• Eesti

Tuuliki Kasonen: Kõrgemad tuulikud annavad parema lahenduse

Tuuleenergia blogi - eteap October 20, 2016

tuuleenergia-ouHiljaaegu tühistas riigikohus Pärnumaal Tamba tuulepargi ehitus- ja kasutusload. Kohtule kaebuse esitaja tõi ühena põhjustest välja, et kahest tuulikust lähtuv müra on väga vali ja häiriv.

Samal päeval, kui uudis meedias levima hakkas, käis “Aktuaalne kaamera” Tamba tuulepargis, lindistas 100 meetri kaugusel töötavatest tuulikutest vaikust ega leidnud Tamba külast kedagi, kes müra üle kurtnud oleks. Merekohin pidavat tugevam olema. Nii et mine võta kinni, milles kaebuse tegelik põhjus oli. Aga fakt on see, et riigikohtu otsused on lõplikud ja täitmiseks.

Müra on üsna hästi hinnatav mõju, mida on võimalik juba tuulepargi rajamise eel arvutada. Selleks kasutatavad mudelid ei võta taotluslikult arvesse hooneid ega puid, mis tegelikkuses müra levikut takistavad, ja annavad seetõttu tegelikkusega võrreldes kõrgema tulemuse. Teisisõnu: inimesed ei peaks pelgama, et tuulikud teevad tööle hakates rohkem müra kui prognoositi. Samuti ei tasuks karta uusi kõrgemaid tuulikuid, sest hoopis vanemal tehnoloogial põhinevad ja madalamal töökõrgusel töötavad tuulikud tekitavad rohkem müra.

Tamba tuulikud on, muide, üks esimesi Eesti tuulepargi arendusi, mis jõudis ehitusesse alles üle kümneaastase planeerimise järel. Kuigi eesti vanasõna ütleb, et üheksa korda mõõda ja üks kord lõika, siis Tamba tuulepargi kogemus näitab, et planeerimise liig pikk ja põhjendamata venitamine ei anna soovitud tulemusi.

Tuuleenergia tehnoloogia on vahepeal hüppeliselt arenenud ja kui esialgse kolme madalama tuuliku asemel pandi kaks kõrgemat tuulikut, on see nii keskkonna kui inimeste suhtes ju parem lahendus. Mis aga ei tähenda, et paberimajandus ei peaks korras olema.

Nii tulebki nüüd leida riigikohtu otsuse järgi sobiv lahendus nii kaebaja õiguste rikkumise kui planeerimis- ja ehitusseadustike väära rakendamise suhtes. Rahukokkuleppe peavad sõlmima arendaja, kaebaja ja vald.

Nagu ei põhjustanud tagasiminekut hobuste asendamine autodega, ei juhtu seda energeetikaski. Euroopa ja ülejäänud maailm läheb pikkamisi, kuid kindlalt üle taastuvenergiale. Eesti suurim rakendatav taastuvenergia ressurss on vaieldamatult tuul. Seda tuleb kasutusele võtta sellises tempos, et planeeringud ei jõuaks hapuks minna ja kohalik kogukond jaksaks kaasa rääkida.

Kui senised suured elektritootmise võimsused on olnud just Ida-Eestis, siis tuulikutele on see piirkond kaitseministeeriumi nõudmisel edaspidi kahjuks suure tõenäosusega suletud. Tuule ressursi ja elektritootmise hajutamise vajaduse seisukohast on Lääne-Eesti oma pika ranniku, paljude saarte ja Läänemerega meil kõige parem koht tuuleparkide rajamiseks. See omakorda eeldab senisest tihedamat koostööd kohaliku kogukonna, tuuleparkide arendajate ja planeerijate vahel.

Artikli autor on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen ja see ilmus Pärnu Postimehes 20.10.2016. aastal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes