• Eesti
  • English

Luik: Aidu tuulepargi arendamisega ei saa õiguspäraselt edasi minna

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap September 4, 2018

BNS, 04.09.2018

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on Lüganuse vald Aidu tuulepargi kooskõlastuskohustust täitmata jättes loonud olukorra, mis ei võimalda enam selle arendamisega õiguspäraselt edasi minna ning seadnud ohtu riigikaitse tagamiseks elulise tähtsusega seadmete töövõime.

Lüganuse vallavanem Andrea Eiche pöördus vabariigi valitsuse poole seoses Oleg ja Andres Sõnajala firma Eleoni arendatava Aidu tuulepargiprojektiga, mis on seoses kohtuvaidlustega seiskunud. Vallavanema arvates nõuab olukord peaministri sekkumist.

Valla seisukohalt on Aidu tuulepark kehtivates planeeringutes ette nähtud väga oluline investeering valla territooriumil, millel on lisaks kaudsele positiivsetele mõjudele ka otsene kasu valla eelarvele. See seisneb ühelt poolt hoonestusõiguste müügilepingu alusel laekuvates müügihinna maksetes ja teiselt poolt tuulepargi arendaja kohustuses toetada Aidu veespordikeskuse väljaehitamist.

“Eeltoodust tulenevalt tuli 2017. aastal ootamatult ilmnenud kaitseministeeriumi vastuseis tuulepargi rajamisele vallale väga ebameeldiva üllatusena. Kuni käesoleva hetkeni oli vallal alus eeldada, et kaitseministeeriumi tõstatatud formaalsed küsimused lahendatakse halduskohtus nagu õigusriigile kohae ning tuulepargi rajamine on peatunud vaid ajutiselt, kuni kohtuvaidluste lahendamiseni,” kirjutas Eiche oma arupärimises valitsusele.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on kohtuvaidluste esemeks Lüganuse vallavalitsuse korralduste alusel väljastatud ehitusload, mis on Ida-Viru maavanema ning justiitsministeeriumi hinnangul õigusvastased. Samuti on kohalik omavalitsus kooskõlastuskohustuse täitmata jätmisega seadnud ohtu riigikaitse tagamiseks elulise tähtsusega seadmete töövõime.

“Et Lüganuse vallavalitsus on kohtuasjas menetlusosaline, siis olete teadlik ka asjaolust, et kohus on esialgse õiguskaitse korras peatanud ehituslubade kehtivuse kuni lõpliku kohtuotsuse jõustumiseni, mis tähendab, et Aidu tuulepargi ehitamine on praegu keelatud. Kohtuvaidluses on tuvastatud, et arendaja ei täida esialgse õiguskaitse määrust ning jätkab ebaseaduslikku ehitustegevust Aidu tuulepargi rajamiseks,” vastas kaitseminister Lüganuse vallavanemale ja lisas, et pöördumises viidatud hoonestusõiguse kasutamise aluseks on aga hoonestaja õiguspärane tegevus, sealhulgas tuulikute püstitamine vastavalt kehtivatele ehituslubadele.

Luik märkis, et valitsuse nõusolek riigimaa hoonestusõigusega koormamiseks ei hõlma hoonestusõiguse eesmärgi täitmist ebaseaduslikult. Sellise tegevuse vältimiseks oli keskkonnaminister juba oma 2015. aasta käskkirjas ette näinud hoonestusõiguse seadmise tingimusena hoonestaja kohustuse täita kinnisasjade kasutamisel ja hoonestusõiguste teostamisel kinnisasjade suhtes õigusaktidest ning teemaplaneeringust tulenevaid kitsendusi ja kohustusi.

“Kui hoonestaja korduvalt hoonestusõiguse tingimusi rikub, on riigi kohustus käituda vastavalt hoonestusõiguse lepingutingimustele,” märkis Luik.

Aidus plaanivad Sõnajalad varasema info kohaselt Aidus püstitada 30 suurt 3-megavatist tuulikut. Eleoni ehitatavate tuulikute torni kõrgus oli varasema kava kohaselt 135 meetrit ja rootori diameeter 120 meetrit.

Sõnajalgadel on tuulepargi rajamisel tekkinud probleeme kaitseministeeriumiga, mille hinnangul plaanitakse Aidu Tuulepargis liialt kõrgeid tuulikuid ja lisaks võivad ministeeriumi hinnangul tuulikud hakata takistama Eesti õhuseireradarite tööd.

Tuulepargi rajamine on kohtumäärusega peatatud kuni vaidluste lahenemiseni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes