• Eesti
  • English

Eesti ja Luksemburg sõlmisid 10,5-miljonise taastuvenergia lepingu

Eesti uudised, Maailma uudised - eteap November 7, 2017

BNS, 07.11.2017

Teispäeval allkirjastasid Eesti majandus- ja taristuminster Kadri Simson ning Luksemburgi asepeaminister ja majandusminister Étienne Schneider lepingu, mille alusel müüb Eesti aastatel 2018–2020 Luksemburgile taastuvenergia statistikat kokku 10,5 miljoni euro eest.

“Mul on hea meel oma Luksemburgi kolleegiga alla kirjastada leping, mis sisaldab endast küll ainult statistikakaubandust aga ta mõjutab nii Eesti kui ka Luksemburgi tulevast energiakasutust. Teadupärast ületab Eesti tugevalt oma taastuvenergia eesmärke ja see annab meile võimaluse aidata ka oma häid partnereid taastuvenergia osas. Me ei müü energiat, kuid me aitame kvoodiga täita Luksemburgi eesmärke,” ütles Simson lepingu allkirjastamisel.

“See raha, mis me Eestile antud lepinguga saame suunatakse taastuvenergiasse ja see annab võimaluse meie tarbijate jaoks taastuvenergiat soodsamaks muuta,” lisas minister.

“Tegu on alles teise taolise lepinguga, mis on Euroopa Liidus sõlmitud seoses uue taastuvenergia strateegiaga. Luksemburg sõlmis esimese lepingu Leeduga paar nädalat tagasi. Praegu sõlmime sama lepingu Eestiga. Me oleme esimesed riigid, mis on taolised lepingud sõlminud,” ütles Luksemburgi majandusminister Étienne Schneider.

“Tegu on mõlemale poolele kasuliku lepinguga, mis aitab Luksemburgil saavutada 2020. aastaks taastuvenergia eesmärke. Teisalt aitame meie Eestil investeerida taastuvenergiasse,” lisas Luksemburgi majandusminister.

Lepinguga kantakse Luksemburgi üle 2018-2020 taastuvenergia statistika kogused, mille eest laekub Eestisse 10,5 miljoni eurot müügitulu. Taastuvenergia statistika müügist saadud vahendid liiguvad riigieelarvesse ning suunatakse siseriikliku taastuvenergia tasu vähendamiseks.

Leping on seotud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt 2009. aastal vastu võetud taastuvenergia direktiiviga, mille järgi peab 2020. aastaks 20 protsenti Euroopa Liidus (EL) tarbitavast energiast pärinema taastuvatest energiaallikatest.

Koostöömehhanismid võimaldavad liikmesriikidel sõlmida leppeid taastuvatest energiaallikatest toodetud energia statistilisteks ülekanneteks ühest liikmesriigist teise

Luksemburgi piiratud pindala tõttu leidis riik, et enda eesmärkide täitmiseks peavad nad kasutama riikidevahelisi koostöömehhanisme, nagu statistikakaubandus. Koostöömehhanismid võimaldavad EL-i liikmesriikidel sõlmida leppeid taastuvatest energiaallikatest toodetud energia statistilisteks ülekanneteks ühest liikmesriigist teise.

Vastavalt lepingule kannab Eesti Luksemburgi energiastatistikasse üle statistilised taastuvenergia kogused, mis hõlmavad endast kõiki taastuvenergia allikatest toodetud energialiike nagu taastuvelektrienergia, taastuvsoojusenergia ning   taastuvenergia transpordis. Müüdavad on vaid statistilised kogused, mis ületavad Eesti riigi 2020. aasta taastuvenergia eesmärki. Tehinguga müüb Eesti umbes ühe kolmandiku EL-i eesmärke ületavast kogusest.

Käesoleva aasta 26. oktoobril sõlmis Luksemburg taastuvenergia koostöökokkuleppe Leeduga. Tegu oli esimese sellelaadse lepinguga Euroopa Liidus, mis võimaldab Leedul müüa 10 miljoni euro eest kasutamata taastuvenergiakvoote.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes