• Eesti

Kiisler jättis Hiiu tuulepargi keskkonnamõju hindamise heakskiiduta

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap August 3, 2018

BNS, 03.08.2018

Keskkonnaministeerium jättis heaks kiitmata AS-i Nelja Energia plaanitava Loode-Eesti rannikumere tuulerpagi keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande, kirjutab Hiiu Leht.

Keskkonnaminister Siim Kiisleri allkirjastatud vastukirjas on otsus jätta Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH aruanne heaks kiitmata ja keskkonnanõuded määramata ning tagastada aruanne AS-ile Nelja Energia selle parandamiseks ja täiendamiseks ning täiendavaks avalikustamiseks. Samas kirjas on välja toodud suur hulk puudusi, mis aruande koostajal tuleb parandada enne uut avalikustamist.

Kirjas seisab, et kuigi keskkonnaministeerium nõustus muudatustega heakskiidetud KMH programmis – tuuleenergia arendusalade hulka ei kuulu enam Kuivalõuka/Neupokojevi madal ning Apollo madal ning keskkonnamõju hindamise juhtekspert vahetus –, ei vasta heakskiitmiseks esitatud Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH aruanne 22. juunil 2010 heakskiidetud KMH programmile.

Näiteks tuuakse välja, et heakskiitmiseks esitatud aruandes on küll kirjeldatud ja hinnatud merekaablite paigaldamise ja kasutamisega kaasnevat keskkonnamõju, samas ei ole aga hindamisel arvestatud merekaablite võimalikke alternatiivseid asukohti ning nendega kaasnevat keskkonnamõju kumulatiivselt muude mõjudega.

Arendaja taotles 2006. aastal keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba avamere tuuleparkide rajamiseks Apollo, Vinkovi ja Neupokojevi madalatele ning madalamale merealale madalike vahel. Tuulepark on kavas merekaabli abil ühendada vähemalt Eesti põhivõrguga, võimalusel Soome ja Rootsi põhivõrguga.

Samal aastal algatas ministeerium tuulepargi keskkonnamõju hindamise. 2007 esitas arendaja ministeeriumile heakskiitmiseks KMH programmi. Ministeerium kiitis selle heaks 2010. KMH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu toimusid aprillis-mais 2011. 2017 küsis arendaja ministeeriumilt nõusolekut heakskiidetud KMH programmivmuudatustele ja keskkonnaministeerium nõustus.

2016 tegi MTÜ Hiiu Tuul ministeeriumile ettepaneku võtta riikliku kaitse alla ka Vinkovi madala mereala. Seepeale peatas ministeerium 2017. aastal AS-i Nelja Energia vee erikasutusloa taotluse menetluse. Tänavu mais otsustas ministeerium, et Vinkovi madalat eraldiseisvana riikliku kaitse alla ei võeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes