• Eesti

Valitsus algatas üleriigilise mereala planeeringu

Tuuleenergia blogi - eteap May 26, 2017

IMG_0679 webValitsus kiitis eile heaks üleriigilise mereala planeeringu algatamise korralduse, et kokku leppida Eesti mereala kui avaliku ressursi pikaajalise kasutuse põhimõtted. Mereala planeeringu eesmärk on määrata kindlaks Eesti mereruumi kasutamise alused, et suunata inimtegevust mereruumis ja realiseerida maksimaalselt Eesti potentsiaal mereressursi kasutamisel ja saavutada ning säilitada merekeskkonna hea seisund.

Planeeringu koostamisel hinnatakse kõikide merealal juba praegu toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju, sh nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid ning ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Rahandusministeerium alustab nüüd mereala planeeringu koostamist koostöös ministeeriumide, erinevate ametitega ning kaasates esindajaid energeetika, transport, kalandus, turismi jt valdkondadest.

Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjate, investorite, kohalike omavalitsuste ja rannikukogukondade aluseks oma tegevuste suunamisel merealal.

Mereala planeering plaanitakse kehtestada 2020. aastaks. Mereala planeeringu alast jäetakse välja Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevad territoriaalmere osad, kuhu on planeeringud juba koostatud ja kehtestatud, vastavalt Hiiu Maavalitsuse ja Pärnu Maavalitsuse poolt. Hiiu ja Pärnu mereala planeeringute lahendused jäävad kehtima ja nende planeeringute lahendustega arvestatakse üleriigilise mereala planeeringu lahenduse koostamisel.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes