• Eesti

Tuure koguv vaidlus ootab pretsedenti loovat lahendust

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap January 23, 2019

Delfi Ärileht, 23.01.2019

Mitu aastat kestnud vaidlused kaitseministeeriumi ja tuuleettevõtjate vahel ootavad üha enam selget lahendit riigikohtult, märgiti Rakveres toimunud kohtuistungil.

Tartu halduskohtu Rakvere kohtumajas jätkus teisipäeval tuuleärimees Harry Raudvere ettevõtte Est Wind Power OÜ vaidlus Toila vallaga. Kaitseministeeriumi soovitusele tuginedes keeldus vald 2016. aasta kevadel väljastamast ehitusluba 28 tuulikuga Päite-Vaivina tuulepargile Ida-Virumaal. Raudvere taotleb otsuse tühistamist.

Mullu sügisel toimunud istungil käis vaidlus selle üle, kas kaitseministeeriumil on õigus esitada lisatõenditena NATO ja kaitseväe salastatud dokumente, tuua vaidlusse omapoolne tunnistaja ning selle alusel kuulutada osa kohtuasja salastatuks. Nüüd murti piike selle üle, mis alusel Raudvere ettevõte üldse saab vaidlustada Toila valla 2016. aasta 26. aprilli korraldust.

Kuigi kõnealuses kohtuasjas vaidlevad tuuleettevõte ja Toila vald, ilmnes juba istungi alguses, et lahendusest on märksa enam huvitatud Eesti riik, täpsemalt kaitse- ja justiitsministeerium, mis on kohtuasja kaasatud haldusorganitena. Toila valla advokaat Margus Kiir sai kogu istungi jooksul sõna harva, märkides ühel korral isegi, et kaitseministeeriumi advokaadid teevad tema eest kogu töö ära.

Kahtlevad keeldumise põhjendatuses

„Selles menetluses olete ju ka varem üritanud seda teemat võimalikult laiaks ajada. Sellest tulenevalt oleme meie, ministeeriumid, esitanud taotlusi, et vaatame tõendid läbi. Seda ei lubatud. Kohtunik jättis need rahuldamata. Ja õigesti tegi, sest need viivad teema liiga laiaks,” märkis ministeeriumi esindanud Veiko Viisileht. Tema kolleeg Reesa Paatsi lisas, et on täiesti ebaselge, kas Est Wind Poweri advokaadid on üldse aru saanud, mida nad on vaidlustanud.

„Me vaidlustame lõppakti (Toila valla 26.04.2018 korraldus, millega keelduti ehitusloa väljaandmisest – S. L.). Omavalitsus, kes teeb mingi otsuse, vastutab selle eest,” rõhutas Raudvere ettevõtte advokaat Piret Blankin. Ta märkis, et Toila vallal kui õigust looval organil lasub kaalutlusõigus ja -kohustus. „Kaitseministeerium võib mistahes vastuseid saata, aga omavalitsus peab seda kontrollima,” nentis ta.

Arutelu käigus pidid ühise laua taga istuvad Toila valla ja ministeeriumide advokaadid arvestama, et peale Raudvere ettevõtet esindanud advokaatide Piret Blankini ja Edgar-Kaj Velbri, kes vaidlusalust teemat väga hästi valdasid, istus nende vastas ka tuuleettevõtja ise. Talle omase otsekohesusega ei jäänud Raudvere vastust võlgu, kui ütles, et teine pool on asjadest valesti aru saanud. Seda tuli istungi jooksul korduvalt ette.

„Kas NATO dokumendid reguleerivad Eesti majandust ja ettevõtlust?” tahtis ärimees teada, kui vastaspoole advokaadid viitasid sellele, et kohtunik ei rahuldanud nende taotlust lisatõendite ja tunnistaja esitamiseks. Paatsi ja Viisileht märkisid seepeale, et kohtus ollaksegi seepärast, et pooled näevad tekkinud olukorda erinevalt. „Meie positsioonid ongi erinevad.”

Blankin tutvustas seepeale Est Wind Poweri põhiargumenti, millega nad Toila valla korralduse tühistamist nõuavad. See tugineb väitele, et kui veel jaanuaris 2016 andis kaitseministeerium Päite-Vaivina tuulepargile kooskõlastuse, siis juba mõne kuu möödudes oli nende seisukoht muutunud. „Siis vahepeal leidis kaitseministeerium sellised toredad asjad nagu raadioluure radarid,” lausus Raudvere. Samal ajal oli arendaja juba tuulepargi ehitusega edasi liikunud. „Selles vaidlus ongi, et riik on olnud sõnamurdlik,” nentis kohtunik Ülle Polluks neid selgitusi kuulates.

Est Wind Poweri advokaadid rõhutasid, et Raudvere ettevõte pole kolme aasta jooksul saanud vallalt ühtegi selgitust, mis alustel ehitusloa andmisest järsku keelduti. „Küsimus ongi selles, miks vald ei väljastanud ehitusluba, kui vallal ei olnud probleemi. Nad ootasid kaitseministeeriumi kirja,” rõhutas Raudvere ise. Ettevõtja on veendunud, et kaitseministeerium hirmutas Toila valla ära.

Vaadatakse riigikohtu poole

Istungi jooksul toodi korduvalt jutuks ka Eestis kohtusse jõudnud tuuleparkide arendusi puudutavate vaidluste üldine arv. Nii kaitseministeeriumi esindaja kui ka kohtuniku hinnangul võib see praeguseks üsna suur olla. Raudvere ettevõtte advokaat Piret Blankin märkis, et kuna need vaidlused jõuavad üksteise järel ka riigikohtusse, peab see millalgi andma oma hinnangu riigikaitselistele argumentidele.

Ühele värskele riigikohtu lahendile viitas enne istungit ja selle käigus ka kohtunik Ülle Polluks. Jutt käib riigikohtu selle aasta 17. jaanuari määrusest, mis tehti Sõnajalgade Aidu tuulepargi asjus, kui riigikohus saatis tolle vaidluse tagasi halduskohtusse. Polluks pidas huvitavaks määruse 28. ja 29. punkti.

Neist esimeses ütles riigikohus, et erinevalt justiits- ja kaitseministeeriumi esitatud väidetest ei ole asjakohane tolle kohtuasja vaidlusaluseid sätteid tõlgendada riigi julgeoleku eesmärgist lähtudes. Kuna kohtuasi puudutab maavanema protesti, siis märkis riigikohus, et maavanema järelevalve eesmärk ei ole seaduse järgi riigi julgeolekut tagada, vaid teha üldist järelevalvet kohaliku omavalitsuse tegevuse seaduslikkuse üle.

Teisalt aga märkis riigikohus, et isegi kui mõne ehitise ehitustegevus on juba alanud või ohustab riigi julgeolekut, siis ka juhul, kui ehitis on püsti pandud seaduslikel alustel ja protesti tähtaeg on juba aegunud, on olemas eriseadused, mis võimaldavad riigil vajaduse korral nõuda nende ehitiste lammutamist. Ehk Aidu juhtumis võib see tähendada tuuleparki püsti pandud tuulikute mahavõtmist.

„Vähemalt teame, mis suunas riik mõtleb,” märkis Pollusk Rakveres toimunud istungil. Pärast poolteisetunnist arutelu sai istung kiire lõppkäigu, kui Raudvere oli märkinud, et ehitusloaga seotud haldusmenetlust tegi vald ning kaitseministeerium asjasse ei puutu. „Tegelikult vaidlusaluses otsuses ei ole sõnagi julgeolekuohust ja ka riigikohus on öelnud, et ärge seda igale poole toppige,” nõustus ka kohtunik, lubades otsuse langetada 15. märtsiks.

– ÄÄREJUTT –

Viis kohtuvaidlust pooleli

Ida-Virumaale plaanitavate tuuleparkide üle on kaitseministeeriumil praegu pooleli viis kohtuvaidlust. Neist kaks on seotud Raudvere ettevõtetega. Peale Päite-Vaivina on varsti viis aastat kohtus seisnud ka Varja tuulepargivaidlus. Ülejäänud kolm on seotud Sõnajalgade Aidu ja Vaivara tuuleparkidega.

Kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu ütles eelmisel nädalal riigikohtu 17. jaanuari otsust kommenteerides, et riik parema meelega ei peaks kohtuvaidlusi oma ettevõtjate ja omavalitsustega. „Praegu on riik tervikuna valinud probleemi lahendamiseks pigem rahulikumad vahendid, st ehituslubade vaidlustamise,” märkis ta, kui viitas värskes riigikohtu otsuses esile toodud võimalusele ehitised lammutada.

– PISITEKST –
● „Küsimus ongi selles, miks vald ei väljastanud ehitusluba, kui vallal ei olnud probleemi. Nad ootasid kaitseministeeriumi kirja,” rõhutas ettevõtja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes