• Eesti
  • English

Väiketuulikud

Väiketuulikud on üks vähestest tarbijale kättesaadavatest viisidest koduseks elektritootmiseks. Elektri genereerimisel tarbimise läheduses on mitmeid eeliseid:

  • Hajatootmine vähendab investeeringuvajadust elektri ülekandevõrkudesse ning liinikadusid. 
  • Elektritootmise kohalikku omandisse minek soosib regionaalset arengut, andes tuulises piirkonnas elavatele inimestele ja ettevõtetele soodsa hinnaga tootmissisendi.
  • Kui elektrit toodetakse taastuvast allikast, vähendab see fossiilsete kütuste põletamisest tulenevat lokaalselt saastet ning globaalseid kliimasüsteemi kahjustusi.

Kuigi väiketuulikuid on kasutatud läbi eelmise sajandi, algas nende intensiivsem kasutuselevõtt alles viimase 25 aasta jooksul. Enamus väiketuulikute tootjaid on turule tulnud viimase viie aasta jooksul ja seega on see tehnoloogia ka dünaamilises arengus.

Maailma Tuuleenergia Assotsiatsioon avaldas ajakohastatud väiketuulikute raporti, mille andmetel oli 2013. aasta lõpuks üle maailma paigaldatud ligikaudu 870 000 väiketuulikut. Võrreldes varasema aastaga on see number kasvanud 8%, kuid võrreldes 2011. aastaga oli aastal 2012 kasv 10%, mil installeeriti kokku 806 000 väiketuulikut. Kolm suurimat turgu maailmas on Hiina, USA ja Suurbritannia, mis kõik paigaldasid 2013. aastal senisest vähem väiketuulikuid. Siiski moodustavad nende tuulikud kokku 93% kogu maailmas paigaldatutest. Väiketuulikute koguvõimsus 2013. aasta lõpuks oli rohkem kui 755 MW, aastal 2012 oli see arv 678 MW ning 2011 576 MW.

Eestis täpne arvepidamine väiketuulikute kohta puudub, eriti nende kohta, mis üldisesse elektrivõrku ühendatud pole. 2013. aastal ühendati Elektrilevi võrku 15 uut väiketuulikut koguvõimsusega 150,6 kw. Enamik neist tuulikutest olid 10 kilovatised. Võrku ühendatud väiketuulikud tootsid Eestis 2013. aastal umbes 100 MWh elektrit. Teadmata on kui palju tootsid need tuulikud elektrit, mille omanikud kohe ise ära tarbisid, ning kui suur on võrguühenduseta väiketuulikute elektritoodang.

Korduma kippuvad küsimused:

Mis on väiketuulik?

Kas ja kuidas ühendada väiketuulik elektrisüsteemi?

Kui oluline on tuuleressurss ja õige asukoha valik?

Mida peaks teadma planeerimisest ja lubadest?

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes