• Eesti
  • English

Kas täiemahuline üleminek taastuvenergiale on võimalik? Teadlased võtsid müüdid ühekaupa ette

Maailma uudisedmai 22, 2018

Delfi Forte, 22.05.2018

Saksamaa, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Soome, Hollandi ja Taani teadlaste koostöös ilmunud uurimuse kohaselt on sajaprotsendiline energia saamine taastuvatest energiaallikatest täiesti võimalik.
Uurimus oli vastuseks eelmisel aastal teadusväljaandes Renewable and Sustainable Energy Reviews ilmunud artiklile, kus teadlane Benjamin Heard ja ta kolleegid esitasid oma argumendid sajaprotsendilise taastuvenergiale ülemineku vastu.

Näiteks tõid Heard ja ta kolleegid välja, et taastuvenergial põhinevad süsteemid ei saa toimida madala intensiivsusega päikesekiirguse ja tuulega oludes. Samuti tõid nad välja, et sellise suure variatsiooniga elektritootmises on väga keeruline hoida võrku stabiilsena.

“Kuigi paljud Heardi artiklis tõstatatud probleemid on olulised, tuleb aru saada, et tänaste tehniliste võimalustega on võimalik need probleemid lahendada,” kommenteeris uurimust Dr. Tom Brown Karlsruhe Tehnoloogiainstituudist, kes oli ka üks uue uurimuse autoritest.

“Veel enam, need lahendused on ka täiesti taskukohased, eriti arvestades järjest langevaid tuule-ja päikeseenergia hindu,” lisas omalt poolt Lappeenranta Tehnikaülikooli professor Christian Breyer, samuti üks uurimuse kaasautoritest.

Teadlased tõid näiteks välja, et halvima variandi puhul, kui tuule ja päikeseenergia tootlikkus on madal, on võimalik taastuvenergia tootmiseks kasutada vesinikku või sünteetilist gaasi. Seda muidugi juhul, kui import-eksport, hüdroenergia ja akutehnoloogiate kasutamine ei suuda tekkivat energiavaakumit täita.

Võrgustabiilsuse tagamiseks on teadlaste sõnul olemas palju tehnilisi vahendeid. Näitena on toodud roteeruvad võrgustabilisaatorid ja uued, elektroonikapõhised lahendused. Teadlased käisid näiteid selliste vahendite kohta kogumas üle kogu maailma alates Tansaaniast lõpetades Taaniga.

“Meie uurimus võtab need müüdid ühekaupa koost lahti ja vastab neile,” kommenteeris uuringut samuti selle autoriks olnud Aalborgi Ülikooli teadlane Brian Vad Mathiesen. “Nüüd lähme tagasi oluliseima juurde ja otsime odavaid võimalusi, et fossiilkütused meie energiasüsteemist eemaldada ning seeläbi lahendada kliima-ja terviseprobleemid, mida nende kasutamine kaasa toob.”

Loe uurimust täismahus siin.

Poola tuumaelektrijaama projekti ümber on uus segadus. Jaama rajaja keeras selja ja keskendub tuuleenergiale

Maailma uudisedmai 11, 2018

Delfi Ärileht, 10.05.2018

Poola riigi enamusosalusega (57,39% aktsiatest) elektritootja PGE loobus oma juhtivast rollist Poola esimese tuumaelektrijaama ehitamisel, keskendudes hoopis Läänemere äärsete uute tuuleelektriparkide rajamisele, rääkisid kaks allikat Reutersile.

Märtsis teatas Poola suurim elektriootja PGE ligi 10 miljardi dollarilisest merre rajatavast tuulepargi projektist. Nüüd võib PGE rolli tuumaelektrijaamas üle võtta riigi enamusosalusega kütusekompanii PKN Orlen, rääkisid kaks teist allikat.

Nii tuumaelektrijaama kui taastuvenergiaprojektid peaksid tooma suure muutuse Poola elektritootmises. Praegu annavad 80% Poola energiast söel töötavad soojuselektrijaamad. Tänu söest elektri tootmisele on Poola Euroopa esisaastajate seas.

Poola valitsus kaitseb söekaevandamist konkurentsi eest, kuid on sunnitud elektripuuduse katmiseks ja EL CO2 eesmärkide täitmiseks otsima alternatiive.

Ühe allika sõnul ei jätku PGE-l vahendeid mõlema projekti jaoks ning kuna tuuleenergia tehnoloogia on odavnenud, kaldus otsus tuuleenergia kasuks. PGE võib kanda väheolulist rolli tuumajaamaprojektis. Viimane on korduvalt edasi lükkunud ja vajab alles jätkuvalt valitsuse heakskiitu.

Ka üks Poola valitsuse allikas ütles, et PGE fokuseerib tuuleenergiale. PGE pressiesindaja keeldus sellekohasetest kommentaaridest, kuid märkis, et ettevõte analüüsib jätkuvalt mitmeid erinevaid projekte, mis võivad saada ettevõtte pikaajalise arenguplaani osaks.

Poola Õigus ja Õigluse partei (PiS) lubas enne 2015. aasta valimisi, et nad kaitsevad söetööstust ja võtavad vastu seaduse, mis keelab uute maismaal ja merel asuvate tuuleparkide rajamise.

Kulczyki perekonnale kuuluv Polenergia soovib samuti ehitada Läänemerre tuulepargi ja seda aastaks 2022. Ka PKN Orlen kaalub tuulepargi jagamist.

Nii analüütikud ja investorid on ühel meelel, et merre rajatavad tuulepargid on lihtsam ja kiireim tee kuidas Poola saab täita söeenergia vähendamisest tekkivat elektripuudujääki ja vähendada 2030. aastaks Poola CO2 emissioonid EL nõutud tasemele, et parandada suhteid Brüsseliga. Tuuleparke saab rajada tuumaelektrijaamast kiiremini.

Investorid on tuuleparkidest huvitatud. Statoil teatas aprillis, et nad liituvad Polenergia merre rajatava tuulepargi projektiga, mis on pälvinud ka teiste rahvusvaheliste tuuleenergiaettevõtete huvi.

Samas mõned investorid ootavad, et näha kas Poola pakub subsiidiumeid raha näol või maksab elektrivõrguga liitumise kulud.

Energeetikaministri koht kuulub PiSile, kes leiab, et ettevõtetel pole selliseid soodustusi vaja.

„Me eeldame, et merre rajatavad tuulepargid ehitatakse ilma abita, kuid langevate kulude trend on väga julgustav,“ ütles Piotr Naimski.

Kruiisilev sai peale purje

Eesti uudised, Maailma uudised, Tuuleenergiaaprill 29, 2018

Delfi Ärileht, 29.04.2018

M/S Viking Grace on maailma esimene reisilaev, mis varustatud tuuleenergia kasutamiseks rootorpurjega. Alates aprilli keskpaigast seilab laev Turu-Stockholm liinil, kirjutab Eesti Päevalehe erileht Logistika.

Soome ettevõttes Norsepower Oy Ltd väljatöötatud rootorpurjelahendus vähendab kütusekul. Silindrikujuline pisut korstnat meenutav rootorpuri on 24 meetrit kõrge ja neljameetrise diameetriga ning kasutab laeva tuuleenergia jõul edasiviimiseks nn Magnuse efekti. Rootori keerlemisel voolab õhk ühele poole väiksema rõhuga kui teisele poole. Rõhuvahest tekkiv tõukejõud viib laeva edasi. Rootorpuri töötab automaatselt ja süsteem seiskub tuulesuuna ebasoodsaks muutumise korral. Sõltuvalt tuuletingimustest vähendab rootorpuri laeva süsinikuheidet aastas kuni 900 tonni võrra.

Mere ja saarestiku loodus on Ahvenamaa laevaettevõttele väga südamelähedane ning looduse säästmine on ettevõtte äritegevuse tähtis eeltingimus. 2013. aastal valminud Viking Grace on üks maailma kõige rohelisematest reisilaevadest, kuna kasutab veeldatud maagaasi (LNG) ning on väikese süsinikuheite ja madala müratasemega. Tänu uuele rootorpurjele on laev nüüd Turu saarestikku läbides veelgi loodussõbralikum.

„Ahvenamaa laevaettevõttena sõltub meie toimetulek merest, seega on mere heaolu toetamine meile primaarse tähtsusega. Soovime võtta kasutusele uusi lahendusi, mis vähendavad keskkonnale avalduvat koormust. Soome ettevõte Norsepower on projekteerinud maailmaklassi mehaanilise rootorpurje, mis vähendab kütusekulu. Oleme uhked, et meie Viking Grace on maailma esimene reisilaev, mis kasutab seda uuenduslikku lahendust,“ selgitas Viking Line’i tegevdirektor Jan Hanses.

Rootorpuri valmis aastatega
Soome säästva tehnoloogia ettevõte Norsepower Oy Ltd on rootorpurjelahenduse väljatöötamisega tegelenud viis aastat. Rootorpurje ideest hakati rääkima juba sada aastat tagasi, ent suurt huvi pakkuvaks on see muutunud just viimasel ajal – karmistuvate keskkonnakaitsenõuete ning kõrgematasemeliste materjalide ja tehnoloogiliste lahenduste valiku tõttu. Norsepower on arendustöös teistest aastaid ees.

„Norsepoweri jaoks on suur au, et meie uudne rootorpurjetehnoloogia muudab laeva M/S Viking Grace’i veelgi keskkonnasõbralikumaks. Maailma viimaste traditsiooniliste suurte purjelaevade omanikud ja kasutajad olid just Ahvenamaa laevaettevõtted, seega on sobilik, et nüüdisaegse abipurjetehnoloogia kasutuselevõtmisel on samuti esirinnas Ahvenamaa. Viking Line ja Norsepower on teinud rootorpurje paigaldamisel suurepärast koostööd ning projekti lõpuleviimine on kõigi asjaosaliste jaoks rõõmus hetk,“ ütles Norsepoweri tegevjuht Tuomas Riski.

Lisaks juba paigaldatud Norsepoweri rootorpurjelahendusele hakkab Viking Line tuuleenergiat kasutama ka ettevõtte uuel laeval, mis võetakse plaanide kohaselt kasutusse 2020. aastal. Hiinas ehitatud reisilaev on varustatud kahe Norsepower’i tarnitud mehaanilise rootorpurjega, seega tõuseb laeva tuuleenergiapotentsiaal kahekordseks.

Viking Grace muutus purjelaevaks

Maailma uudised, Tuuleenergiaaprill 15, 2018

Logistikauudised, 15.04.2018

M/S Viking Grace on maailma esimene reisilaev, mis on tuuleenergia kasutamiseks varustatud rootorpurjega. Soome ettevõtte Norsepower Oy Ltd väljatöötatud rootorpurjelahendus vähendab kütusekulu ning aastane süsinikuheide väheneb 900 tonni võrra.

Viking Grace hakkas tuulte toel seilama eelmise nädala neljapäeval, ehk 12. aprillil, Turu-Stockholm liinil. Viking Grace’le paigaldatud silindrikujuline rootorpuri on 24 meetrit kõrge ja neljameetrise diameetriga ning kasutab laeva tuuleenergia jõul edasiviimiseks nn Magnuse efekti.

Rootori keerlemisel voolab õhk ühele poole väiksema rõhuga kui teisele poole. Rõhuvahest tekkiv tõukejõud viib laeva edasi. Rootorpuri töötab automaatselt ja süsteem seiskub tuulesuuna ebasoodsaks muutumise korral. Sõltuvalt tuuletingimustest vähendab rootorpuri laeva süsinikuheidet aastas kuni 900 tonni võrra.

Mere ja saarestiku loodus on Ahvenamaa laevaettevõttele väga südamelähedane ning looduse säästmine on ettevõtte äritegevuse tähtis eeltingimus. 2013. aastal valminud Viking Grace on üks maailma kõige rohelisematest reisilaevadest, kuna kasutab veeldatud maagaasi (LNG) ning on väikese süsinikuheite ja madala müratasemega. Tänu uuele rootorpurjele on laev nüüd Turu saarestikku läbides veelgi loodussõbralikum.

„Täna on meie jaoks suur päev. Ahvenamaa laevaettevõttena sõltub meie toimetulek merest, seega on mere heaolu toetamine meile primaarse tähtsusega. Soovime võtta kasutusele uusi lahendusi, mis vähendavad keskkonnale avalduvat koormust. Soome ettevõte Norsepower on projekteerinud maailmaklassi mehhaanilise rootorpurje, mis vähendab kütusekulu. Oleme uhked, et meie Viking Grace on maailma esimene reisilaev, mis kasutab seda uuenduslikku lahendust,“ selgitas Viking Line’i tegevdirektor Jan Hanses.

Purje kallal töötati viis aastat

Soome säästva tehnoloogia ettevõte Norsepower Oy Ltd on rootorpurjelahenduse väljatöötamisega tegelenud viis aastat. Rootorpurje ideest hakati rääkima juba sada aastat tagasi, ent suurt huvi pakkuvaks on see muutunud just viimasel ajal – karmistuvate keskkonnakaitsenõuete ning kõrgematasemeliste materjalide ja tehnoloogiliste lahenduste valiku tõttu. Norsepower on arendustöös teistest aastaid ees.

„Maailma viimaste traditsiooniliste suurte purjelaevade omanikud ja kasutajad olid just Ahvenamaa laevaettevõtted, seega on sobilik, et nüüdisaegse abipurjetehnoloogia kasutuselevõtmisel on samuti esirinnas Viking Line, mille peakontor on Ahvenamaal. Viking Line ja Norsepower on teinud Viking Grace’ile rootorpurje paigaldamisel suurepärast koostööd ning projekti lõpuleviimine on kõigi asjaosaliste jaoks rõõmus hetk,“ ütles Norsepoweri tegevjuht Tuomas Riski.

Lisaks M/S Viking Grace’ile paigaldatud Norsepoweri rootorpurjelahendusele hakkab Viking Line tuuleenergiat kasutama ka ettevõtte uuel laeval, mis võetakse plaanide kohaselt kasutusse 2020. aastal. Hiinas ehitatud reisilaev on varustatud kahe Norsepower’i tarnitud mehhaanilise rootorpurjega, seega on laeva tuuleenergiapotentsiaal kahekordne.

Taastuvenergia osakaal EL-i tarbimises oli tunamullu 17 protsenti

Eesti uudised, Maailma uudisedjaanuar 25, 2018

BNS, 25.01.2018

Taastuvenergia osakaal Euroopa Liidu elektritarbimises oli 2016. aastal 17 protsenti, võrreldes 2004. aasta 8,5 protsendiga; Eestis oli taastuvenergia osakaal tarbimises 28,8 protsenti.

Euroopa Liidu eesmärgiks on 2020. aastaks tõsta taastuvenergia osakaalu tarbimises 20 protsendini ning 2030. aastaks vähemalt 27 protsendini.

Võrreldes 2004. aastaga kasvas taastuvenergia osakaal tarbimises märkimisväärselt kõigis liikmesriikides. Võrreldes 2015. aastaga kasvas see 15 liikmesriigis, teatas Eurostat.

Eestis oli taastuvenergia osakaal tarbimises 28,8 protsenti, kasvades 2015. aastast 0,2 protsendipunkti ja 2004. aastast 10,2 protsendipunkti. Eesti on 2020. aastaks taastuvenergia osakaalu eesmärgiks seadnud 25 protsenti.

Suurim oli taastuvenergia osakaal 53,8 protsenti Rootsis. Rootsile järgnesid 38,7 protsendiga Soome, 37,2 protsendiga Läti, 33,5 protsendiga Austria ja 32,2 protsendiga Taani. Madalaim oli osakaal 5,4 protsenti Luksemburgis ning 6 protsenti nii Maltal kui Hollandis.

2020. aastaks endale seatud eesmärgi olid 2016. aasta seisuga täitnud 11 liikmesriiki: Eesti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Tšehhi, Ungari, Horvaatia, Bulgaaria ja Itaalia. Eesmärgi täitmisele lähedal on ka Austria, millel on sellest puudu 1 protsendipunkt.

Kõige kaugemal on eesmärgist 8 protsendipunkti Holland, 7 protsendipunkti Prantsusmaa, 6,5 protsendipunkti Iirimaa ja 5,7 protsendipunkti Ühendkuningriik.

Uuring: tuule- ja päikeseenergia on juba praegu fossiilkütustest odavam

Maailma uudisedjaanuar 15, 2018

Heureka, 15.01.2018

Praeguste tehnoloogia arengutrendide juures võib oodata, et peagi muutuvad majanduslikult otstarbekamaks ka teised alternatiivsed energiaallikad, kirjutab techxplore.com.

Rahvusvaheline Taastuvenergia Agentuur IRENA avaldas hiljuti ülevaateuuringu tulemused, millest selgub, et juba lähema kahe aasta jooksul võib oodata reaalselt kasutatavate taastuvenergia tehnoloogiate maksumuse langemist allapoole fossiilkütustel põhinevate lahenduste hinnataset. Hetkel on fossiilkütustest kuluefektiivsem ennekõike maismaa-tuulepargid ja päikeseenergia.

Raporti kohaselt taastuvenergia hind jääma aastaks 2020 vahemikku 2,5st 8 eurosenti kilovatt-tunni kohta. Fossiilkütustest saadava energia hind on praegu aga vahemikus 4-14 eurosenti/kWh.

«Hinnamuutus näitab olulist nihet energeetika paradigmades,» ütles IRENA peadirektor Adnan Amin pressiteate vahendusel. «Enam ei ole energia tootmisel taastuvenergia kasutamine vaid keskkonnasõbralik otsus, nüüd on see ka majanduslikult otstarbekas.»

Hinnalanguse taga ei ole aga vaid tehnoloogia areng, vaid ka konkurentsi kasv. 2019. aasta alguseks peaks taastuvenergia hind jõudma juba alla 3 USA sendini kWh kohta.

Eesti Energia sõlmis Poolas lepingu Gewindi tuulepargiga

Eesti uudised, Maailma uudiseddetsember 22, 2017

BNS, 22.12.2017

Eesti Energia tütarettevõte Poolas sõlmis Gewindi tuulepargiga energiaostu lepingu, et müüa tuulepargis toodetud elektrit edasi oma äriklientidele.

“Uuest aastast saavad taastuvenergia tootjad Poolas ise valida, millistele äripartneritele oma toodangut müüa. Gewindi tuulepark on esimene taastuvenergia tootja, kes meid oma partneriks on valinud ning loodan, et edaspidi tekib meil sarnaseid koostöölepinguid veel mitmete rohelise energia tootjaga,” ütles Eesti Energia juhatuse liige Andres Sutt pressiteate vahendusel.

Leping elektrienergia ostmiseks Gewindi tuuleelektrijaamalt sõlmiti 12 kuuks.

Poolas äriklientidele elektri ja maagaasi müümine on osa Eesti Energia strateegilisest eesmärgist. “Meie ambitsioon on kasvada Baltikumi elektrimüüjast Läänemere piirkonna energiamüüjaks ja -teenuste pakkujaks. Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele kõigil kuuel energiamüügi koduturul terviklahendusi, mis aitavad klientidel optimeerida energiatarbimist ning saada positiivset kasutajakogemust kaasaegseimast tehnoloogiast,” ütles Sutt.

Enefit müüb Poolas äriklientide elektrit ja gaasi. Ettevõte alustas müügitegevust Poola elektri- ja gaasiturul käesoleva aasta suvel. Praeguseks on Eesti Energia tütarettevõte Enefit sõlminud Poolas ligi 50 energiamüügi lepingut.

Poola elektrituru maht on aastas üle 161 teravatt-tunni, mis on üle kuue korra suurem, kui Baltikumi elektriturg kokku, mis eelmisel aastal oli 25 teravatt-tundi. Eesti elektrituru maht on aastas 8, Lätis 7 ja Leedus 10 teravatt-tundi.

Poola gaasituru maht on aastas üle 166 teravatt-tunni. See on neli korda enam kui Baltikumi gaasiturg kokku, mis eelmisel aastal oli 41 teravatt-tundi, sealhulgas Eestis 5, Lätis 14 ja Leedus 22 teravatt-tundi.

Eesti Energia kontserni kuulub üle 20 ettevõtte. Kontsernis töötab ligikaudu 5800 inimest. Eesti Energia tegutseb lisaks Eestile Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Jordaanias, Ameerika Ühendriikides ning Soomes ja Rootsis.

Taastuvenergia meelitab ettevõtteid üha enam

Eesti uudised, Maailma uudiseddetsember 20, 2017

Äripäev, 20.12.2017

Enam kui sadakond rahvusvahelist suurettevõtet on andnud lubaduse minna täielikult üle taastuvenergia kasutamisele, kirjutab Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist.

Nende hulgas on IKEA, Coca-Cola, H&M, Philips ja Google. Kui Google ja H&M on taastuvenergiale ülemineku saavutamisele väga lähedal, siis näiteks IKEA, Philips ja Coca-Cola püüdlevad eesmärgi täitmise poole aastaks 2020.

Üleminek taastuvatele energiaallikatele vähendab ettevõtete opereerimiskulusid, võimaldab siseneda turgudele, kus väärtustatakse keskkonnahoidu, vähendab regulatiivseid riske, mõjub atraktiivselt vastutustundlikele investoritele, parandab ettevõtete pikaajalist jätkusuutlikkust, tõstab brändi reputatsiooni ja tõmbab ligi progressiivseid talente.

Loe edasi Äripäevast.

1 2 3 4 5 .. Vanemad uudised»

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes