• Eesti

Kohus ei rahuldanud hiidlaste kaebust tuuleenergia teemaplaneeringule

Eesti uudised, Tuuleenergia - etea aprill 26, 2017

BNS, 26.04.2017

Tallinna halduskohus jättis kolmapäeval rahuldamata Gunnar Augi, Vahur Lauri, Inge Taltsi ja MTÜ Hiiu Tuul kaebuse Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu kehtestamise tühistamiseks.

Otsusele võib esitada apellatsioonkaebuse hiljemalt 26. mail, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

Hiiu maavanem otsustas 2015. aasta auguttis kehtestada Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika”. Teemaplaneeringu kehtestanud korralduses on teemaplaneeringu peamise eesmärgina märgitud tuuleenergeetika arendamise põhimõtete ja suundumuste sätestamine ning tuulikuparkide rajamiseks sobilike maa-alade määramine Hiiu maakonnas.

Kohus otsustas, et Aug, Laur ja Talts ei ole suutnud kohut veenda, et vaidlustatud haldusakt rikub nende subjektiivseid õigusi. Samuti ei ole MTÜ Hiiu Tuul suutnud tõendada, et selle õigusi on teemaplaneeringuga rikutud seoses asjakohaste uuringute tulemusi arvesse võtmata jätmisega.

Aug, Laur ja Talts on öelnud, et kõigepealt kahjustab teemaplaneering nende õigust tervise- ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale. Kohus ei leidnud, et kaebajate puutumus tuulikute võimaliku asukoha aladega oleks oluline ja et teemaplaneeringu kehtestamisel muutuks keskkond nende subjektiivseid õigusi rikkuvalt mittevastavaks nende tervise ja heaoluvajadusele.

Subjektiivsete õiguste rikkumist ei saa kohtu hinnangul tuvastada ka seetõttu, et teemaplaneeringu alusel tuulikuid ei püstitata ja järelikult ei ole teada ka võimalike tegelike häiringute olemus ja intensiivsus. Teemaplaneeringu üldistusastme juures ei ole võimalik tõsikindlalt väita, et kaebajate kinnisvara ja elamute väärtus väheneb ainuüksi tulenevalt asjaolust, et teemaplaneeringus nähakse ette võimalus tuulikute püstitamiseks Hiiumaale.

Kohus pidas vajalikuks märkida, et isegi planeeringu tühistamisega ei saavuta kaebajad siinkohal oma eesmärki, sest see ei välista, et tuulikute püstitamiseks antakse luba mõne muu algatatava planeeringu alusel. Kaebajad ei ole esitanud peale paljasõnaliste väidete ühtegi arvestatavat tõendit, mis tõendaks, et ainuüksi teemaplaneeringu kehtestamine kahandaks nende kinnisasjade väärtust.

Tuulikupargi rajamise aluseks peab olema vastu võetud kohaliku omavalitsuse detailplaneering, üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering või üldplaneering, millega määratakse tuulikute arv ja nende paiknemine konkreetses kohas ja tuulikupargis, võimalikud mõjud ja leevendusmeetmed. Samuti on korralduses selgesõnaliselt märgitud, et teemaplaneeringu alusel ei ole võimalik väljastada projekteerimistingimusi.

Järelikult on planeeringu koostaja pidanud otstarbekaks mitte sätestada neid detaile teemaplaneeringus, vaid pidanud otstarbekas nende täpsemat kindlaksmääramist järgnevates suurema detailsuse astmega planeeringutes. Selline otsustus ei ole õigusvastane ja kohtul puudub igasugune alus selle tühistamiseks.

Kohus lisas, et vaidlustatud teemaplaneering ei ole selline planeerimisdokument, mille alusel oleks võimalik asuda ilma täiendava planeerimismenetluseta püstitama elektrituulikuid või tuuleparke. Teemaplaneering iseenesest ei anna mitte kellelegi õigust asuda püstitama elektrituulikuid/tuuleparke.

Hiidlasted soovivad kohtus ka Hiiu maavanema korralduse tühistamist, millega kehtestati Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering.

Kuni 1100-megavatise võimsusega tuuleparki tahab Hiiumaast loodest asuvatele meremadalikele ehitada Nelja Energia.

Vaata ka

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes