• Eesti
  • English

Taastuvenergeetikud viskasid Nelja Energia pärast Eesti Energiaga ühinemist eestkosteorganisatsioonist välja

Eesti uudised, Tuuleenergiadetsember 16, 2018

Delfi Ärileht, 16.12.2018

Napid nädalad pärast seda, kui siinne konkurentsiamet andis lõpuks loa Eesti Energia ja Nelja Energia ühinemiseks, otsustas Eesti üks mõjukamaid taastuvenergia organisatsioone arvata omanikku vahetanud tuuleenergiafirma liikmete seast välja, põhjendades seda vastuoluga organisatsiooni eesmärkide ja põhikirjaga.

„Eks me olime väga üllatunud ja ega ei olegi saanud selget vastust, mis see põhjus on,” märkis Enefit Greeni tegevjuht Aavo Kärmas, viidates kirjale, mille Eesti Energia taastuvenergia firma sai Eesti Taastuvenergia Kojalt pärast seda, kui andis organisatsioonile teada, et konkurentsiamet on Eesti Energia ja Nelja Energia ühinemise heaks kiitnud.

28. novembril Enefti Greenile saadetud kirjas õnnitles taastuvenergia koja juht Mihkel Annus ettevõtet küll tehingu eduka lõpuleviimise puhul, kuid andis samal ajal teada, et 22. novembril toimunud volinike koosolekul otsustati Nelja Energia liikmete seast välja arvata. Seejuures soovis Annus Enefit Greenile „edu edasistes väljakutsetes taastuvenergia arendamisel”.

Põhjendused lakoonilised

Lakoonilise sisuga kirjale oli lisatud ka sama lakooniline väljavõte volinike koosoleku otsusest, kus põhjendati Nelja Energia väljaarvamist koja põhikirja punktiga 3.9.2. Selle järgi on organisatsioonil õigus välja arvata liige, kui tema tegevus on vastuolus koja põhikirja ja eesmärkidega.

Aavo Kärmase sõnul on ta pöördunud ks koja juhataja Mihkel Annuse poole ja palunud seda sammu lähemalt seletada. Seni pole ta vastust saanud. „Minu jaoks on kummastav, kuidas Nelja Energia enne sobis sinna organisatsiooni ja kui Enefit Green sai omanikuks, siis enam ei sobi,” lausus ta.

Taastuvenergia koja juhataja Mihkel Annus ütles Ärilehele, et ettepaneku Nelja Energia organisatsioonist välja arvamise osas tegi ta ise. „See [otsus] tugineb pigem sellele, et taastuvenergia koja ja Eesti Energia arusaamad kohaliku energiasektori arengust on ajalooliselt lahku läinud ning Enefit Green on Eesti Energia tütarfirma,” lausus Annus.

Seejuures viitas ta ka mitmesugustele eelistele, mis on koja hinnangul riigifirmale loodud ning mis mõjutavad ka koja liikmeid. Ühtlasi lisas taaastuvenergia koja juhataja, et kaudselt jääb riiklik taastuvenergia firma organisatsiooni liikmeks edasi ja seda läbi tuuleenergia assotsiatsiooni, kuhu ettevõte kuulub.

„Praegu Enefit Green eraldiseisvalt koja liige ei ole. Samas ei saa välistada, et tulevikus see muutuda ei võiks,” rääkis Annus. Küll aga ei soovinud ta täpsustada, mis oleks need tingimused, mida ettevõte siis täitma peaks, et see tõesti juhtuda saaks.

Fortumi emafirma Eesti Energiaga üsna sarnane

Kui aga vaadata koja põhieesmärki, milleks on seista selle eest, et Eesti läheks järk-järguliselt üle taastuvenergia allikate kasutamisele energiamajanduses, tekib küsimus, miks Enefit Green välja visati, kui koja üks pikemaajalisi liikmeid on Soome Fortumi siinne tütarfirma, kelle emafirma toodab Soomes elektrit mittetaastuvatest allikatest – nii gaasist, kivisöest kui tuumaenergiast.

„See viide on kahtlemata õige, aga meie liige on Fortum Eesti ja Eestis Fortum ikkagi tegeleb puhtalt taastuvenergiaga. Mõnes mõttes on Eesti Energia ja Fortum sarnased, aga samas jällegi väga erinevad: üks on Eesti riigiettevõte koos oma tütarettevõttega, teine on rahvusvaheline ettevõte, kelle haru Eestis toimetab,” märkis Annus.

Kuigi Annus nõustus, et Enefit Green – erinevalt Eesti Energiast endast – on tõepoolest vaid taastuvenergia arendamisele keskendunud, sõnas ta ühtlasi, et Eesti ühe mõjukama taastuvenergia eestkosteorganisatsiooni eesmärk pole kunagi olnud, et kõik taastuvenergia tootjad nende liikmeks astuks. „Seda pole me omaette eesmärgiks võtnud,” põhjendas ta.

Samas koja põhikirjast tuleb välja justkui oleks organisatsioon valmis võtma liikmeks kõiki taastuvenergia ning C02-neutraalsete transpordikütustega tegelevaid tööstus- ja kaubandusettevõtteid, assotsiatsioone, teadusasutusi ning taastuvenergiast huvitatud eraisikuid.

Põhjendus ei rahulda

Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase sõnul oleks neile kindlasti oluline kuuluda taastuvenergia kojasse, kuna tegemist on organisatsiooniga, mis seisab selle sektori arendamise eest, kus nemadki tegutsevad. „Ma tahaks ikkagi konkreetset selgitust saada,” rõhutas Eesti Energia tütarfirma juht.

Taastuvenergia kojal on kokku 9 liiget ning selle tegevust juhib koos juhatajaga 7-liikmeline volinike kogu. Nelja Energia väljaarvamise otsustanud koosolekul olid kohal 5 volinikku, nende seas Jan Niilo (Eesti Veskivaramu), Margo Külaots (Fortum Eesti), Kristjan Rahu (Utilitas Tallinna Elektrijaam), Andres Taukar (Utilitas Tallinna Elektrijaam) ja Raul Kirjanen (Graanul Energia).

Halduskohus ei peatanud Nelja ja Eesti Energia ühinemist

Eesti uudised, Tuuleenergiadetsember 10, 2018

BNS, 10.12.2018

Tallinna halduskohus jättis esmaspäeval rahuldamata Skinest Energia taotluse, millega firma soovis Eesti Energiale kuuluva Enefit Greeni ja Nelja Energia ühinemise keelamist esialgse õiguskaitse korras.

Kohus jättis esmaspäevase määrusega rahuldamata Oleg Ossinovski firma Skinest Energia taotluse peatada esialgse õiguskaitse korras konkurentsiameti novembrikuise otsuse kehtivus ning seeläbi keelata Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumise jõustamine, teatas halduskohus.

Ühtlasi tühistas halduskohus ka enda varasema määruse, mis nägi ette ajutise õiguskaitse kuni esmaspäevani. Esmaspäevast määrust saab vaidlustada 15 päeva jooksul.

Kohtu hinnangul on tagajärg, mida AS Skinest Energia esialgse õiguskaitsega takistada soovib, juba saabunud, kuna Enefit Green viis koondumise lõpuni juba 6. novembril ehk enne seda, kui Skinest Energia kaebuse esitas.

Skinest soovis konkurentsiameti otsuse tühistamist, kuna firma on seisukohal, et koondumine on keelatud. Kaebaja esitas ka esialgse õiguskaitse taotluse, milles palus peatada tagasiulatuvalt konkrentsiameti positiivse otsuse kehtivus ning keelata koondumise jõustamine kuni kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

Konkurentsiamet märkis enda otsuses, et koondumisega ei kaasne konkurentsiseaduses nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. Seega puudub koondumisel negatiivne mõju ka avalikele huvidele.

Sama leidis esialgse õiguskaitse osas ka kohus. Lisaks ei ole võimalik praeguse seisuga, kus koondumine on juba lõpule viidud, ka enam üks-ühele taastada koondumiseelset olukorda, teatas halduskohus.

“Arvestades, et koondumist tuleb selle läbiviimise seisuga lugeda õiguspäraseks ning kaebaja ei ole toonud välja argumente selle kohta, et koondumine omaks kohest pöördumatut mõju tema õigustele, ei kaalu kaebaja huvid kohtu hinnangul praegusel juhul üles kolmandate isikute huve,” seisab halduskohtu otsuses.

Esmaspäevane määrus puudutas vaid esialgse õiguskaitse kohaldamist. Kohus andis ühtlasi menetlusosalistele võimaluse esitada hiljemalt 7. jaanuariks 2019 seisukoht kaebuse enda menetlusse võtmise küsimuse lahendamiseks.

Nurka surutud Sõnajalad paluvad poole valitsuse audientsi

Eesti uudised, Tuuleenergiadetsember 9, 2018

Postimees, 09.12.2018

Tuuleettevõtjad Oleg ja Andres Sõnajalg ihkavad laua taha saada pool valitsust, et leida koos võimalusi, kuidas arendada Eestis taastuv- ja tuuleenergeetikat olukorras, kus üha suuremaid tükke haukab riiklik energiakontsern Eesti Energia.

«Praeguseks hetkeks on ilmnenud, et Eesti taastuvenergeetika sektorisse uute hädavajalike investeeringute tegemine on takerdunud erinevate õiguslike ja tehniliste tegurite tõttu, mille ületamine üksnes ametnike või ühe ministeeriumi tasandil rakendatavate meetmetega on liialt aeganõudev ja ebaefektiivne,» kirjutas tuuletehnoloogia liidu esimees Andres Sõnajalg.

Sellega viitas Sõnajalg, et koostöö üksikute ministeeriumite ja ametnikega pole soovitud tulemust andnud, mistõttu on tarvilik minna üle nende peade ja rääkida tippu kuuluvate poliitikutega otse. Seetõttu on kiri adresseeritud tervelt seitsmele Eesti valitsuse ministrile: Jüri Ratasele, Urmas Reinsalule, Toomas Tõnistele, Kadri Simsonile, Rene Tammistile, Siim Kiislerile ja Jüri Luigele.

Loe edasi Postimehe veebist.

Enefit Green: 2030. aastaks on pool Eesti energiatoodangust roheline

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 29, 2018

BNS, 29.11.2018

Eesti Energiale kuuluva Enefit Greeni hinnangul on 2030. aastaks pool Eesti energiatoodangust pärit taastuvatest allikatest, sellest enamik tuuleenergiast.

Taastuvenergeetika teeb täna Eestis sama kiireid ja pöördelisi arenguid nagu need toimusid meie panganduses käesoleva sajandi alguses,” ütles Narvas toimuval konverentsil “Energeetikast piiramatult” Enefit Greeni juhatuse liige tootmisvaldkonnas Innar Kaasik ning märkis, et juba praegu ulatub taastuvenergia kogutoodang 524 gigavatt-tunnini.

Kaasik prognoosis, et juba aastaks 2030 võib kogu Eesti energiabilansist poole anda taastuvenergia, millest lõviosa moodustab siis tuuleenergia, teatas konverentsi korraldanud Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL).

Enefit Greenil valmis Ruhnu saare taastuvenergialahendus

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 26, 2018

BNS, 26.11.2018

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green ehitas Ruhnu saarele taastuvenergialahenduse, mis varustab saart elektriga päikesepaneelide, elektrituuliku, akupanga ja diiselgeneraatoriga.

“Kui varasemalt toodeti kogus saarel vajaminev elekter diiselgeneraatori abil, siis uue süsteemiga toodetud elekter on märksa keskkonnahoidlikum. Toodame nüüd vähemalt 50 protsenti saarel tarbitavast elektrist taastuvatest energiaallikatest,” ütles Enefit Greeni juht Aavo Kärmas pressiteate vahendusel.

Saart varustab nüüd elektriga päikesepaneelidest, elektrituulikust, akupangast ja diiselgeneraatorist koosnev lahendus, mida juhib nutikas automaatika. Diiselgeneraatoris on kasutusel biodiisel.

Diislist elektrit tootes eraldus varem saarelt aastas atmosfääri ligikaudu 500 tonni süsihappegaasi, edaspidi väheneb see kogus vähemalt poole võrra.

Kärmase sõnul on Enefit Greeni eesmärgiks taastuvenergia tootmise kasvatamine ning investeeritakse peamiselt tuule- ja päikeseenergiasse Läänemere äärses piirkonnas.

“Oleme valmis kaaluma sarnase taastuvenergialahenduse rajamist ka teistele Eesti väikesaartele,” lisas Kärmas.

Ruhnu elektritootmislahenduse võimsus on 160 kilovatti, mis on piisav kogu saare elektrivajaduse katmiseks. Päikeseelektrijaam, akupank ja diiselgeneraator asuvad Ruhnu lennuvälja läheduses, elektrituulik asub lennuväljast lääne suunas.

Taastuvenergialahenduse väljaehitamiseks investeeris Enefit Green ligikaudu 500 000 eurot.

Ruhnu saare aastane elektritarbimine on ligi 450 megavatt-tundi. Ruhnu rahvaarv on stabiilselt umbes 60 inimest ning suvisel puhkuste ja turismihooajal kasvab see kohati kuni 170 inimeseni. Saare pindala on umbes 12 ruutkilomeetrit.

Eleon plaanib kogu tuulegeneraatorite tootmise Eestisse tuua

Eesti uudised, Tehnoloogiaarendus, Tuuleenergianovember 23, 2018

BNS, 23.11.2018

Varasemalt tuulikuid Saksamaalt ostnud Oleg ja Andres Sõnajala energiafirma Eleon plaanib tuua kogu seadmete tootmise Eestisse, äsja valmis Jüris asuvas ABB tehases ka esimene Eleoni generaator.

ABB Jüris asuv mootorite ja generaatorite tehas valmistas esimese generaatori energeetikaettevõttele Eleon. Eesti tehnoloogial põhinev Eleoni püsimagnetgeneraator on üks suuremaid seadmeid, mis kunagi selles tehases toodetud, teatas ABB.

Generaatori väljundvõimsus on 4,2 megavatti pöörlemiskiirus 13 pööret minutis. Generaator kaalub üle 51 tonni ning selle läbimõõt on neli meetrit ja pikkus kolm meetrit.

“Koostöö ABB-ga on oluline osa Eleoni plaanist tuua kogu meie seadmete tootmine Eestisse, näiteks generaatoreid oleme seni tootnud Saksamaal,” ütles Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg pressiteate vahendusel.

Eleoni eesmärk on jõuda kolme aastaga vähemalt 200-generaatorilise tootmismahuni aastas, Eleoni tootmisahelas looks see 400 töökohta. Eestisse on plaanitud ehitada tuulikute referentspargid, mis on eelduseks tuulikute ekspordiks välismaale.

Kohus ei tühistanud Tootsi tuulepargi enampakkumist

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 19, 2018

BNS, 16.11.2018

Tallinna halduskohus leidis reedeses otsuses, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) oleks pidanud Tootsi tuulepargikinnistu enampakkumisest varem teatama ning võimaldama huvilistel tutvuda lepinguprojektiga, ent jättis muud enampakkumise tingimused jõusse.

Halduskohus tühistas RMK juhatuse 2017. aasta oktoobris tehtud otsuse osas, milles teavitati kinnistu enampakkumise toimumisest ette kolm nädalat, ütles halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

“Riigimetsa Majandamise Keskust kohustati avaldama enampakkumise teate varem kui kolm nädalat enne enampakkumise toimumist ning võimaldama enampakkumisel osalemisest huvitatud isikutel tutvuda enne enampakkumise toimumist lepinguprojektiga,” ütles ta.

Muus osas jäid Tootsi Tuulepark OÜ ja AS-i Eesti Elekter kaebused RMK nõukogu ja juhatuse otsusele rahuldamata. Samuti ei rahuldanud halduskohus AS-i Raisner kaebust, milles firma nõudis oktoobris tehtud RMK nõukogu otsuse tühistamist.

“Meil on kohtuotsuse üle kahtlemata hea meel. Eraettevõtjad versus riik – või riigiasutused/ettevõtted – asjade puhul on võit esimeses kohtuastmes üpris haruldane nähtus. Oleme öelnud algusest peale, et Tootsi tuulepargi sokutamine vahendeid valimata riigiettevõttele Eesti Energia pole endast lugupidavale õigusriigile kohane,” ütles Eesti Elektri juhatuse liige Andres Sõnajalg BNS-ile.

RMK nõukogu otsustas 12. oktoobri 2017 otsusega võõrandada Tootsi kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel, kuna kinnistu ei ole riigimetsa majandamiseks vajalik. Juhatusel tuli kinnitada enne enampakkumise väljakuulutamist avaliku suulise enampakkumise kord, sealhulgas kinnisasja enampakkumise samm.

Enampakkumise kuulutus ja tingimused tuli avaldada hiljemalt 3 nädalat enne enampakkumise toimumist vähemalt Ametlikes Teadaannetes, RMK veebilehel ja suuremates päevalehtedes.

RMK juhatus kinnitas 16. oktoobri 2017 otsusega Tootsi kinnistu enampakkumise korra ja enampakkumise sammu. Enampakkumise toimumise ajaks määrati 8. novembri 2017 pärastlõuna.

“Kohus leidis, et enampakkumise tingimused on õigusvastased osas, milles ei nähtud ette huviliste võimalust tutvuda lepinguprojektiga. Muus osas aga ei ole enampakkumise tingimused õigusvastased ega riku kaebajate õigusi,” rääkis halduskohtu pressiesindaja Vilu.

Tallinna halduskohtu reedese otsuse peale saab esitada apellatsioonkaebuse hiljemalt 17. detsembril.

Konkurentsiameti teatel pole amet Nelja Energia asjus seadust rikkunud

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 19, 2018

BNS, 19.11.2018

Konkurentsiamet teatas vastuseks Eleon Grupi reedesele avaldusele, et amet pole Nelja Energia ja Eesti Energia koondumises seadust rikkunud ning tugines tavapärasele praktikale.

“Konkurentsiamet ei nõustu Eleon Grupi väidetega. Nii otsuse tegemise faktist teavitamise kui otsuse avaldamise küsimuses on amet järginud seadust. Konkurentsiamet saab otsuse avaldada alles siis, kui sellest on ärisaladused välja jäetud,” ütles konkurentsiameti avalike suhete juht Maarja Uulits BNS-ile.

Eleon Grupp teatas reedel, et peab Nelja Energia ja Eesti Energia koondumist jätkuvalt lubamatuks ja vaidlustab konkurentsiameti otsuse kohtus. Ühtlasi leiab Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv firma, et kKonkurentsiamet võis rikkuda seadust.

“Oluline on silmas pidada, et koondumise kontrolli menetluse raames ei lahendata valdkonnas eksisteerivaid võimalikke kitsaskohti ega muid konkreetse koondumisega otseselt mitteseotud küsimusi,” lisas Uulits.

Konkurentsiameti avalike suhete juhi sõnul on mõistagi ameti otsust võimalik kohtus vaidlustada, kuid tema teatel on konkurentsiamet oma otsuse tegemisel ning teavitamisel järginud seadust ja toetunud tavapärasele praktikale.

Eleon teatas reedel, et firma hinnangul viidi Nelja Energia ja Enefit Greeni tehing lõpuni salatsedes. Eleoni kinnitusel on Eesti Energia meedias teatanud, et tehing viidi lõpuni 6. novembril, kohe pärast koondumisloa saamist. Avalikkust teavitas konkurentsiamet koondumisotsusest alles 7. novembril ning koondumismenetluses vastuväiteid esitanud isikuid otsusest üleüldse ei teavitatud, teatas Eleon.

Eleoni esindaja, Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer ütles pressiteate vahendusel, et konkurentsiamet on praeguseks neile öelnud, et 19. novembril teatavad koondumisosalised, milliseid andmeid nad koondumisotsuses peavad enda ärisaladuseks ja alles seejärel otsustab Konkurentsiamet millisel kujul meile otsus edastatakse.

“Samas on selge, et koondumismenetluse raames oli piisavalt aega välja selgitada, mis on osalejate ärisaladused, mis mitte ning vastuväidete esitajatel palus Konkurentsiamet vastava info esitada koheselt peale vastuväidete esitamist juba varasuvel,” rääkis Holsmer. Advokaadi hinnangul oli amet teadlik esitatud vastuväidetest ning seeläbi ka turuosaliste võimalikust huvist otsust vaidlustada eesmärgiga ära hoida tehingu lõpule viimine.

“Seevastu on konkurentsiamet pidanud vajalikuks otsusest teavitada üksnes koondumise osalisi ning avalikkust teavitada alles pärast tehingu toimumist, jättes huvitatud isikutele otsus sootuks edastamata. Eeltooduga raskendatakse oluliselt isikutel oma õiguste efektiivset kaitset,” rääkis Holsmer.

Neljapäeval sai teatavaks, et Tallinna halduskohus peatas Oleg Ossinovski ettevõtte Skinest Energia kaebuse peale konkurentsiameti otsuse, millega lubati Eesti Energial osta Nelja Energia. Skinest Energia esitas mõned päevad peale konkurentsiameti otsust Tallinna Halduskohtule kaebuse tühistada konkurentsiameti otsus ning tuvastada, et Eesti Energia ettevõtte Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine on keelatud.

Alternatiivselt taotleb Skinest Energia, et konkurentsiamet teeks uue otsuse, millega keelataks ettevõtete koondumine või teise alternatiivina kohustada konkurentsiametit jätkama Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlust.

Koos kaebusega esitas Ossinovski ettevõte ka esialgse õiguskaitse taotluse, millega paluti viivitamatult peatada tagasiulatuvalt konkurentsiameti otsuse kehtivus ning keelata Enefit Greenil ja Nelja Energial koondumise jõustamine kuni käesoleva kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

Kohus peatas 8. novembri määrusega konkurentsiameti otsuse kehtivuse ning keelas Enefit Green AS-l ja Nelja Energia AS-l koondumise jõustamise kuni 10. detsembrini.

«Värskemad uudised .. 3 4 5 6 7 .. Vanemad uudised»

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes