• Eesti

Energeetikaministrid seadsid eesmärgid taastuvenergia edendamiseks

Maailma uudised - eteap December 18, 2017

BNS, 18.12.2017

Euroopa Liidu energeetikaministrid otsustasid esmaspäevasel kohtumisel Brüsselis, et aastaks 2030 peab taastuvenergia osakaal kasvama, moodustades kogutarbimisest vähemalt 27 protsenti, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakond.

Ministrite poolt kinnitatud kokkulepe käsitleb bioenergiat ja selle säästlikku kasutamist, transpordikütuseid, taastuvelektrit, kütet ja jahutust ning keskendub ka tarbijate osalusvõimaluste suurendamisele. Oluline põhimõte taastuvatele energiaallikatele üleminekul on tarbijate kaasamine.

“See otsus on otsese positiivse mõjuga kõigile eurooplastele,“ ütles kohtumist juhtinud majandus- ja taristuminister Kadri Simson. “Taastuvenergia laialdasem kasutamine aitab muuta meie linnad, tööstused ja kodud keskkonnasõbralikumaks. Direktiiv hõlbustab ka tarbijate endi tootjateks hakkamist. Valitsusi, ettevõtteid ja tarbijaid kaasates säilitame ülemaailmse juhtpositsiooni taastuvenergia vallas,” lisas ta.

Kokkuleppe peamised punktid:

• Kütte ja jahutussektoris peavad liikmesriigid püüdma suurendada taastuvenergia oskaalu indikatiivselt 1 protsendipunkt aastas. Otsus võtab arvesse liikmesriikide märkimisväärseid klimaatilisi erinevusi, eelkõige arvestab see uue muudatusena jahutusseadmete suure osakaaluga soojemates kliimades.

• Transpordisektoris määratakse 2030. aastaks taastuvate energiaallikate eesmärk igal liikmesriigil 14%, edasiarendatud biokütuste jaoks on alameesmärk 3%, mille puhul lubatakse topeltarvestust. Selle edasiarendatud biokütuste eesmärgi saavutamiseks on 2025. aastal ette nähtud siduv vahetähis 1%, suurendamaks investeeringute turvalisust ja tagamaks kütuse kättesaadavus kogu perioodi vältel. Elektritransporti õhutab viiekordne korrutis maanteetranspordis kasutatava taastuva elektrienergia puhul.

• Esimese põlvkonna biokütuste puhul jääb paika piirmäär 7%, et tagada investoritele kindlus. Kui liikmesriik kehtestab madalama piirmäära, antakse neile võimalus taastuvenergia üldise eesmärgi vähendamiseks transpordis.

• Direktiivis selgitatakse ka eeskirju, mis käsitlevad säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kriteeriume, mis kehtivad biokütustele, vedelatele biokütustele ja biomassi kütustele.

• Liikmesriikidel on võimalus avada oma riiklikud taastuvenergia toetusskeem piiriüleseks osaluseks, et kaasata taastuvate energiaallikate tootjaid teistes liikmesriikides, kuid lõpliku otsuse tegemise õigus selles valdkonnas jääb liikmesriikidele. Nii nõukogu tekstis kui ka komisjoni ettepanekus on pööratud tähelepanu taastuvenergia arendamiseks antud toetuse stabiilsusele, hoidmaks ära tagasiulatuva mõjuga põhjendamatud toetusskeemide muutmised.

• Oluline on märkida ka seda, et tarbijad saavad lihtsustatult teavitada väikeste seadmete paigaldamisest (näiteks päikesepaneelid) ning selgemad on klientide kui taastuvenergia tootjate ning energiaühistute õigused ja kohustused.

Taastuvenergia kasutamise edendamise direktiiv on üks osa Euroopa Liidu suuremast puhta energia paketist. Edasi saab arutada õigusakti kui Euroopa Parlament jõuab oma seisukohtadeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes