• Eesti

Enefit Greenil valmis Ruhnu saare taastuvenergialahendus

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 26, 2018

BNS, 26.11.2018

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green ehitas Ruhnu saarele taastuvenergialahenduse, mis varustab saart elektriga päikesepaneelide, elektrituuliku, akupanga ja diiselgeneraatoriga.

“Kui varasemalt toodeti kogus saarel vajaminev elekter diiselgeneraatori abil, siis uue süsteemiga toodetud elekter on märksa keskkonnahoidlikum. Toodame nüüd vähemalt 50 protsenti saarel tarbitavast elektrist taastuvatest energiaallikatest,” ütles Enefit Greeni juht Aavo Kärmas pressiteate vahendusel.

Saart varustab nüüd elektriga päikesepaneelidest, elektrituulikust, akupangast ja diiselgeneraatorist koosnev lahendus, mida juhib nutikas automaatika. Diiselgeneraatoris on kasutusel biodiisel.

Diislist elektrit tootes eraldus varem saarelt aastas atmosfääri ligikaudu 500 tonni süsihappegaasi, edaspidi väheneb see kogus vähemalt poole võrra.

Kärmase sõnul on Enefit Greeni eesmärgiks taastuvenergia tootmise kasvatamine ning investeeritakse peamiselt tuule- ja päikeseenergiasse Läänemere äärses piirkonnas.

“Oleme valmis kaaluma sarnase taastuvenergialahenduse rajamist ka teistele Eesti väikesaartele,” lisas Kärmas.

Ruhnu elektritootmislahenduse võimsus on 160 kilovatti, mis on piisav kogu saare elektrivajaduse katmiseks. Päikeseelektrijaam, akupank ja diiselgeneraator asuvad Ruhnu lennuvälja läheduses, elektrituulik asub lennuväljast lääne suunas.

Taastuvenergialahenduse väljaehitamiseks investeeris Enefit Green ligikaudu 500 000 eurot.

Ruhnu saare aastane elektritarbimine on ligi 450 megavatt-tundi. Ruhnu rahvaarv on stabiilselt umbes 60 inimest ning suvisel puhkuste ja turismihooajal kasvab see kohati kuni 170 inimeseni. Saare pindala on umbes 12 ruutkilomeetrit.

Eleon plaanib kogu tuulegeneraatorite tootmise Eestisse tuua

Eesti uudised, Tehnoloogiaarendus, Tuuleenergianovember 23, 2018

BNS, 23.11.2018

Varasemalt tuulikuid Saksamaalt ostnud Oleg ja Andres Sõnajala energiafirma Eleon plaanib tuua kogu seadmete tootmise Eestisse, äsja valmis Jüris asuvas ABB tehases ka esimene Eleoni generaator.

ABB Jüris asuv mootorite ja generaatorite tehas valmistas esimese generaatori energeetikaettevõttele Eleon. Eesti tehnoloogial põhinev Eleoni püsimagnetgeneraator on üks suuremaid seadmeid, mis kunagi selles tehases toodetud, teatas ABB.

Generaatori väljundvõimsus on 4,2 megavatti pöörlemiskiirus 13 pööret minutis. Generaator kaalub üle 51 tonni ning selle läbimõõt on neli meetrit ja pikkus kolm meetrit.

“Koostöö ABB-ga on oluline osa Eleoni plaanist tuua kogu meie seadmete tootmine Eestisse, näiteks generaatoreid oleme seni tootnud Saksamaal,” ütles Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg pressiteate vahendusel.

Eleoni eesmärk on jõuda kolme aastaga vähemalt 200-generaatorilise tootmismahuni aastas, Eleoni tootmisahelas looks see 400 töökohta. Eestisse on plaanitud ehitada tuulikute referentspargid, mis on eelduseks tuulikute ekspordiks välismaale.

Kohus ei tühistanud Tootsi tuulepargi enampakkumist

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 19, 2018

BNS, 16.11.2018

Tallinna halduskohus leidis reedeses otsuses, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) oleks pidanud Tootsi tuulepargikinnistu enampakkumisest varem teatama ning võimaldama huvilistel tutvuda lepinguprojektiga, ent jättis muud enampakkumise tingimused jõusse.

Halduskohus tühistas RMK juhatuse 2017. aasta oktoobris tehtud otsuse osas, milles teavitati kinnistu enampakkumise toimumisest ette kolm nädalat, ütles halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

“Riigimetsa Majandamise Keskust kohustati avaldama enampakkumise teate varem kui kolm nädalat enne enampakkumise toimumist ning võimaldama enampakkumisel osalemisest huvitatud isikutel tutvuda enne enampakkumise toimumist lepinguprojektiga,” ütles ta.

Muus osas jäid Tootsi Tuulepark OÜ ja AS-i Eesti Elekter kaebused RMK nõukogu ja juhatuse otsusele rahuldamata. Samuti ei rahuldanud halduskohus AS-i Raisner kaebust, milles firma nõudis oktoobris tehtud RMK nõukogu otsuse tühistamist.

“Meil on kohtuotsuse üle kahtlemata hea meel. Eraettevõtjad versus riik – või riigiasutused/ettevõtted – asjade puhul on võit esimeses kohtuastmes üpris haruldane nähtus. Oleme öelnud algusest peale, et Tootsi tuulepargi sokutamine vahendeid valimata riigiettevõttele Eesti Energia pole endast lugupidavale õigusriigile kohane,” ütles Eesti Elektri juhatuse liige Andres Sõnajalg BNS-ile.

RMK nõukogu otsustas 12. oktoobri 2017 otsusega võõrandada Tootsi kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel, kuna kinnistu ei ole riigimetsa majandamiseks vajalik. Juhatusel tuli kinnitada enne enampakkumise väljakuulutamist avaliku suulise enampakkumise kord, sealhulgas kinnisasja enampakkumise samm.

Enampakkumise kuulutus ja tingimused tuli avaldada hiljemalt 3 nädalat enne enampakkumise toimumist vähemalt Ametlikes Teadaannetes, RMK veebilehel ja suuremates päevalehtedes.

RMK juhatus kinnitas 16. oktoobri 2017 otsusega Tootsi kinnistu enampakkumise korra ja enampakkumise sammu. Enampakkumise toimumise ajaks määrati 8. novembri 2017 pärastlõuna.

“Kohus leidis, et enampakkumise tingimused on õigusvastased osas, milles ei nähtud ette huviliste võimalust tutvuda lepinguprojektiga. Muus osas aga ei ole enampakkumise tingimused õigusvastased ega riku kaebajate õigusi,” rääkis halduskohtu pressiesindaja Vilu.

Tallinna halduskohtu reedese otsuse peale saab esitada apellatsioonkaebuse hiljemalt 17. detsembril.

Konkurentsiameti teatel pole amet Nelja Energia asjus seadust rikkunud

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 19, 2018

BNS, 19.11.2018

Konkurentsiamet teatas vastuseks Eleon Grupi reedesele avaldusele, et amet pole Nelja Energia ja Eesti Energia koondumises seadust rikkunud ning tugines tavapärasele praktikale.

“Konkurentsiamet ei nõustu Eleon Grupi väidetega. Nii otsuse tegemise faktist teavitamise kui otsuse avaldamise küsimuses on amet järginud seadust. Konkurentsiamet saab otsuse avaldada alles siis, kui sellest on ärisaladused välja jäetud,” ütles konkurentsiameti avalike suhete juht Maarja Uulits BNS-ile.

Eleon Grupp teatas reedel, et peab Nelja Energia ja Eesti Energia koondumist jätkuvalt lubamatuks ja vaidlustab konkurentsiameti otsuse kohtus. Ühtlasi leiab Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv firma, et kKonkurentsiamet võis rikkuda seadust.

“Oluline on silmas pidada, et koondumise kontrolli menetluse raames ei lahendata valdkonnas eksisteerivaid võimalikke kitsaskohti ega muid konkreetse koondumisega otseselt mitteseotud küsimusi,” lisas Uulits.

Konkurentsiameti avalike suhete juhi sõnul on mõistagi ameti otsust võimalik kohtus vaidlustada, kuid tema teatel on konkurentsiamet oma otsuse tegemisel ning teavitamisel järginud seadust ja toetunud tavapärasele praktikale.

Eleon teatas reedel, et firma hinnangul viidi Nelja Energia ja Enefit Greeni tehing lõpuni salatsedes. Eleoni kinnitusel on Eesti Energia meedias teatanud, et tehing viidi lõpuni 6. novembril, kohe pärast koondumisloa saamist. Avalikkust teavitas konkurentsiamet koondumisotsusest alles 7. novembril ning koondumismenetluses vastuväiteid esitanud isikuid otsusest üleüldse ei teavitatud, teatas Eleon.

Eleoni esindaja, Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer ütles pressiteate vahendusel, et konkurentsiamet on praeguseks neile öelnud, et 19. novembril teatavad koondumisosalised, milliseid andmeid nad koondumisotsuses peavad enda ärisaladuseks ja alles seejärel otsustab Konkurentsiamet millisel kujul meile otsus edastatakse.

“Samas on selge, et koondumismenetluse raames oli piisavalt aega välja selgitada, mis on osalejate ärisaladused, mis mitte ning vastuväidete esitajatel palus Konkurentsiamet vastava info esitada koheselt peale vastuväidete esitamist juba varasuvel,” rääkis Holsmer. Advokaadi hinnangul oli amet teadlik esitatud vastuväidetest ning seeläbi ka turuosaliste võimalikust huvist otsust vaidlustada eesmärgiga ära hoida tehingu lõpule viimine.

“Seevastu on konkurentsiamet pidanud vajalikuks otsusest teavitada üksnes koondumise osalisi ning avalikkust teavitada alles pärast tehingu toimumist, jättes huvitatud isikutele otsus sootuks edastamata. Eeltooduga raskendatakse oluliselt isikutel oma õiguste efektiivset kaitset,” rääkis Holsmer.

Neljapäeval sai teatavaks, et Tallinna halduskohus peatas Oleg Ossinovski ettevõtte Skinest Energia kaebuse peale konkurentsiameti otsuse, millega lubati Eesti Energial osta Nelja Energia. Skinest Energia esitas mõned päevad peale konkurentsiameti otsust Tallinna Halduskohtule kaebuse tühistada konkurentsiameti otsus ning tuvastada, et Eesti Energia ettevõtte Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine on keelatud.

Alternatiivselt taotleb Skinest Energia, et konkurentsiamet teeks uue otsuse, millega keelataks ettevõtete koondumine või teise alternatiivina kohustada konkurentsiametit jätkama Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlust.

Koos kaebusega esitas Ossinovski ettevõte ka esialgse õiguskaitse taotluse, millega paluti viivitamatult peatada tagasiulatuvalt konkurentsiameti otsuse kehtivus ning keelata Enefit Greenil ja Nelja Energial koondumise jõustamine kuni käesoleva kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

Kohus peatas 8. novembri määrusega konkurentsiameti otsuse kehtivuse ning keelas Enefit Green AS-l ja Nelja Energia AS-l koondumise jõustamise kuni 10. detsembrini.

RMK saaks otsuse jõustumisel korraldada Tootsi enampakkumise jaanuaris

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 16, 2018

BNS, 16.11.2018

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) saaks halduskohtu otsuse jõustumisel korraldada Tootsi tuulepargi kinnistute enampakkumise jaanuaris.

Tallinna halduskohus leidis reedeses otsuses, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) oleks pidanud Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisest varem teatama ning võimaldama huvilistel tutvuda lepinguprojektiga, ent jättis muud enampakkumise tingimused jõusse, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

“Riigimetsa Majandamise Keskust kohustati avaldama enampakkumise teate varem kui kolm nädalat enne enampakkumise toimumist ning võimaldama enampakkumisel osalemisest huvitatud isikutel tutvuda enne enampakkumise toimumist lepinguprojektiga,” ütles ta.

Halduskohtu otsuse peale saab esitada apellatsioonkaebuse hiljemalt 17. detsembril. Kui ükski osapool seda ei tee, siis saaks RMK kõige varem enampakkumise korraldada jaanuari keskel.

RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Kristi Parro sõnul pole riigifirma nõukogu ega juhatus veel otsustanud, millal enampakkumine uuesti korraldada.

RMK nõukogu otsustas 12. oktoobri 2017 otsusega võõrandada Tootsi kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel, kuna kinnistu ei ole riigimetsa majandamiseks vajalik. Juhatusel tuli kinnitada enne enampakkumise väljakuulutamist avaliku suulise enampakkumise kord, sealhulgas kinnisasja enampakkumise samm.

Enampakkumise kuulutus ja tingimused tuli avaldada hiljemalt 3 nädalat enne enampakkumise toimumist vähemalt Ametlikes Teadaannetes, RMK veebilehel ja suuremates päevalehtedes.

RMK juhatus kinnitas 16. oktoobri 2017 otsusega Tootsi kinnistu enampakkumise korra ja enampakkumise sammu. Enampakkumise toimumise ajaks määrati 8. novembri 2017 pärastlõuna.

“Kohus leidis, et enampakkumise tingimused on õigusvastased osas, milles ei nähtud ette huviliste võimalust tutvuda lepinguprojektiga. Muus osas aga ei ole enampakkumise tingimused õigusvastased ega riku kaebajate õigusi,” rääkis halduskohtu pressiesindaja Vilu.

Eesti Elekter AS-i juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on tal kohtuotsuse üle kahtlemata hea meel. „Eraettevõtjad versus riik – või riigiasutused/ettevõtted – asjade puhul on võit esimeses kohtuastmes üpris haruldane nähtus. Oleme öelnud algusest peale, et Tootsi tuulepargisokutamine vahendeid valimata riigiettevõttele Eesti Energia pole endast lugupidavale õigusriigile kohane,” ütles Sõnajalg BNS-ile.

Ka Sõnajalad vaidlustavad konkurentsiameti heakskiidu Eesti Energia hiigeltehingule

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 16, 2018

Delfi Ärileht, 16.11.2018

Tuuleärimeestele Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluv Eleon Grupp peab Nelja Energia ja Eesti Energia koondumist jätkuvalt lubamatuks ja vaidlustab konkurentsiameti otsuse kohtus. Ühtlasi leiavad nad, et konkurentsiamet võis rikkuda seadust.

Eleon Grupp esitas mahukad vastuväited Nelja Energia ning Enefit Green koondumise menetluses, kuid tänaseks pole konkurentsiamet esitatud vastuväidete osas mistahes tagasisidet andnud, ütlesid tuuleettevõtjad pressiteate vahendusel.

Ettevõte leiab, et Eesti Energia ja Enefit Green tehing viidi lõpuni salatsedes – enne kui sellest teatati avalikkust ja menetluses huvitatud isikuid. Eesti Energia on meedias teatanud, et tehing viidi lõpuni 6. novembril koheselt pärast koondumisloa saamist. Tähelepanuväärne on aga, et Ametlikes Teadaannetes teavitas Konkurentsiamet koondumisotsusest alles 7. novembril ning koondumismenetluses vastuväiteid esitanud isikuid otsusest üleüldse ei teavitatud.

„Selline asjade kulg viitab selgelt, et osapooled koordineerisid tegevusi omavahel ning see heidab varju ka otsuse sisulistele argumentidele ja võimalikule kallutatusele,“ ütles Eleon Grupi esindaja Andres Sõnajalg.

Koheselt peale Avalikes Teadetes otsuse teate lugemist esitas Eleon Grupp 07. novembril teabenõude koondumisotsuse esitamiseks, mida siiani esitatud ei ole. Teabenõue tuleb aga täita viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

„Konkurentsiamet on tänaseks meile öelnud, et 19. novembril teatavad koondumisosalised, milliseid andmeid nad koondumisotsuses peavad enda ärisaladuseks ja alles seejärel otsustab Konkurentsiamet millisel kujul meile otsus edastatakse. Samas on selge, et koondumismenetluse raames oli piisavalt aega välja selgitada, mis on osalejate ärisaladused, mis mitte ning vastuväidete esitajatel palus Konkurentsiamet vastava info esitada koheselt peale vastuväidete esitamist juba varasuvel,“ ütles Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer.

„Konkurentsiamet oli selgelt teadlik esitatud vastuväidetest ning seeläbi ka turuosaliste võimalikust huvist otsust vaidlustada eesmärgiga ära hoida tehingu lõpule viimine. Seevastu on Konkurentsiamet pidanud vajalikuks otsusest teavitada üksnes koondumise osalisi ning avalikkust teavitada alles pärast tehingu toimumist, jättes huvitatud isikutele otsus sootuks edastamata. Eeltooduga raskendatakse oluliselt isikutel oma õiguste efektiivset kaitsete,“ selgitas Holsmer.

Eleon Gruppi kuuluvad ettevõtted AS Eleon, AS Eesti Elekter, OÜ Eurowind, OÜ Vaivara Tuulepark, AS Roheline Elekter, OÜ Aidu Tuulepark, AS Energia Agentuur, AS Elektri Energia ja OÜ Estwind Energy.

Eesti Energia hiigeltehingu peatamisest: Nelja Energia on juba meie omanduses

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 16, 2018

Delfi Ärileht, 16.11.2018

Riiklik energiahiid näeb Oleg Ossinovski ettevõtte sammus, mis peatas Nelja Energia ostutehingu, liiga hilist reageerimist konkurentsiameti otsusele, mida kindlasti ei tehtud kergekäeliselt.

Seoses Oleg Ossinovski ettevõtte Skinest Energia kohtusse pöördumise järel Nelja Energia tehingule kohaldatud esialgse ja ajutise õiguskaitsega ütles Eesti Energia, et Eesti viimase aja üks suurimaid ostutehinguid on juba lõpule viidud.

Nimelt viis Eesti Energia taastuvenergia tütarfirma Enefit Green Nelja Energia omandamise lõpuni 6. novembril pärast Balti riikide viimaselt, Eestikonkurentsiametilt koondumise loa saamist. Sellega omandas Eesti Energia 100% Nelja Energia aktsiatest.

“Seega viidi Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine lõpuni oluliselt enne Skinesti poolt kaebuse esitamist ja selle põhjal esialgse ja ajutise õiguskaitse rakendamist kohtu poolt,” märkis Eesti Energia pressiteate vahendusel.

Kohus alles otsustab, kas võtab menetlusse

Ühtlasi selgitas riiklik energiahiid, et kohus on andnud nii konkurentsiametile kui ka Enefit Greenile ja Nelja Energiale oma seisukohtade esitamiseks aega kuni 19. novembrini. Alles peale esitatud seisukohtadega tutvumist otsustab kohus, kas võtta Skinesti kaebus menetlusse või mitte.

Eesti Energia on seisukohal, et konkurentsiamet on Nelja Energia omandamist põhjalikult analüüsinud. Menetlus on kestnud viis kuud, mille jooksul on amet kogunud infot nii konkurentidelt, klientidelt kui turukorraldajatelt ning hinnanud tehingu mõju konkurentsiolukorrale.

“Eelnevat arvestades oleme kindlad, et konkurentsiameti meeskond ei ole koondumisele heakskiitu kergekäeliselt andnud. Loomulikult anname halduskohtule kõik vajalikud selgitused ning loodame, et otsused tehakse kiiresti,” märkis Eesti Energia.

Ühtlasi märkis ettevõte, et Eesti on seadnud endale ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid. Sellekohaselt soovitakse taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaaluga jõuda 2030. aastaks 50%-ni lõpptarbimisest. See peaks olema piisav signaal, et kes iganes taastuvenergiat arendab, on väga oodatud seda tegema.

“Riigipiire siin sektoris ei tunta. Paraku, nagu käesolev ja ka viimaste aastate jooksul tekkinud vaidlustused näitavad, on Eesti Energiaga konkureerivad taastuvenergia arendajad seisukohal, et Eesti Energial ei ole õigust taastuvenergiat arendada. See ei toeta kuidagi riikliku ambitsioonika eesmärgi saavutamist,” leidis Eesti Energia.

Ettevõte märkis, et taastuvenergia on samamoodi energia nagu muudest allikatest toodetud energia ning Eesti Energia on taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootnud juba 16 aastat. “Omanik on seadnud Eesti Energiale selged ootused, mille baasilt on kinnitatud Eesti Energiastrateegia,” rõhutas riiklik energiahiid.

Muutub ülekaalukalt suurimaks tuuleenergia tootjaks

Juba aastaks 2022 soovib Eesti Energia kasvatada taastuvatest ja alternatiivsetest energiaallikatest toodetud elektri hulka 40%ni. “See toetab ka Eestipikaajaliste taastuvenergia eesmärkide saavutamist,” on energiafirma veendunud.

Eesti Energia andis Eesti suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia ostust teada selle aasta mai lõpus. Tehingu kogumaksumuseks oli 493 miljonit eurot, sellest 290 miljonit oli tehingu maksumus ning 204 miljonit eurot Nelja Energia laenukoormus, mis Eesti Energia üle võtab.

Tehingule andsid võrdlemisi kiiresti heakskiidu Läti ja Leedu konkurentsiametid, üksnes Eesti konkurentsiamet võttis veel lisaaega, et seda põhjalikult kaaluda. Nelja Energia minekul Eesti Energia omandusse kuulub riiklikule energiafirmale umbes 85% tuuleenergia turust Eestis.

Sellest on tõukunud ka Eesti Energia põhikonkurentide väide, et tehing aitab kaasa Eesti Energia monopoolse seisundi süvendamisele Eestielektriturul. Ettevõte ise on seisukohal, et kuna elektriturg on vaba, siis ei ole sellist asja nagu Eesti elektriturg olemas.

Ossinovski firma annab aru, miks nad Eesti Energia hiigeltehingu blokeerisid

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 16, 2018

Postimees, 16.11.2018

Eesti Energia suurtehingule pidurit tõmmanud Skinest Energia juhi Jaak Tuksami kinnitusel ei teinud ettevõte Nelja Energia ostuks pakkumist ega teeks seda tõenäoliselt ka siis, kui kohus koondumise keelaks ja Nelja Energia uuesti müüki tuleks. «See on puhtalt konkurentsi küsimus,» põhjendas ta kohtusse pöördumist.

Turgu valitsev seisund on suur vastutus ja Eesti Energia oleks pidanud arvestama, et konkurentsiameti otsust vaadatakse laiemalt, ütles Tuksam.

Skinest Energiat esindav Cobalt advokaadibüroo vandeadvokaadi Rauno Ligi sõnul vaidlustas Skinest tehingu, kuna sellega on otseselt rikutud ka nende õigusi.

Tema sõnul pidanuks konkurentsiamet hindama tehingu mõju kõikidele võimalikele turgudele: Eesti elektritootmise ja hulgimüügi turule, Eesti elektri jaemüügi turule, Eesti taastuvenergia turule, sealhulgas tuuleenergia turule ning Eestis tuuleparkide arendamise, ehitamise ja käitamise turule.

Loe edasi Postimehe veebist.

«Värskemad uudised .. 2 3 4 5 6 .. Vanemad uudised»

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes