• Eesti
  • English

Europarlament lükkas tagasi Euroopa Komisjoni väheambitsioonika kliima- ja energiaraamistiku

5. veebruar 2014 Tuuleenergia blogi - Tuul

Strasbourgis, Euroopa Parlamendi täiskogul täna vastu võetud resolutsioon kutsub üles kehtestama aastaks 2030 siduvad üle-euroopalised taastuvenergia, kasvuhoonegaaside vähendamise ja energiasäästu eesmärgid.

Loe edasi »

Eelmisel aastal ehitati Euroopas rekordarv meretuulikuid

31. jaanuar 2014 Tuuleenergia blogi - Tuul

Aastal 2013 liideti võrku 418 meretuulikut kokku rekordvõimsusega 1567 MW. See on ligi kolmandik rohkem kui 2012. aastal, selgub värskest EWEA meretuuleenergia raportist.

Kaks kolmandikku uutest võimsustest lisandus aasta esimese kuue kuu jooksul, mis näitab arengute mõningast aeglustumist aasta teisel poolel. Täna on Euroopas töös meretuuleparke koguvõimsusega 6562 MW, ehituses on 12 projekti.

Loe edasi »

Taani uusimad tuulikud asuvad Kopenhaageni peaväljakult vaid 3 kilomeetri kaugusel

28. jaanuar 2014 Tuuleenergia blogi - Tuul

Kopenhaagenis on uus „roheline“ vaatamisväärsus – vaid kolme kilomeetri kaugusel peaväljakult ehk otse kesklinnas asuvad kolm uut tuulikut, millest üks kuulub läheduses elavatele kohalikele.

State of Green portaali andmetel toodavad tuulikud 1200 kWh elektrienergiat, mis on piisav 3000 majapidamise elektriga varustamiseks. Loe edasi »

Saksamaa tuuleenergia toetused olemasolevatele projektidele ei vähene

22. jaanuar 2014 Tuuleenergia blogi - etea

Selle nädala uudis on, et tuumaenergialt taastuvenergiale üleminev Saksamaa plaanib uute maismaatuulikute puhul seada toetuste ülempiiriks 9 senti kWh, mis on 10-20% vähem võrreldes praeguse tasemega. Nii praegused tuuleenergia tootjad kui ka veel arenduses olevad projektid, kel on 22. jaanuariks olemas kõik vajalikud load ja kelle elektrijaam alustab tööd veel sel aastal, saavad ka edaspidi täna kehtivat toetust. Teisisõnu ei ole toetuste kärbe tagasiulatuv ja puudutab vaid uusi projekte. Loe edasi »

Tuuleenergia assotsiatsioon tegi ettepaneku luua energiaühistuid võimaldav seadusandlus

13. jaanuar 2014 Tuuleenergia blogi - Tuul

Mitmel pool Eestis otsivad kogukonnad alternatiive tavapärastele energialahendustele. Olgu eesmärgiks võtta elektrikulud enda kontrolli alla või maandada energiahindade tõusu riski tulevikus, suurendada energiasõltumatust, muutuda keskkonnasõbralikumaks või elavdada kohalikku majandust – inimesed otsivad kogukonna suurustest taastuvenergia projektidest lahendusi. Näiteid, kus riigid soosivad tugevalt energiaühistute moodustamist on mujalt maailmast palju võtta, Eestis pole aga senini energiaühistuid loodud. Kindlasti on põhjuseks nii vähene teadlikkus kui riigipoolsete soodustuste puudumine, kuid suurimad takistused on hoopis õiguslikku laadi. Meil puuduvad seadused, mis lubaks energiaühistutel tekkida ja tegutseda. Loe edasi »

20. detsember 2013 Tuuleenergia blogi - Tuuleenergia

Tuulikud tegid uue rekordi

13. detsember 2013 Tuuleenergia blogi - etea

Eile hilisõhtul vahemikus kell 22.00 – 22.59 sündis uus tuuleenergia rekord, kui tuulikud tootsid 233,04 MWh. Arvestades selleajast tarbimist, genereerisid tuulikud veidi üle 24% kogu Eestis vajaminevast elektrienergiast. Loe edasi »

Tee roheline valik

5. detsember 2013 Tuuleenergia blogi - etea

Elektrituru avanedes rõõmustasid paljud hingelt rohelised tarbijad, et elektripaketi valimise kõrval saab nüüd lõpuks valida ka keskkonnasõbralikult toodetud elektri. Praktikas osutus see kahjuks palju keerulisemaks, sest mitte kõik elektritootjad ei pakkunud täielikult taastuvenergial põhinevat paketti ning saadaolevatest variantidest oleks tahtnud rohkem teada, kust see roheline elekter ikkagi tuleb. Loe edasi »

«Värskemad uudised 1 2 3 4 5 .. Vanemad uudised»