• Eesti
  • English

Halduskohus ei peatanud Nelja ja Eesti Energia ühinemist

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap December 10, 2018

BNS, 10.12.2018

Tallinna halduskohus jättis esmaspäeval rahuldamata Skinest Energia taotluse, millega firma soovis Eesti Energiale kuuluva Enefit Greeni ja Nelja Energia ühinemise keelamist esialgse õiguskaitse korras.

Kohus jättis esmaspäevase määrusega rahuldamata Oleg Ossinovski firma Skinest Energia taotluse peatada esialgse õiguskaitse korras konkurentsiameti novembrikuise otsuse kehtivus ning seeläbi keelata Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumise jõustamine, teatas halduskohus.

Ühtlasi tühistas halduskohus ka enda varasema määruse, mis nägi ette ajutise õiguskaitse kuni esmaspäevani. Esmaspäevast määrust saab vaidlustada 15 päeva jooksul.

Kohtu hinnangul on tagajärg, mida AS Skinest Energia esialgse õiguskaitsega takistada soovib, juba saabunud, kuna Enefit Green viis koondumise lõpuni juba 6. novembril ehk enne seda, kui Skinest Energia kaebuse esitas.

Skinest soovis konkurentsiameti otsuse tühistamist, kuna firma on seisukohal, et koondumine on keelatud. Kaebaja esitas ka esialgse õiguskaitse taotluse, milles palus peatada tagasiulatuvalt konkrentsiameti positiivse otsuse kehtivus ning keelata koondumise jõustamine kuni kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

Konkurentsiamet märkis enda otsuses, et koondumisega ei kaasne konkurentsiseaduses nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. Seega puudub koondumisel negatiivne mõju ka avalikele huvidele.

Sama leidis esialgse õiguskaitse osas ka kohus. Lisaks ei ole võimalik praeguse seisuga, kus koondumine on juba lõpule viidud, ka enam üks-ühele taastada koondumiseelset olukorda, teatas halduskohus.

“Arvestades, et koondumist tuleb selle läbiviimise seisuga lugeda õiguspäraseks ning kaebaja ei ole toonud välja argumente selle kohta, et koondumine omaks kohest pöördumatut mõju tema õigustele, ei kaalu kaebaja huvid kohtu hinnangul praegusel juhul üles kolmandate isikute huve,” seisab halduskohtu otsuses.

Esmaspäevane määrus puudutas vaid esialgse õiguskaitse kohaldamist. Kohus andis ühtlasi menetlusosalistele võimaluse esitada hiljemalt 7. jaanuariks 2019 seisukoht kaebuse enda menetlusse võtmise küsimuse lahendamiseks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes