• Eesti
  • English

Esinejad

Esinejad on järjestatud esinemisjärjekorras.

Fredrik Lindahl

Fredrik Lindahl on Rootsi Tuuleenergia Assotsiatsiooni (SVIF) president alates 2010. aastast. Ta on tegevjuhi kohal nii Rootsi tuuleenergia firmas Slitevind AB kui ka selle Soome tütarettevõttes SABA Wind Oy Ab.

Hr Lindahl on ka Norra tuuleenergia kompanii Vindkraft Nord AS juhatuse liige ning tal on varasemad kogemused ka teistest tuuleenergia ettevõttest Euroopa turul. 

Martin Kruus

Martin Kruus on taastuvenergia sektoriga olnud seotud alates 2000 aastast. Ta on töötanud riikliku ettevõtte Eesti Energia jaoks, kus lõi taastuvenergia äriüksuse.

Koos Põhjamaade ja Eesti erainvestoritega lõi hr. Kruus ettevõtte Nelja Energia OÜ, mis on hetkel Baltimaade suurim tuuleenergia tootja.

Alates 2009. aastast on Martin Kruus ka Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees.

Charlotte Bergqvist

Aastatel 2007 kuni 2011 on Charlotte Bergqvist töötanud wpd Rootsi haldusjuhina, tegeledes nii maismaa- kui ka avamereprojektide arendamisega.

2011. aastast alates on pr Bergqvist wpd Offshore Stockholm ettevõtte juhatuse liige ning tema kohustuseks on leida viise wpd projektide realiseerimiseks Rootsis, mis kõik paiknevad Läänemeres.

Raine Pajo

Raine Pajo on töötanud energiasektoris alates 1999. aastast. Alates 2006. aastast on ta AS Eesti Energia juhatuse liige. Tema peamiseks vastutusvaldkonnaks on elektri- ja soojustootmise äriüksuse juhtimine, aga ka tootmisvarade, sealhulgas taastuvenergia, põlevkivi, gaasi ja jäätmete arendamine ning energiakaubandus.

Enne kui hr Pajo määrati Eesti Energia juhatuse liikmeks, oli ta OÜ Põhivõrk juhatuse liige, kus ta vastutas ülekandevõrgu arendamise ning hooldamise eest. Ta osales Eesti Energia mastaapsetes investeerimisprojektides, nagu näiteks Estlink, ning oluliste kõrgepingeliinide ja alajaamade ehitamisel. Enne Eesti Energiaga liitumist töötas ta ettevõttes Fingrid OYJ, mis on Soome riiklik ülekandevõrk.

Gustaf Ekberg

Gustaf Ekberg on ettevõtte Eolus Vind tegevjuht olnud 2010. aasta novembrist. Varem on ta töötanud Trelleborg Protective Products AB tegevdirektorina. Eolus Vind projekteerib, ehitab, müüb ja haldab tuuleparke. Alates ettevõtte asutamisest 1990. aastal on ta Rootsis püstitanud enam kui 310 elektrituulikut. Lisaks on Eolusel hetkel ehituses tuuleparke koguvõimsusega 150-megavatti. Praegu töötab ettevõttes umbes 60 inimest. Ettevõttel on tuuleenergia projekte käimas nii maismaal kui ka avamerel.

Tomas Söderlund

Tomas Söderlund töötab energia konsultandina ning on spetsialiseerunud taastuvenergiale ja energiaturgudele. Pärast enam kui 15 aastat töötamist erinevates ettevõtetes ning erinevatel ametikohtadel on tal nüüd oma äri. Ta töötab peamiselt juhina või spetsialistina nii erinevates Rootsi kui ka rahvusvahelistes projektides. Näited mõnedest jooksvatest või hiljuti lõppenud projektidest on: Rootsi Energiaagentuuri poolt rahastatud käitumiskoodeks, turgude toetuse ja tasakaalustamise käsitlemine, EL projekti projektijuht jne.

Lembit Vali

Lembit Vali on volitatud elektriinsener, kes on energiasektoris töötanud pea 40 aastat. Vahemikus 2006 kuni 2009 töötas ta Eleringi juhatajana ning enne seda mitmetel juhtivatel kohtadel AS-is Eesti Energia. Tänu pikaajalisele töökogemusele riigi haldusalasse kuuluvas ettevõttes on tal laiaulatuslik ning üksikasjalik ülevaade Eesti elektrisüsteemist. Alates 2009. aastast on Lembit Vali töötanud OÜs Energiasalv ning arendanud pumphüdroakumulatsioon-elektrijaama, mis tasakaalustaks energiasüsteemi, rahuldaks tippkoormusi ning pakuks avariireservi. Hr Vali on energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogu liige, Eesti inseneride kutsenõukogu liige, elektroenergeetikainseneride kutsekvalifikatsioonikomisjoni ning Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatuse liige.

Hando Sutter

Hando Sutter on töötanud elektribörsi AS Nord Pool Spot müügijuhina alates 2010. aasta algusest, kui kontor Tallinnas avati.

Nord Pool Spoti Eesti hinnapiirkonnas algas kauplemine 2010. aasta 1. aprillil.

2012. aastal tahetakse hinnapiirkondi avada Lätis ja Leedus.

   

Tuuliki Kasonen

Tuuliki Kasonenil on magistrikraad kommunikatsioonis ning diplom ärijuhtimises. Ta on varem töötanud ajakirjanduses ja turunduses.
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioonis asus ta tööle 2009. aastal, esialgu kommuniktsioonijuhina ning hiljem tegevjuhina. Üks tema saavutustest antud ametikohal on olnud klastri moodustamine Eesti ettevõtetest, kes tahavad kaasa lüüa kiirelt ja innovatiivselt arenevas tuuleenergia tööstuses.

Werner Nystrand

Werner Nystrand on professionaalne fotograaf. Peamiselt pildistab ta hooneid ja sisekujundust, kuid tal on ka isiklik ja erialane huvi teha hingematvalt ilusaid pilte tuuleelektrijaamadest ning neid ümbritsevatest maastikest.

Fotograafina kombineerib ta spontaansust, head kompositsiooni ning hoolikalt valitud valguskasutust, et luua esteetiliselt meeldivaid lõpptulemusi. Hr Nystrandi fotosid on kasutanud paljud eraettevõtted ning valitsusorganisatsioonid.

Marie Jönsson

Marie Jönsson töötab hetkel Rootsis Kalmari linna kogukonna planeerimise ametis energia- ja kliimanõustajana. Aastatel 1996 kuni 2000 töötas ta Rootsi Keskkonnakaitseagentuuris vanemhaldusametnikuna. Tema vastutusalasse kuulus õhku paisatavate heitmete kohta raportite koostamine erinevatele rahvusvahelistele organisatsioonidele, muuseas ka ÜRO-le ja ELile. Lisaks tegeles ta ka teiste õhukvaliteeti ning kliimamuutusi puudutavate teemadega. Enne seda töötas pr Jönsson Huddinge omavalitsuses keskkonnainsenerina ning tegeles linnaplaneerimise ja tööstuse tegevuse kontrollimise teemadega. Tal on tehnikateaduse magistrikraad.

Sofia Jönsson

Sofia Jönssonil on keskkonnateaduse magistrikraad.

Ta töötab hetkel uuringuassistendina mitmetes projektides, mis on seotud keskkonnapsühholoogiaga ning inimeste ja keskkonna suhetega.

   
   

Johanna Olesen

Johanna Olesen on õppinud kommunikatsiooni planeerimist ja turundust. Ta on alati töötanud sellistel ametikohtadel, kus nii erinevate äriliste kui ka mitteäriliste eesmärkidega osapoolte vahelise töö korraldamine on olnud äärmiselt oluline. Senini on ta energia ja kütuste valdkonnas teinud karjääri peamiselt Shelli kontsernis, kuid ta on töötanud ka „teisel poolel” ehk vabaühendustes ning vabatahtlike organisatsioonides ja ka UNFCC ja COP15 heaks, kuhu teda värbas ja koolitas Taani välisministeerium.

Ettevõttes Triventus Consulting vastutab Johanna Olesen ärivaldkonna kommunikatsiooni eest, kus ta juhib huvigruppidega enim tegelevatest konsultantidest koosneva töörühma loomist. Lisaks töötab ta ka ise projektide juures konsultandina.

Claus Vandsø

Claus Vandsø on Balti riikides töötanud 1991. aastast. Ta on töötanud mitmetes Skandinaavia ettevõtetes (Wavin, ACO ja Vestas) juhtivatel kohtadel müügi, turunduse ning äritegevuse arenduse valdkondades. Claus Vandsøl on pikaajaline erialane kogemus ehitusvaldkonnas ning viimastel aastatel ka tuuleenergia tööstuses. Claus Vandsø on Leedus asuva Taani Kaubanduskoja juhatuse liige ning olnud ka Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse liige. Täna töötab ta Triventus AB heaks ning tegeleb äritegevuse arendamisega Balti riikide piirkonnas.

Criss Uudam

Criss Uudam omandas oma esimese kraadi Tallinna Tehnikaülikoolist mehaanikateaduskonnast ning töötas mõned aastad autotööstuses. Seejärel omandas ta energia- ja tehnoloogiateaduse magistrikraadi ETH Zürichi kõrgkoolist ning jätkas tegevust taastuvenergia valdkonnas. 2010. aastast on Criss Uudam pühendunud Eesti tuuleenergiatööstuse arendamisele, töötades arendusjuhina Eesti tuuleenergiaklastris, mis on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni projekt.

Lennart Tyrberg

Lennart Tyrberg on Kagu-Rootsi Energiaagentuuri projektijuht. Hetkel osaleb ta mitmetes EL-i projektides eesmärgiga suurendada projektides osalevates piirkondades tuuleenergia kasutamist. Väikese võimsusega tuuleenergiaprojekti kogemus on hr Tyrbergil osalemisest projektis Rural RES, mida rahastasid EL ja Rootsi Energiaagentuur. Kolme aasta pikkune projekt lõppes 2011. aasta märtsis ning projekti eesmärgiks oli suurendada tuulikute ja hüdroenergiaseadmete väikelahenduste kasutuselevõttu. Lennart Tyrbergi erialane taust oli telekommunikatsioonitööstus, kuid pärast täiendavaid õpinguid Gotlandi ülikoolis tuuleenergia valdkonnas on ta nüüd keskendunud tuuleenergiale.

Örjan Hedblom

Örjan Hedblom on olnud Rootsi Tuuleenergia Assotsiatsiooni (SVIF) büroojuht alates 2000 aastast. Lisaks organisatsiooni igapäevase töö korraldamisele, on ta ka Rootsi juhtiva tuuleenergia ajakirja Svensk Vindkraft toimetaja.

Lisaks on ta juhatuse liige ka ühisomanduses olevates tuuleenergia ettevõtetes Älvsborgsvind ja Slättens Vind.

Athanasia Arapogianni

Athanasia Arapogianni on mehaanikainsener ning tal on magistrikraad taastuvenergias, spetsialiseerumisega tuuleenergiale. Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioonis (EWEA) alustas ta kaks aastat tagasi tööd teadustöötajana, keskendudes tehnoloogia arengutele ja tuuleenergia majanduslikele aspektidele. Ta töötas pikka aega abivahendi väljaarendamise juures, mille abil on võimalik välja arvutada, prognoosida ning võrrelda tuuleenergia kulusid tavapäraste tehnoloogiate suhtes.

Mihkel Härm

Mihkel Härm on WEC Eesti peasekretär alates 2010. aastast. WEC (World Energy Council) on rahvusvaheline energeetikaorganisatsioon, mis ühendab rohkem kui 95 riiki, organisatsiooni peakontor on Londonis.

Varasemalt on Mihkel Härm töötanud Eesti Energias energiakaubanduse osakonnas, tal on elektroenergeetika magistrikraad ning hetkel on omandamisel magistrikraad majanduses.

Gregory Rubinchik

Gregory Rubinchik on viimased 12 aastat töötanud ühes juhtivas keemiatööstuskontsernis töötlemis- ja projektiinsenerina ning tehnikadirektorina. Selle aja jooksul on ta juhtinud suuri energiatõhususe ja kulude kahandamise projekte ning ka keemiatehase ehitamise projekti.

Hr Rubinchik juhib praegu CEE tippkeskuse osaks olevat Balti-Valgevene energeetika praksist. Hiljuti juhtis ta mitmeid kohustuste ülevõtmisi, millega toetatakse taastuvenergiate investeeringuid Balti riikide piirkonda, peamiselt tuuleenergia tootmise valdkonnas. Tema ülesannete hulka kuulusid Balti turu energiasektori ning seadusandliku raamistiku detailne analüüs, mis keskendus eraldi igale Balti riigile.

Lili Kirikal

Lili Kirikal liitus Ernst & Youngi tehingute nõustamise teenuste osakonnaga 2007. aastal. Varem töötas ta PricewaterhouseCoopersis. Ta on korraldanud erinevaid finantsteemade seminare ülikoolides, konverentsidel ning koolitustel. Tema varasemate kogemuste hulka kuulub ka makromajanduslike ülevaadete kirjutamine ajakirjale Baltic Economic Trends.

Lili Kirikali kogemused energiasektoris hõlmavad muuhulgas hindamisi, finantsmudeleid, due diligence auditit ning teisi tehingunõustamise valdkondi. Ta on osalenud taastuvenergiaprojektides (sh tuuleenergia), metsandus- ja biomassi tööstuse projektides ning ka põlevkivi kaevandamise ja gaasitööstuse projektides.

Jari Suominen

Jari Suominen on Soome Tuuleenergia Assotsiatsiooni esimees, ettevõtte St1 energiadirektor ning S-Groupi ja St1 Oy omandisse kuuluva TuuliWatti Oy tegevdirektor. St1 Oy on üks Soome juhtivaid tuuleenergia investoreid.

   
   
   

Prof Poul Erik Morthorst

Prof Poul Erik Morthorst on üle 30 aasta teinud akadeemilist tööd Risø Energeetika Uurimiskeskuses Taanis ning aastast 2011 on ta seal ka energeetika ökonoomika professor. Tema uurimisteemadeks on olnud erinevate taastuvenergia tehnoloogiate tehniline ja majanduslik hindamine, energeetikat reguleerivate poliitiliste mehhanismide uurimine ning pikaaegsete energeetikasüsteemide stsenaariumite analüüsimine, keskendudes eriti taastuvenergial põhinevatele süsteemidele. Osalenud üle 150 energiasüsteemide alase teadusartikli kirjutamises ja üle 75 projektis.

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes