• Eesti

Lüganuse tuulikute ehitamise otsust tühistama ei kiirusta

Uncategorized - eteap April 4, 2017

Põhjarannik, 04.04.2017

Lüganuse vald, kellele maavalitsus on teinud ettepaneku tühistada korraldused, millega väljastati Aidu tuulepargile ehitusload, leiab, et tehtud otsused olid seadusega kooskõlas ning nende kehtetuks tunnistamiseks pole alust.

Märtsi alguses tegi Ida-Viru maavanem Lüganuse vallale ettepaneku tunnistada kehtetuks Maidla ja Lüganuse valla otsused, millega väljastati ehitusload tuulikute püstitamiseks. Selle aluseks oli eelnenud järelevalve, mis algatati pärast seda, kui kaitseministeerium hakkas protestima tuulikute kõrguse ja mudeli üle, mida nendega ei kooskõlastatud.

Ränk rikkumine

Maavalitsus leidis järelevalve käigus, et 2013. aasta ehitusprojektid ei ole kaitseministeeriumiga kooskõlastatud. Võrreldes ministeeriumi kooskõlastatud ehitusprojektiga, on selles muu hulgas muudetud elektrituuliku tüübi ja kõrguse andmeid.

2013. aastal antud ehituslubasid muutis vald erisugustel põhjustel veel kahel korral.

Samasuguse selgituse andis Lüganuse vald ka järelevalve käigus. Kuna Aidu tuulepargi ehitusprojekt tervikuna – eelprojekti staadiumis – oli kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud, siis tuulepargi iga üksiku tuuliku ehitusprojekti korduv kooskõlastamine ei olnud lennundusseaduse alusel nõutud.

Kuna ehitusluba hiljem aga uuendati, oleks vald maavalitsuse hinnangul pidanud küsima selles osas kaitseministeeriumi seisukohta. Ent kuna seda tehtud ei ole, on toime pandud rikkumine ning olemas on alus otsuste tühistamiseks. Kuna ehituslubade väljastamisega on jäetud tagamata riigikaitselised huvid, rikub selline tegevus avalikku huvi.

Tuulikute margi asendamisel oleks tulnud enne ehitusloa väljastamist hinnata täiendavalt keskkonnamõjusid. Peale selle on nende hinnangul eksitud tuulikute kõrguse osas: teemaplaneering näeb ette, et tuuliku masti suurim kõrgus võib olla kuni 135 meetrit ja rootori laba tipu ulatus kuni 185 meetrit.

Tühistamiseks põhjust ei näe

Lüganuse vallavanema Viktor Rauami sõnul ei olnud 2013. aastal seadust, mis oleks reguleerinud tuulikute kõrgust. Toona kooskõlastati projekte nii, et anti ette sektor, kus tuulikud võisid olla. “Kooskõlastuse käigus kärbiti Aidus tuulikute arvu. Kõrgustest ei rääkinud toona veel keegi,” ütles Rauam, kelle sõnul on kõiki toona kehtinud seadusi arvestatud ja järelikult pole ka millegi vastu eksitud.

Ka kõrguse osas ei ole ehituslubasid kuidagi muudetud. Tüli tekkis sellest, et tuulikud on ehitatud pinnasekuhjadele. Kuna tuulikuid ehitatakse Aidu sellele osale, mis rekultiveeriti veel nõukogude ajal, on pinnas seal ebatasane. “Lõpuks peavad tuulikud olema aga ühekõrgused ja seda pole võimalik lahendada muudmoodi kui pinnase endaga,” selgitas Rauam.

Kui maavalitsus viitas oma otsuses sellele, et lubade väljastamisega on jäetud tagamata riigikaitselised huvid, mistõttu see rikub avalikku huvi, siis Lüganuse vald oma vastuses on seisukohal, et hoopis maavalitsus on rikkunud seadust järelevalvet alustades, sest otsused on nelja ja kahe aasta tagusest ajast ning vaidlustusaeg juba ammu läbi. “Peale selle on nii pargi ehitamisest, tuulikutüüpidest kui ka kõrgustest olnud meedias nii palju juttu, et see info ei saanud kellelegi uudise või ootamatusena tulla,” ütles Rauam.

Lüganuse vald on oma vastuse maavalitsuse ettepanekule andnud. Juhul kui küsimust lahendada ei suudeta, on maavalitsusel võimalus otsused kohtus vaidlustada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes