• Eesti

Sõnajalgade firma sai ringkonnakohtus Tootsi vaidluses osalise võidu

Eesti uudised - eteap October 4, 2018

BNS, 04.10.2018

Tallinna ringkonnakohus tühistas kolmapäeval Vändra vallavalitsuse korraldused, millega keelduti Tootsi tuulepargiehituslubade väljastamisest Sõnajalgadele kuuluvale ettevõttele AS Eesti Elekter ja AS-ile Raisner.

Ringkonnakohus kohustas Põhja-Pärnumaa vallavalitsust ehk Vändra õigusjärglast uuesti läbi vaatama ettevõtete taotlused ehituslubade väljastamiseks, teatas Eesti Elekter AS.

Vald keeldus ehituslubade väljastamisest kahele teisele ettevõttele põhjusel, et kuna Eesti Energiale on samal istungil ehitusluba juba antud, siis oleks “ilmselgelt võimatu” sama sisuga ehitusluba kellelegi teisele väljastada.

Samuti väitis vald, et nende taotlused olid puudulikud. Kohtus otsuse vaidlustanud ettevõtjad leidsid aga, et neid oleks tulnud AS Eesti Energia taotluse menetlusse kaasata ja puuduste kõrvaldamiseks tulnuks anda tähtajad.

Halduskohus andis suvel õiguse Vändra vallavalitsusele, kuid ringkonnakohus otsustas oktoobri alguses, et kaalutlusõiguse teostamata jätmine on oluline menetlusviga. Kohus leidis, et kinnisasjale konkreetse ehitise püstitamiseks kehtestatud nõuded ei saa sõltuda ehitusloa taotleja isikust või püstitavate ehitiste omanikust – seda eriti olukorras, kui riigifirma pole maa omanik.

Olukorras, kus pole teada, kes saab asuda ehitusõigust realiseerima, ei ole seega õige väljastada ehitusluba vaid ühele taotlejale, välistades samas teistel võimaluse saada luba oma ehitusprojekti järgi ehitamiseks.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Avalik suuline enampakkumine pidi toimuma eelmise aasta novembris.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele.

Vastavalt koalitsioonilepingule on plaanis AS Enefit Taastuvenergia 49 protsendi aktsiate börsile viimine, mis hõlmab endas nii tuule-, hüdro- kui ka muud taastuvenergiat. Eelnevalt viiakse läbi avalik enampakkumine Tootsi kinnistut puudutava vaidlusaluse tuulepargi maa asjus.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes