• Eesti

Liit: Tootsi enampakkumine otsustati Eesti Energia huvides

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 6, 2017

BNS, 06.11.2017

Vendade Sõnajalgadega seotud MTÜ Tuuletehnoloogia Liidu teatel on Tootsi tuulepargi enampakkumise vaidlustamise eesmärgiks tööstuse arendamine õiglastel alustel; liidu hinnangul on enampakkumise otsustamisel lähtutud üksnes Eesti Energia perspektiividest.

“Enampakkumistingimustega püütakse seadustada Eesti Energia AS-i soovi tagada endale vana, fikseeritud toetusmääraga, taastuvenergia toetusskeemi kohane toetus, kuigi õiglane oleks tuulepargi rajamisel kohaldada uut skeemi, kus toetuse määr kujuneb vähempakkumisel. Sellel eesmärgil on enampakkumisteatesse sisse kirjutatud tingimus, et kinnistut müüakse pooleli oleva rajatisega,” ütles liidu juhatuse liige Jaanus Tehver BNS-ile.

“Tegelikkuses pooleliolevat rajatist ei eksisteeri, on vaid kaks turbakihi ärakraabitud lohukest. Trikk seisneb selles, et Eesti Energia ASi väitel rajasid nad selle nõndanimetatud rajatise enne 1. jaanuari 2017, mille tõttu neile kohalduks vana toetussüsteem, teistele pakkujatele aga mitte,” ütles Tehver.

Tehveri sõnul tuleks Euroopa Liidu reeglite kohaselt projekti teostada vaba turu reeglite kohase toetuse vähempakkumise olukorras.

“Kuidas saab rääkida ausast konkurentsist, kui juba ette öeldakse avalikult välja, et Eesti Energia AS saab toetust ja teised mitte. Kui üks pakkuja teenib tänu juriidilise triki abil omandatud toetusõigusele sama tuulepargi pealt 2,5 korda suuremat tulu kui teised, siis ilmselgelt pole tegu võrdsete võimalustega enampakkumisega. Pakkumismenetluse varjus toimub tegelikult maa-ala mängimine Eesti Energia AS kätte, kusjuures viimane saab selle omandamisel arvestada kõigi elektritarbijate taskust tänase fikseeritud toetusmäära alusel laekuva rahaga,” ütles Tehver.

Pargist huvitunud tuuleenergia arendajad pöördusid enne enampakkumist RMK ja keskkonnaministeeriumi poole, et pooleliolev rajatis eemaldada. RMK ei nõustunud rajatisi eemaldama ja keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv, olles samaaegselt RMK nõukogu esimees, kinnitas ministeeriumi nimel, et nõustub RMK seisukohaga.

Turuosalistele hinnangul tooks õiglase pakkumise võimaldamiseks asja selgust novembris saabuv Euroopa Komisjoni riigiabi luba taastuvenergia toetusele. Tuuletehnoloogia liidu hinnangul ei ole riigi käitumine valdkonna arendamiseks mõistlik ega asjakohane, kuna veel augustis andis RMK nõukogu esimees Andres Talijärv avalikult teada, et otsuseid tehes peab ka EL-i reeglitega arvestama.

“Majandus- ja kommunikatsiooniminsteerium on läbirääkimisi pidamas, et saada selguse, millised on Eesti Energia perspektiivid ja mis selle maaga tulevikus üldse saada võib. Kui Eesti Energial ei peaks olema võimalik Tootsi Suursohu rajatava tuulepargi pealt praegu kehtiva seaduse alusel taastuvenergia toetust saada, siis on omaette küsimus, kuidas selle erastamisega edasi minna ja kas peaks enne uue taastuvenergia toetuse kehtestama,” ütles Talijärv augustis.

Liit on seisukohal, et kohalik omavalitsus kohtles Eesti Energia AS-i ja teisi huvitatud osapooli projekteerimistingimuste ja ehituslubade andmisel ebavõrdselt, mis annab enampakkumisel Eesti Energiale ebaproportsionaalse eelise. Otsus ja ehitusloa andmine otsustati Vändra vallavalitsuse istungil, kus esimese päevakorra punktina otsustati load väljastada Eesti Energiale ja järgmiste punktidega keelduda teistele huvilistele lubade väljaandmisest. Keelduti põhjusel, et Eesti Energia AS-ile olid load juba antud ja teiste ettevõtete argumente ei kaalutudki.

Tuuletehnoloogia liit toetab avalikku enampakkumist, kuid tingimused peavad liidu hinnangul olema kõigile võrdsed. “Väljakuulutatud enampakkumine on paraku avalik ja õiglane vaid eemalt vaatajale, kõik asjaosalised teavad aga väga hästi, kuidas tegelikult mängitakse ühte väravasse,” sõnas Tehver.

“Kõik see tegevus tuleks panna selgesse konteksti – riik on teatanud, et soovib viia Enefit Taastuvenergia börsile, kuid selleks tuleb teha aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO) võimalikult atraktiivseks vahendeid valimata. Enefit Taastuvenergia saaks tuuleenergia valdkonnas Tootsi tuulepargi rajamise tulemusena 54 protsenti turust, mis tõstab ettevõtte väärtuse võrreldes praegusega uuele tasemele,” selgitas Tehver.

Tuuletehnoloogia ettevõte AS Eleon vaidlustas kohtus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu otsuse panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele, ühtlasi tehti kohtule taotlus esialgseks õiguskaitseks.

Eleoni teatel on otsuse kohtus vaidlustamine ainus võimalus, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei ole lahendanud ministeeriumile varasemalt esitatud taotlust, milles sooviti riigivaraseaduse alusel kinnisasja otsustukorras hoonestamist. Eleon AS tegi taotluse mai alguses.

“Kuna riigivaraseadusesse oli värskelt selline võimalus kirjutatud, siis me loomulikult kasutasime seda ja kuna enampakkumise tähtaeg on varsti käes ning meie taotluse menetlus on endiselt pooleli, siis tuleb see küsimus esmalt lahendada. Praegu ei jäänud enam lihtsalt muud üle, kui kohtu poole pöörduda,” ütles Eleoni juhatuse liige Andres Sõnajalg.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril.

Möödunud aasta detsembris kinnitas valitsus Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele hinnanguliselt 4,1 miljonit eurot maksva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise. Valitsus tunnistas aprilli lõpus korralduse kehtetuks ja otsustas panna maa avalikule enampakkumisele.

Kinnistule plaanis Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi. AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.

Mitmed taastuvenergeetika ettevõtjad on kaevanud kohtusse valitsuse otsuse anda Tootsi tuulepark mitterahalise sissemaksena riigiettevõttele Eesti Energia AS. Eraettevõtjate hinnangul kahjustas väärtusliku maa andmine riigiettevõttele ilma enampakkumiseta vaba konkurentsi ja teisi turul tegutsevaid ettevõtjaid. Kohus tagas kaebajatele valitsuse korralduse peale õiguskaitse, mille ringkonnakohus pärast valitsuse korralduse tühistamist eemaldas.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Sinna tuulepargi rajamine aitab Eestil saavutada tuuleenergia eesmärke.

Skinest Energia: Tootsi tuulepargi enampakkumine tuleks tühistada

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 3, 2017

BNS, 03.11.2017

Oleg Ossinovski osalusega Skinest Energia AS juhatuse liikme Jaak Tuksami sõnul peaks Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise tühistama, sest praegustel tingimustel enampakkumisele teisi osalejaid tõenäoliselt ei tule.

“Seda enam, et selgus seonduva riigiabiloa osas on Euroopa Komisjonis saabumas lähiajal ning mõistlik oleks asja vaadata riiabiloa sisust lähtuvalt,” ütles Tuksam BNS-ile.

Tuksami sõnul on arusaamatu, kuidas on kujunenud välja kinnistu alghind 12,3 miljonit eurot, kui aasta tagasi oli maa õiglaseks väärtuseks hinnatud 4,1 miljonit euort, mille alusel riik vahetusvõlakirjade vastu maa Eesti Energiale eraldas.

“Seejuures ei ole aasta jooksul ilmnenud ühtegi asjaolu, mis maa väärtust sellisel määral suurendaks. Kui Eesti Energia enampakkumise näiteks alghinnaga võidab, teenib riik müügist 12,3 miljonit ja olukord oleks justkui õiglaselt lahendatud, kuid tähelepanuta jääb asjaolu, et järgneva 12 aasta jooksul maksab riik maksumaksja rahast selle summa pea kümnekordselt tagasi,” ütles Tuksam.

Tema sõnul peaks praegu kehtivate riigiabi suuniste järgi kõik uued tootmisseadmed osalema vähempakkumisel taastuvenergia toetustele, kus võidab kõige odavam pakkumine.

“Antud juhul on aga läbi erinevate skeemide üritatud teha kõik selleks, et Eesti Energia kvalifitseeruks antud projektiga nii-öelda olemasolevaks tootjaks ja saaks toetust fikseeritud summana 53,7 eurot megavatt-tunni eest ja seda kogu 12 aastat. Olgu öeldud, et riikides, kus vähempakkumisi juba korraldatakse, jäävad toetuste määrad oluliselt lähemale nullile, kui nimetatud numbrile,” ütles Tuksam.

Tuksam ütles, et võrreldes vähempakkumiste stsenaariumiga on mõõdetav kahju riigile ligemale 100 miljonit eurot.

“Võiks arvata, et nimetatud summa tuleb dividendidena eesti riigile tagasi, aga seegi pole tõsi, kuna miski antud stsenaariumis ei motiveeri tootjat efektiivsusele nii nagu vähempakkumiste stsenaarium, kus ebaefektiivsusest tulenevad riskid jäävad ettevõtja kanda – veelgi enam, käigus oleva Enefit Taastuvenergia börsilemineku raames lahkub 49 protsenti sellest rahast ka riigi dividenditulust, võimalik et ka riigist,” ütles Tuksam.

Reedel teatas Eesti elektritööstuse liit, et tuulepargi enampakkumisega tekkinud vaidlustused pärsivad taastuvenergia arengut Eestis, sest vaidlustuste ainus eesmärk on igal võimalikul moel takistada tuulepargi rajamist Eestisse.

Tuuleparkide arendaja Raisner AS vaidlustas RMK otsuse kohtus, sest ettevõtte hinnangul on enampakkumisele seatud tingimused, mis võimaldavad võita vaid Eesti Energial.

“Tootsi tuulepargi kinnistu pandi enampakkumisele põhimõttel, kus ostja peab ise välja selgitama kõik müügiobjekti olulised asjaolud napi 2,5 nädala jooksul. Arvestades, et tuulepargi kinnistu alghind on 12,3 miljonit eurot, siis ei ole reaalselt sellist investeerimisotsust ilma täielikku informatsiooni omamata võimalik teha,” ütles AS Raisner nõukogu liige Raigo Sõlg.

Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise korraldamise on vaidlustanud ka AS Eleon. Eleoni teatel on otsuse kohtus vaidlustamine ainus võimalus, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei ole lahendanud ministeeriumile varasemalt esitatud taotlust, milles sooviti riigivaraseaduse alusel kinnisasja otsustukorras hoonestamist.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril.

Möödunud aasta detsembris kinnitas valitsus Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele hinnanguliselt 4,1 miljonit eurot maksva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise. Valitsus tunnistas aprilli lõpus korralduse kehtetuks ja otsustas panna maa avalikule enampakkumisele.

Kinnistule plaanis Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi. AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.

Mitmed taastuvenergeetika ettevõtjad on kaevanud kohtusse valitsuse otsuse anda Tootsi tuulepark mitterahalise sissemaksena riigiettevõttele Eesti Energia AS. Eraettevõtjate hinnangul kahjustas väärtusliku maa andmine riigiettevõttele ilma enampakkumiseta vaba konkurentsi ja teisi turul tegutsevaid ettevõtjaid. Kohus tagas kaebajatele valitsuse korralduse peale õiguskaitse, mille ringkonnakohus pärast valitsuse korralduse tühistamist eemaldas.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Sinna tuulepargi rajamine aitab Eestil saavutada tuuleenergia eesmärke.

Liit: Tootsi enampakkumise vaidlused pärsivad taastuvenergia arengut

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 3, 2017

BNS, 03.11.2017

Eesti elektritööstuse liidu hinnangul pärsivad 8. novembril toimuva Tootsi tuulepargi enampakkumisega tekkinud vaidlustused taastuvenergia arengut Eestis, liidu hinnangul on vaidlustuste ainus eesmärk igal võimalikul moel takistada tuulepargi rajamist Eestisse.

“Tootsi tuulepargi keskne küsimus on see, kas järgmise nelja aasta jooksul saab teoks Eesti suurim taastuvenergiaprojekt või mitte. Kohalikul tasandil tähendab projekti õnnestumine töökohti ja täiendavat raha Põhja-Pärnumaa valda, üleriiklikult rohelise energia toodangu hüppelist kasvu. Need hüved on ühel pool kaalukaussi, teisel pool on aga konkureerivate taastuvenergiatootjate võitlus seniste toetuste säilimise nimel. Nii lihtne see ongi,” ütles liidu tegevjuht Tõnis Vare pressiteate vahendusel.

“Algul agaralt enampakkumist nõudnud ja nüüd selle vastu veel agaramalt sõdivad ettevõtted on ise ajakirjanduses välja öelnud, et Tootsi tuulepargi rajamisega kaotaksid nad taastuvenergia tootmise toetustes kümneid miljoneid eurosid. Kaugemalt ei peagi otsima viimastel päevadel põhjuseid Tootsi enampakkumise vaidlustamise taga,” ütles Vare.

“Fakt on aga see, et turuhinnaga ja ausas konkurentsis on kõigil võimalik maa omandada läbi enampakkumise. Samuti vähendab uus tuulepark koormust tavatarbijale kuivõrd vähema toetuse eest saab rohkem taastuvenergiat ning elektrisüsteemi stabiilsus kasvab. Kindlasti on ühiskonna huvides uue tuulepargi rajamine mõistlik, aga mitte juristide poolt vee segamine,” ütles Vare.

Tuuleparkide arendaja Raisner AS vaidlustas RMK otsuse kohtus, sest ettevõtte hinnangul on enampakkumisele seatud tingimused, mis võimaldavad võita vaid Eesti Energial.

“Tootsi tuulepargi kinnistu pandi enampakkumisele põhimõttel, kus ostja peab ise välja selgitama kõik müügiobjekti olulised asjaolud napi 2,5 nädala jooksul. Arvestades, et tuulepargi kinnistu alghind on 12,3 miljonit eurot, siis ei ole reaalselt sellist investeerimisotsust ilma täielikku informatsiooni omamata võimalik teha,” ütles AS Raisner nõukogu liige Raigo Sõlg.

Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise korraldamise on vaidlustanud ka AS Eleon. Eleoni teatel on otsuse kohtus vaidlustamine ainus võimalus, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei ole lahendanud ministeeriumile varasemalt esitatud taotlust, milles sooviti riigivaraseaduse alusel kinnisasja otsustukorras hoonestamist.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril.

Möödunud aasta detsembris kinnitas valitsus Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele hinnanguliselt 4,1 miljonit eurot maksva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise. Valitsus tunnistas aprilli lõpus korralduse kehtetuks ja otsustas panna maa avalikule enampakkumisele.

Kinnistule plaanis Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi. AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.

Mitmed taastuvenergeetika ettevõtjad on kaevanud kohtusse valitsuse otsuse anda Tootsi tuulepark mitterahalise sissemaksena riigiettevõttele Eesti Energia AS. Eraettevõtjate hinnangul kahjustas väärtusliku maa andmine riigiettevõttele ilma enampakkumiseta vaba konkurentsi ja teisi turul tegutsevaid ettevõtjaid. Kohus tagas kaebajatele valitsuse korralduse peale õiguskaitse, mille ringkonnakohus pärast valitsuse korralduse tühistamist eemaldas.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Sinna tuulepargi rajamine aitab Eestil saavutada tuuleenergia eesmärke.

Raisner AS vaidlustas Tootsi enampakkumise korraldamise

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 2, 2017

BNS, 02.11.2017

Tuuleparkide arendaja Raisner AS vaidlustas kohtus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) otsuse panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele.

Raisner AS hinnangul on enampakkumisele seatud tingimused, mis võimaldavad enampakkumist võita vaid Eesti Energial. “Tootsi tuulepargi kinnistu pandi enampakkumisele põhimõttel, kus ostja peab ise välja selgitama kõik müügiobjekti olulised asjaolud napi 2,5 nädala jooksul. Arvestades, et tuulepargi kinnistu alghind on 12,3 miljonit eurot, siis ei ole reaalselt sellist investeerimisotsust ilma täielikku informatsiooni omamata võimalik teha,” ütles AS Raisner nõukogu liige Raigo Sõlg pressiteates.

Raisner AS, millega on seotud Varja ja Päite-Vaivina tuulepargi arendus on julgeolekukaalutlustel blokeeritud, kavatseb kohtu kaudu kinnistu enampakkumise peatada.

Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise korraldamise on vaidlustanud ka AS Eleon. Eleoni teatel on otsuse kohtus vaidlustamine ainus võimalus, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei ole lahendanud ministeeriumile varasemalt esitatud taotlust, milles sooviti riigivaraseaduse alusel kinnisasja otsustukorras hoonestamist.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril.

Möödunud aasta detsembris kinnitas valitsus Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele hinnanguliselt 4,1 miljonit eurot maksva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise. Valitsus tunnistas aprilli lõpus korralduse kehtetuks ja otsustas panna maa avalikule enampakkumisele.

Kinnistule plaanis Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi. AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.

Mitmed taastuvenergeetika ettevõtjad on kaevanud kohtusse valitsuse otsuse anda Tootsi tuulepark mitterahalise sissemaksena riigiettevõttele Eesti Energia AS. Eraettevõtjate hinnangul kahjustas väärtusliku maa andmine riigiettevõttele ilma enampakkumiseta vaba konkurentsi ja teisi turul tegutsevaid ettevõtjaid. Kohus tagas kaebajatele valitsuse korralduse peale õiguskaitse, mille ringkonnakohus pärast valitsuse korralduse tühistamist eemaldas.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Vändra vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Sinna tuulepargi rajamine aitab Eestil saavutada tuuleenergia eesmärke.

Vastavalt koalitsioonilepingule on plaanis AS Enefit Taastuvenergia 49 protsendi aktsiate börsile viimine, mis hõlmab endas nii tuule-, hüdro- kui ka muud taastuvenergiat. Eelnevalt viiakse läbiavalik enampakkumine kinnistut puudutava vaidlusaluse tuulepargi maa asjus.

Eleon vaidlustas Tootsi kinnistu enampakkumise korraldamise

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 1, 2017

BNS, 01.11.2017

Tuuletehnoloogia ettevõte AS Eleon vaidlustas kohtus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu otsuse panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele, ühtlasi tehti kohtule taotlus esialgseks õiguskaitseks.

Eleoni teatel on otsuse kohtus vaidlustamine ainus võimalus, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei ole lahendanud ministeeriumile varasemalt esitatud taotlust, milles sooviti riigivaraseaduse alusel kinnisasja otsustukorras hoonestamist. Eleon AS tegi taotluse juba mai alguses, teatas Eleon.

“Kuna riigivaraseadusesse oli värskelt selline võimalus kirjutatud, siis me loomulikult kasutasime seda ja kuna enampakkumise tähtaeg on varsti käes ning meie taotluse menetlus on endiselt pooleli, siis tuleb see küsimus esmalt lahendada. Praegu ei jäänud enam lihtsalt muud üle, kui kohtu poole pöörduda,” ütles Eleoni juhatuse liige Andres Sõnajalg.

“Erinevalt teistest kinnistu huvilistest ei ole meie eesmärgiks üksnes suvaliste tuulikutega energiat toota, vaid püstitada Eesti tehnoloogiaga tuulikute referentspark, et seejärel alustada kodumaiste tuulikute eksporti välismaale. See eesmärk läheb uue seadusesätte mõttega väga hästi kokku,” lisas Sõnajalg.

Eleoni teatel on Eleon 3M116 tüüpi tuulik teistest Eestis kasutatavatest tuulikutest tootlikum ja efektiivsem. “Kuna riik on Ida-Virumaal pärssinud tuuleparkide arendamist, siis on Tootsi tuulepark Eestis hetkel ainus piirkond, kuhu on võimalik uusi suuremahulisi võimsusi rajada,” ütles Sõnajalg. “Avalikul enampakkumisel on väga suur oht, et osalevad pakkujad, kes võidu korral tuuleparki ei plaanigi rajada, vaid eesmärk on aidata praegustel tuuleelektri suurtootjatel toetusmäära säilimiseks selle kasvu vältida.”

Eleon AS on 2007. aastal asutatud ettevõte, mis on välja arendanud ja toodab Eestis multimegavatt-klassi elektrituulikuid. Esimene Eleon tehnoloogial baseeruv 3M116 tuulik püsitati 2013. aastal Saaremaal.

Ringkonnakohus jättis Hiiu tuulepargivastaste kaebuse rahuldamata

Eesti uudised, Tuuleenergiaoktoober 30, 2017

BNS, 30.10.2017

Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata Hiiumaa tuulepargivastaste kaebuse Hiiu maavanema korralduse tühistamiseks, millega kehtestati Hiiu maakonnaplaneeringu Tuuleenergeetika teemaplaneering.

Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata MTÜ Hiiu Tuul, Hiiumaa valla, Inge Taltsi, Lembit Vainumäe, Kristi Ugami ja Igor Prigoda apellatsioonkaebused Hiiu maavanema korralduse tühistamiseks. Otsusega jääb jõusse tänavune halduskohtu otsus, kus kohus märkis, et kaebajatel puudub välja toodud asjaolusid arvestades käesolevas asjas kaebeõigus ja kaebus tuleb jätta seetõttu rahuldamata.

“Sellise planeeringu vastuvõtmine on keeruline protsess. Riigi huvi taastuvenergeetika arendamise vastu on ilmne ja kirjas mitmes strateegilises dokumendis. Eks alati leidub inimesi, kes ei ole muutustega nõus, ning soov seista Hiiumaa looduse kaitse eest on mõistetav,” ütles Hiiu maavalitsust esindanud TGS Baltic vandeadvokaat Martin Tamme BNS-ile.

“Samas on praegu planeeringus erinevad huvid omavahel tasakaalus. Näiteks ei saa tuulikuid rajada lähemal kui 12 km rannikust ning nende mõju vaatepildile on sellega väiksem. Samuti tuleb arvestada, et planeering ei tähenda veel seda, et homme tuulikuid ehitama hakatakse,” märkis Tamme. “Kui plaanidega edasi liigutakse, võib täiendavatest uuringutest ilmneda ka täiendavaid piiranguid. Siiski on nii planeeringu näol kui selle jõusse jätnud kahe kohtuastme otsuste näol tegemist põhimõttelise sammuga edasi meretuuleparkide tulekuks.”

Ringkonnakohus nõustus halduskohtu seisukohaga, et füüsilisest isikust kaebajatel puudub õigus vaidlustada planeeringut oma subjektiivsete õiguste kaitseks. Ringkonnakohus leidis, et halduskohus ei ole jätnud ühtegi kaebajate põhiväidet tähelepanuta, on esitanud nende suhtes oma seisukohad ja neid ka piisavalt põhjendanud.

Asjaolu, et kaebajad halduskohtu õiguslike hinnangutega ei nõustu, ei tähenda, et need oleksid valed, märkis kohus. Halduskohus ei tuvastanud asja lahendamiseks olulisi asjaolusid ebaõigesti või ebapiisavalt, ega kohaldanud ebaõigesti õigusnorme või rikkunud kohtumenetluse norme, mis saaks tuua kaasa kohtuotsuse tühistamise.

Kohtu teatel on planeering kooskõlas üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ eesmärkidega ja selle eesmärk on tagada Hiiu maakonna mereala ruumilise arengu eesmärkide täitmine.

Hiiu maavanem otsustas 2015. aasta augustis kehtestada Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika”. Teemaplaneeringu kehtestanud korralduses on teemaplaneeringu peamise eesmärgina märgitud tuuleenergeetika arendamise põhimõtete ja suundumuste sätestamine ning tuulikuparkide rajamiseks sobilike maa-alade määramine Hiiu maakonnas.

Kuni 1100-megavatise võimsusega tuuleparki tahab Hiiumaast loodest asuvatele meremadalikele ehitada Nelja Energia. Tuulikute kaugus rannast on vähemalt 12 kilomeetrit ning omavaheline kaugus on umbes 1 kilomeeter. Tuulikute nimivõimsus on 4 kuni 7 megavatti, masti kõrgus 100-105 meetrit ja rootori diameeter 130-164 meetrit.

Kassatsiooni võib riigikohtule esitada hiljemalt 29. novembril.

Kalev Kaljuste: Uitmõttest tuulepargini

Eesti uudised, Tuuleenergiaoktoober 27, 2017

Pärnu Postimees, Kalev Kaljuste – Pärnu maavanem. 27.10.2017

Mul on hea meel tõdeda, et üks hullumeelne idee aastast 2010 hakkab tasapisi teoks saama. Tootsi tuulepark sai kunagi alguse uitmõttest ja kriisist, mis tabas Pärnumaa üht tööstuspiirkonda – Tootsit.

Nimelt tuli 2010. aasta lõpul AS Tootsi Turba juhilt teade, et 2011. aastal suletakse ajalooline Tootsi briketivabrik. Olles samal ajal Tootsi vallavanem, hakkasin otsima mingisuguseidki lahendusi, kuidas piirkonnas eluga edasi minna.

Üks ideedest oli Tootsi tuulepark ammendatud turbaväljadel. 10. detsembril 2010 saatsin asjaosalistele kutse tuulepargi esimesele arutelule. Kutsutute sekka kuulusid nii toonane maavanem, AS Eesti Energia esindaja Ando Leppiman, Tootsi Turba juhataja Matti Puuronen, Vändra eksvallavanem Peeter Reimann kui riigimetsa majandamise keskuse (RMK) esindajad.

Olgem ausad, esialgu peeti mind hulluks, et tahan tuulikud sohu püstitada.

Eelmisel nädalal otsustas RMK nõukogu panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Kinnistu asub Pärnumaal Vändra vallas, selle suurus on 160 hektarit ja kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ja kaks mõeldud tuulemõõdutornidele. Mida annab üks tuulepark riigile, regioonile, kogukonnale?

Sadadesse miljonitesse ulatuv investeering on oluline nii Tootsi alevile kui kogu maakonnale ja riigile, kuna loob kümneid kuni sadu töökohti nii ehitusperioodil kui hiljem, mil tuulepark on valmis ja tõstab Eesti riigi energiaturvalisust. Töökohad ei teki ainult neile, kes ehitusvaldkonnas töötavad: kõik need ehitajad on vaja Pärnumaal majutada ja toitlustada.

Selle aasta alguse vaidluste tõttu tuulepargi rajamine kahjuks peatus, kui tuuleenergia arendajad soovisid, et riik võõrandaks kinnistu enampakkumise teel. Nüüd on tuuleenergia arendajatele vastu tuldud ja toimub avalik enampakkumine. Oksjoni puhul jääb ainult loota, et nende tuuleenergia arendajate tegelik eesmärk ei oleks Tootsi tuulepargi rajamist takistada, algatades vaidlusi, mis lükkaks valmimist veel edasi.

Tootsi tuulepargi rajamine oleks alevile oluline uus algus pärast turbatööstuse sulgemist 2011. aastal. Kunagise turbatööstuse juurde tekkinud asula saaks uue hingamise, pakkudes tuge lähiregiooni ühe suurema tuulepargi rajamiseks ja töös hoidmiseks. Tuulepargi väljaehitamine aitab kohalikku kogukonda loodava mittetulundusühingu kaudu: iga Tootsi tuulepargis toodetud megavatt-tunni kohta antakse minu teada 0,32 eurot kohaliku eluolu parandamiseks. Näiteks 300 gigavatt-tunni elektrienergia puhul saab kohalik kogukond igal aastal umbes 100 000 eurot, mis on sellele piirkonnale väga suur raha.

Kuna Tootsis eelmisel sajandil juba üks suur idee viidi ellu (briketivabrik 1939. aastal), teeme teoks teisegi: tuulepark aastaks 2021.

Sutter: Enefit Taastuvenergia IPO võib edasi lükkuda

Eesti uudised, Tuuleenergiaoktoober 26, 2017

BNS, 25.10.2017

Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõtte Enefit Taastuvenergia AS börsile viimine võib tulenevalt Tootsi kinnistu tuleviku ebaselguse tõttu edasi lükkuda, kirjutab Reuters.

Eesti Energia juht Hando Sutter ütles Reutersile, et aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) aeg sõltub Tootsi kinnistu enampakkumise tulemustest. “Valitsus on andnud nõusoleku IPO korraldamiseks ja me oleme valmis,” märkis Sutter, kuid ei kinnitanud, et IPO kindlasti järgmisel aastal juhtub.

“Me tahame, et meil oleks investoritele näidata kindel ja veenev prospekt ja selge kasvulugu, enne kui me IPO-ga edasi liigume,” lisas Sutter.

Eesti Energia on kõige varasemalt plaaninud IPO-t järgmise aasta esimesse poolde. Veebruaris ütles Sutter, et Enefiti IPO on jätkuvalt sõltuv Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisest. “Usume, et see tuulepark tuleb ja leiame lahenduse, kuidas see ära teha. Ilma selleta oleks IPO palju lahjem,” märkis ta toona.

Valitsus tunnistas aprilli lõpus kehtetuks korralduse, millega oli eraldanud Eesti Energia AS-ile Tootsi tuulepargi rajamiseks maa ja otsustas panna maa avalikule enampakkumisele.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Enampakkumine toimub 8. novembril.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Vändra vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Sinna tuulepargi rajamine aitab Eestil saavutada tuuleenergia eesmärke.

Vastavalt koalitsioonilepingule on plaanis AS Enefit Taastuvenergia 49 protsendi aktsiate börsile viimine, mis hõlmab endas nii tuule-, hüdro- kui ka muud taastuvenergiat.

Eesti Energia asutas Enefit Taastuvenergia mullu suvel ning koondas sinna taastuvenergia üksused nagu Iru elektrijaam, Aulepa, Paldiski, Virtsu ja Narva tuhavälja tuulepark, Paide Pogi ning Valka koostootmisjaamad ning hüdrojaamad.

«Värskemad uudised 1 2 3 4 5 .. Vanemad uudised»

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes