiki, kes annavad kokku vähemalt 55 protsenti maailma heitmetest.  Nii teataski ÜRO kliimaorganisatsioon 05.oktoobril, et et Pariisi kliimalepe jõustub 30 päeva pärast. Eestile tähendab see kasvuhoonegaaside heite vähendamist 40 protsenti aastaks 2030.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes