• Eesti

Elektrivõrguga liitumine

Üle 10 MW tuulepargid liidetakse Eleringi võrguga, väiketuulikud aga jaotusvõrguga. Selleks tasub ühendust võtta kohaliku jaotusvõrgu ettevõttega.

Lihtsustatud kord alla 11 kW-stele tuulikutele

Lihtsustatud korras on võimalik jaotusvõrguga liituda alla 11 kW-ste väiketuulikutega. Liitumiseks on jaotusvõrgu poolne nõue, et ühendamiseks kasutatav inverter peab olema sertifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 50438:2008 ja Eestis kehtestatud lisatingimustele. Väiketuuliku ühendamiseks tuleb pöörduda kohaliku jaotusvõrgu ettevõtte poole, kes antud piirkonda teenindab. Jaotusvõrgule tuleb esitada mikrogeneraatori liitumistaotlus, mille leiab ettevõtte kodulehelt.

Jaotusvõrgu ettevõtja kontrollib antud asukohas liitumise võimalust – kui tegu on pikkade madalpinge liinidega, kus tarbimiskoormused on väikesed või on juba mitmeid mikrogeneraatoreid selliste liinidega liidetud, ei pruugi jaotusvõrk sinna uut tootmisvõimsust lubada või tuleb võrgu tugevdustööde kulud kliendil endal kanda. Lisaks kontrollitakse inverterseadme kohta esitatud andmeid ja selle vastavust Eestis kehtivatele nõuetele.

Üle 11 kW-ste väiketuulikute liitumine

Suurematele väiketuulikutele kui 11 kW nimivõimsus kehtib jaotusvõrguga liitumisel võrgueeskiri, mille järgi tuleb elektrituulikutel esitada täiendavalt andmed tuulik ja selle lühise läbimise tüübikatsetuse kohta ning lühiseläbimise tüübikatsetuse kohta. Kui on plaanis sellise suurusega tuulikuga liituda, tuleb juba varajases faasis konsulteerida kohaliku võrgu ettevõttega, et veenduda tuuliku ja võrgu sobivuses liitumiseks.

 
nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes