• Eesti

Tuulikud siirduvad merele ja muutuvad järjest võimsamaks

Eesti uudised, Maailma uudised, Tuuleenergiaoktoober 23, 2017

Maaleht, 23.10.2017

Enefit Taastuvenergia juhatuse esimees Aavo Kärmas märkis, et taastuvenergeetika on Eesti Energia kõige seksikam ja kõige kiiresti arenevam valdkond, kusjuures taastuvenergia fookus on omakorda tuuleenergial.
“Taastuvenergia liikide lõikes on aastal 2020 tuuleenergia Euroopas kõige esimesel kohal, möödudes vahepeal hüdroenergiast,” kirjeldas Kärmas tulevikuvisiooni. “Eesti eesmärk selleks ajaks on üle 17%, aastaks 2030 aga juba kuni 50%. Näiteks Taani aga soovib kogu oma riigi energiavarustuse aastaks 2035 üle viia taastuvatele allikatele.”

Ta möönab, et viimase kolme-nelja aasta jooksul uusi tuuleparke kuigi aktiivselt rajatud pole. Eesti kõige perspektiivikamad tuuleparkide asukohad on Lääne- ja Põhja-Eestis, eelkõige selle idaosas. Viimases on aga teatud riigikaitselised nõuded, mis igale poole uusi parke rajada ei luba, kuna need segavad lennukeid avastavate radarite tööd. Sestap on uute parkide projekteerimisel võetud asukohavalikuna sihiks siirdumine n-ö maalt merele, sest maismaal jääb sobilikke kohti üha vähemaks. See tähendab ka seda, et tuulikud muutuvad järjest suuremaks.

Kui 2005. aastal olid tuulikud umbes 35 meetri kõrguse mastiga ja võimsusega 2 MW, siis tänased on juba üle saja meetri kõrguste mastidega ja nende maksimaalne võimsus on 9,5 MW, 2025. aastal aga arvatakse olevat töös juba 15 MW võimsust andvad meretuulikud.

Ainult tuulele ei saa loota

“Meretuuliku keskmine võimsus maksimaalsest muidugi erineb, sest alati ei ole ju tuult. Aga kasutegur võiks neil olla juba kusagil 50% kandis. Maismaatuulikutel on see 20–25%,” selgitas Kärmas. “Edaspidises energiapoliitikas aga loomulikult ühele kaardile ehk siis ainult näiteks tuuleenergiale mängida ei tasu.”

Tegelikult tuleb taastuvenergia kontekstis Aavo Kärmase sõnul rääkida ka jäätmete, koostootmisjaamade, biokütuste ja päikeseenergia rakendamise võimalikkusest. Tema sõnul sõltub palju sellest, kuidas toimub pärast 2020. aastat taastuvenergia toetuste süsteem. Seitse riiki on öelnud, et läheb siis üle oksjonite süsteemile, mis tähendab seda, et kes pakub vähem, saab ka toetuse. Eesti pole oma seisukohta veel lõplikult välja kujundanud.

Eesti Energial on 44 elektrituulikut ning tuuleparkide aastatoodang on kokku u 210 GWh elektrienergiat. Selle kogusega saaks varustada aasta jooksul ligi 85 000 keskmise tarbimisega kodu.

Läänemaal asuv Aulepa tuulepark, koguvõimsusega 48 MW, on üks Baltimaade võimsamaid. Selle 16 tuuliku aastatoodang on kokku umbes 80 GWh elektrit. Kogu Euroopas lisandus mullu 12,5 GW tuuleenergeetika võimsust, aastal 2030 peaks 30% Euroopa energiatarbest tulema tuuleparkidest. Üldse on Eestis praegu 139 tuulikut koguvõimsusega ligi 310 MW. Sisuliselt on need tulnud viimase kümnendi jooksul, sest varem tuuleenergiat lihtsalt veel ei kasutatud.

– LISAKAST –
2005. aastal olid tuulikud 35 meetri kõrguse mastiga ja 2 MW võimsused. Täna on tuulikud juba üle 100 meetri kõrgused ja 9,5 MW võimsused.

Eesti Energia nõukogu volitas juhatuse osalemaks Tootsi enampakkumisel

Eesti uudised, Tuuleenergiaoktoober 18, 2017

BNS, 18.10.2017

Eesti Energia nõukogu otsustas kolmapäevasel koosolekul anda juhatusele volituse osaleda Tootsi tuulepargikinnistu enampakkumisel.

“[Koosolekul] anti Tootsi tuulepargikinnistu enampakkumisel mandaat juhatusele,” ütles Eesti Energia nõukogu esimees Väino Kaldoja BNS-ile. “Andsime juhatusele volituse nende asjadega tegeleda ja ma usun, et need asjad leiavad oma lahenduse. Riigi poolt oli õige samm minna avalikule enampakkumisele.”

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals teatas esmaspäeval, et enampakkumisel kavatsetakse kindlasti osaleda, sest Tootsi tuulepargi rajamisega soovitakse edasi minna.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Enampakkumine toimub 8. novembril RMK Tallinna kontoris.

RMK müüb enda valduses olevad kinnistud tulenevalt valitsuse 27. aprilli otsusest korraldada Tootsi tuulepargikinnistu avalik enampakkumine.

Valitsus otsustas möödunud aasta 8. detsembri istungil kinnitada Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele Pärnu maakonnas Vändra vallas Metsaküla külas asuva hinnanguliselt 4,1 miljonit maksva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise.

Kinnistule plaanis Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi. AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.

Mitmed taastuvenergeetika ettevõtjad kaevasid valitsuse otsuse kohtusse anda Tootsi tuulepark mitterahalise sissemaksena riigiettevõttele Eesti Energia AS. Eraettevõtjate hinnangul kahjustas väärtusliku maa andmine riigiettevõttele ilma enampakkumiseta vaba konkurentsi ja teisi turul tegutsevaid ettevõtjaid. Kohus tagas kaebajatele valitsuse korralduse peale õiguskaitse, mille ringkonnakohus pärast valitsuse korralduse tühistamist eemaldas.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Vändra vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Sinna tuulepargi rajamine aitab Eestil saavutada tuuleenergia eesmärke.

Vastavalt koalitsioonilepingule on plaanis AS Enefit Taastuvenergia 49 protsendi aktsiate börsile viimine, mis hõlmab endas nii tuule-, hüdro- kui ka muud taastuvenergiat. Eelnevalt viiakse läbiavalik enampakkumine kinnistut puudutava vaidlusaluse tuulepargi maa asjus.

Eesti Energia asutas Enefit Taastuvenergia mullu suvel ning koondas sinna taastuvenergia üksused nagu Iru elektrijaam, Aulepa, Paldiski, Virtsu ja Narva tuhavälja tuulepark, Paide Pogi ning Valka koostootmisjaamad ning hüdrojaamad.

Nelja Energial võib olla huvi Tootsi tuulepargi kinnistu omandamisest

Eesti uudised, Tuuleenergiaoktoober 17, 2017

BNS, 17.10.2017

Tuuleparkide arendaja Nelja Energia võib olla huvitatud Tootsi tuulepargi kinnistu avalikust enampakkumisest, mille alghind on 12,3 miljonit eurot.

“Ma ei ütle, et me oleme sellest konkreetsest enampakkumisest huvitatud, me oleme huvitatud tuuleenergia arendamisest Balti riikides,” ütles Nelja Energia AS juhatuse esimees Martin Kruus BNS-ile.

“Seda, kas ja mis tingimustel me kuskil enampakkumisel osaleme, seda ma ei hakka avaldama,” ütles Kruus.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril kell 14 RMK Tallinna kontoris aadressil Toompuiestee 24.

Enampakkumise ettemaks on 1,2 miljonit eurot. Enampakkumise osavõtutasu on 3000 eurot. Enampakkumise alg- ja lõpphind sisaldab käibemaksu.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Pärnumaal Vändra vallas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele.

Eleon kavatseb osaleda Tootsi kinnistute enampakkumisel

Eesti uudised, Tuuleenergiaoktoober 16, 2017

BNS, 16.10.2017

Tuuletehnoloogia ettevõtte AS Eleon juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul kavatsetakse osaleda Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisel.

“Loomulikult, analüüsime olukorda ja vaatame. Meie huvi on Eesti tuuletehnoloogiat edendada, koduturg on meie jaoks väga oluline,” ütles Sõnajalg BNS-ile.

Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg on varem öelnud, et 38 rajatava tuulikuga Tootsi tuulepargimaade turuhind peaks olema 18,7 miljonit eurot.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot.

Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril kell 14. Enampakkumise ettemaks on 1,2 miljonit eurot. Enampakkumise osavõtutasu on 3000 eurot. Enampakkumise alg- ja lõpphind sisaldab käibemaksu.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Pärnumaal Vändra vallas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele.

Eleon AS on 2007. aastal asutatud ettevõte, mis arendab multimegavatt-klassi elektrituulikuid. Esimene Eleon tehnoloogial baseeruv 3M116 tuulik püsitati 2013. aastal Saaremaal. Möödunud aastal tootis 3-megavatine Eleon tuulik 11,2 gigavatt-tundi elektrit.

Eesti Energia kavatseb osaleda Tootsi tuulepargi enampakkumisel

Eesti uudised, Tuuleenergiaoktoober 16, 2017

BNS, 16.10.2017

Eesti Energia kavatseb kindlasti osaleda Tootsi tuulepargikinnistu avalikul enampakkumisel, mille alghind on 12,3 miljonit eurot, sest tuulepargirajamisega soovitakse edasi minna.

“Enampakkumise võidab ettevõte, kellel on Tootsi Suursoo maa-ala kasutamiseks kõige parem äriplaan. Eesti Energia poolt näeme Tootsi maa-ala perspektiivsena ja oleme arendusega tegelenud juba 2011. aastast,” ütles Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals pressiteate vahendusel. Ta lisas, et enampakkumine loob kõigile võimalikele huvilistele võrdsed tingimused osalemiseks.

Valsi sõnul on RMK nõukogu otsus Tootsi Suursoo tuulepargi ala enampakkumise väljakuulutamise kohta oluline samm Eesti taastuvenergia arendamisel. Tingimustega tutvutakse esimesel võimalusel, kuid juhatuse liikme sõnul kavatsetakse enampakkumisel kindlasti osaleda, sest Tootsi tuulepargi rajamisega soovitakse edasi minna.

Eesti Energia tahab Tootsi Suursoo ammendunud turbamaardlasse 160 hektarile rajada 38 tuulikust koosneva Baltikumi suurima tuulepargi. Sadadesse miljonitesse ulatuv investeering tooks piirkonda mitukümmend uut töökohta ja läbi loodava mittetulundusühingu jõuab piirkonda igal aastal täiendavad 100 000 eurot kohaliku kogukonna arendamiseks.

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot.

Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril kell 14 RMK Tallinna kontoris aadressil Toompuiestee 24, alghinnaga 12,3 miljonit eurot.

Enampakkumise ettemaks on 1,2 miljonit eurot. Enampakkumise osavõtutasu on 3000 eurot. Enampakkumise alg- ja lõpphind sisaldab käibemaksu.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Pärnumaal Vändra vallas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele.

RMK pani Tootsi kinnistud enampakkumisele 12,3 miljonise alghinnaga

Eesti uudised, Tuuleenergiaoktoober 16, 2017

BNS, 16.10.2017

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot.

Avalik suuline enampakkumine toimub 8. novembril kell 14 RMK Tallinna kontoris aadressil Toompuiestee 24, alghinnaga 12,3 miljonit eurot, teatas RMK

Tootsi tuulepargikinnistu asub Pärnumaal Vändra vallas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele.

RMK müüb enda valduses olevad kinnistud tulenevalt valitsuse 27. aprilli otsusest korraldada Tootsi tuulepargikinnistu avalik enampakkumine.

Valitsus tunnistas aprilli lõpus kehtetuks korralduse, millega oli eraldanud Eesti Energia AS-ile Tootsi tuulepargi rajamiseks maa ja otsustas panna maa avalikule enampakkumisele.

Valitsus otsustas möödunud aasta 8. detsembri istungil kinnitada Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele Pärnu maakonnas Vändra vallas Metsaküla külas asuva hinnanguliselt 4,1 miljonit maksva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise.

Kinnistule plaanis Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi. AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.

Mitmed taastuvenergeetika ettevõtjad on kaevanud kohtusse valitsuse otsuse anda Tootsi tuulepark mitterahalise sissemaksena riigiettevõttele Eesti Energia AS. Kohus on taganud kaebajatele õiguskaitse Tootsi tuulepargi maa-ala puudutava vaidluse lõpuni. Eraettevõtjate hinnangul kahjustas väärtusliku maa andmine riigiettevõttele ilma enampakkumiseta vaba konkurentsi ja teisi turul tegutsevaid ettevõtjaid.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Vändra vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Sinna tuulepargi rajamine aitab Eestil saavutada tuuleenergia eesmärke.

Vastavalt koalitsioonilepingule on plaanis AS Enefit Taastuvenergia 49 protsendi aktsiate börsile viimine, mis hõlmab endas nii tuule-, hüdro- kui ka muud taastuvenergiat. Eelnevalt viiakse läbiavalik enampakkumine kinnistut puudutava vaidlusaluse tuulepargi maa asjus.

Eesti Energia asutas Enefit Taastuvenergia mullu suvel ning koondas sinna taastuvenergia üksused nagu Iru elektrijaam, Aulepa, Paldiski, Virtsu ja Narva tuhavälja tuulepark, Paide Pogi ning Valka koostootmisjaamad ning hüdrojaamad.

Kaitseministeerium esitas oma pakkumised tuuleenergiatootjatele

Eesti uudised, Tuuleenergiaoktoober 13, 2017

ERR, 13.10.2017

Kaitseministeeriumi ja tuuleenergiatootjate arutelus on loota läbimurret. Nimelt esitas ministeerium omapoolsed versioonid sellest, kuidas võiks energiatootjad tasuda uute õhuseireradarite eest. Kuula uudislõiku siit.

RMK teeb Tootsi enampakkumise osas otsuse esmaspäeval

Eesti uudised, Tuuleenergiaoktoober 12, 2017

BNS, 12.10.2017

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) nõukogu neljapäevasel koosolekul otsustati, et Tootsi Suursoo maa-ala enampakkumise korraldamise asjus tehakse otsus esmaspäeval.

“Esmaspäevaks formuleeritakse [Tootsi tuulepargi] otsus, see on väga täpselt vaja sõnastada, et mitte tekitada asjatut ažiotaaži selle ümber,” ütles RMK nõukogu esimees Andres Talijärv BNS-ile.

RMK, mis peaks korraldama tuulepargi rajamiseks sobiva Tootsi Suursoo maa-ala enampakkumist, pole seni saanud müügiprotsessiga edasi liikuda, sest Euroopa Komisjon pole teinud võimaliku riigiabi otsust seoses rajatava tuulepargi toetuste maksmisega, ütles Talijärv augustis.

Eesti Energia tütarfirma Enefit Taastuvenergia on Tootsi maa-alal läbi viinud ehitustööde ettevalmistustööd. Kuivõrd praegu Eestis kehtiva taastuvenergia toetusskeemi alusel on võimalik toetust saada nendele tuuleparkidele, mille ehitamist on alustatud 2016. aastal ja mis alustavad tootmist 2020. aastal, siis võiks Enefit olla ainus, mis praeguse skeemi alusel Tootsi tuulepargis võiks toetust saada, on öelnud Eesti Energia kommunikatsiooniesindaja Kaarel Kuusk.

Talijärve sõnul aga ei pruugi Eesti Energia tööd olla piisavad selleks, et praegu kehtiva taastuvenergia toetuse skeemi alla kvalifitseeruda. “Me peame ka Euroopa Liidu reeglitega arvestama. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on läbirääkimisi pidamas, et saada selgusele, millised on Eesti Energia perspektiivid ja mis selle maaga tulevikus üldse saada võib,” märkis Talijärv.

Kui Eesti Energial ei peaks olema võimalik Tootsi Suursohu plaanitava tuulepargi pealt praegu kehtiva seaduse alusel taastuvenergia toetust saada, siis on omaette küsimus, kuidas selle erastamisega edasi minna ja kas peaks enne uue taastuvenergia toetuse kehtestama, lisas Talijärv.

Kui enampakkumine korraldada, siis RMK soov on, et seda oleks võimalikult vähe võimalik vaidlustada, märkis Talijärv. Tema sõnul on maa-ala osas huvilisi rohkelt, lisaks Eestile ka näiteks Lätist.

Eesti Energia kavatseb kindlasti enampakkumisel osaleda, kui see viimaks korraldatakse, ütles Kuusk. Ettevõte loodab, et see korraldatakse lähiajal, lisas ta.

Tootsi Suursoo tuulepargi rajamine on Eesti Energia tütarfirma Enefit Taastuvenergia börsile viimise eeltegevustes märgatav osa ja kui ettevõte seda mingil tingimustel teha ei saa, on Kuuse sõnul Eesti Energial alternatiivsed investeerimisplaanid. Mis need täpsemalt on ja mis mahus teatab Eesti Energia siis, kui selleks on aeg, lisas Kuusk.

Valitsus tunnistas aprilli lõpus kehtetuks korralduse, millega oli eraldanud Eesti Energia AS-ile Tootsi tuulepargi rajamiseks maa ja otsustas panna maa avalikule enampakkumisele.

Vastavalt koalitsioonileppele on plaanis AS Enefit Taastuvenergia, mis hõlmab endas nii tuule-, hüdro- kui ka muust taastuvenergiast elektritootmist, 49 protsendi aktsiate börsile viimine.

Eesti Energia asustas Enefit Taastuvenergia mullu suvel ning koondas sinna taastuvenergia üksused nagu Iru elektrijaam, Aulepa, Paldiski, Virtsu ja Narva tuhavälja tuulepark, Paide Pogi ning Valka koostootmisjaamad ning hüdrojaamad.

«Värskemad uudised 1 2 3 4 5 .. Vanemad uudised»

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes