• Eesti

Euroopa Komisjon avalikustas energia talvepaketi

Tuuleenergia blogi - eteap November 30, 2016

Euroopa Komisjon tutvustas täna nn energia talvepaketti, mille eesmärk on seada esikohale energiatõhusus, saavutada juhtpositsioon taastuvenergia alal ja tagada tarbijatele energia eest õiglane hind. Puhta energeetika meetmepaketi üks osa on ka uus taastuvenergia direktiiv, mis võtab senisest nõudlikuma hoiaku riikide taastuvenergia eesmärkide täitmise ja taastuvenergia projektide loamenetluste venitamise küsimuses.cleanenergyec

Taastuvenergia direktiiv II ütleb ühemõtteliselt, et EL liikmesriigid peavad oma 2020 a. taastuvenergia eesmärgid täitma. Need riigid, kes pole 2021 aastaks eesmärke täitnud, peavad tasuma EL fondi sellises määras, mis võimaldaks vastav eesmärk kulutõhusalt saavutada EL tasemel, selgub värskest dokumendist. Liikmesriikidel pole lubatud ka alates 2021 aastast langeda oma taastuvenergia osakaalus alla 2020 aasta kohustusliku eesmärgi taseme.

Taastuvenergia direktiiv II on oluliselt tugevdanud ka loamenetlusi ja administratiivmeetmeid, mis tähendab, et taastuvenergia projektide menetlused ei tohiks võtta aega rohkem kui kolm aastat. Alates 01.01.2021 a. peavad liikmesriigid looma one-stop-shop tüüpi keskused, mis keskse asutusena koordineerivad taastuvenergia projektide loa- ja administratiivseid menetlusi arendaja eest. Demonstratsioonprojektid ja tootmisseadmete asendamine (re-powering) peavad direktiivi ettepaneku järgi toimuma lihtsustatud menetluse raames.

Energia talvepaketi teistest ettepanekutest võib välja tuua olulise muutuse energiatõhususe poliitikas. Nimelt tõstab Energiatõhususe direktiiv II varem väljahõigatud 27% energiatõhususe 2030 aasta eesmärgi 30%-le ning muudab seni mittesiduva eesmärgi siduvaks.

Euroopa Komisjoni kliimameetmete ja energiapoliitika voliniku Miguel Arias Cañete sõnul loovad tänased ettepanekud tugeva turunõudluse uute tehnoloogiate järele ning õiged tingimused investoritele, suurendavad tarbijate mõjuvõimu, panevad energiaturu paremini toimima ning aitavad saavutada ELi kliimaeesmärke.

Komisjoni esitatud seadusandlikud ettepanekud hõlmavad energiatõhusust, taastuvenergiat, elektrituru ülesehitust, elektrienergia varustuskindlust ja energialiidu juhtimise eeskirju. Lisaks pakub komisjon välja uusi ideid seoses ökodisaini tulevikuga. Samuti sisaldab pakett meetmeid puhta energeetika alase innovatsiooni kiirendamiseks, Euroopa hoonete renoveerimiseks, avaliku ja erasektori investeeringute soodustamiseks, ELi ettevõtete konkurentsivõime edendamiseks ning puhtale energeetikale ülemineku sotsiaalse mõju leevendamiseks.

Energiapaketi ettepanekuid hakkab arutama Euroopa Nõukogu, liikmesriigid ja parlament ning paketti menetleb tõenäoliselt Eesti, kes on tuleva aasta teises pooles Euroopa Liidu eesistuja.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes